תנ"כי פתוח - שבעה ימים ושבעה לילות: האל והאדם בסיפור בריאת העולם, פרופ' יונתן גרוסמן