הספריה לתנ"ך

ספרים הקשורים למקרא, מחקרו ופרשנותו מצויים בספרייה המרכזית. הספרייה מעודכנת ויש בה כמות גדולה של ספרים.

אנו מזמינים קוראים להפנות ליבנו להצעות לרכישת ספרים שאינם בספרייה.  

ראו בפירוט כאן: http://jewish-faculty.biu.ac.il/lib