היחס לתכשיטים, ללבוש מהודר ולעושר בספרות בית שני

שלחו לחבר