פירוש לחמש מגילות המיוחס לשלמה בן אברהם בן פרחון - מהדורה ביקורתית ואפיון שיטתו הפרשנית

שלחו לחבר