פרופ' משה גרסיאל

טלפון
דוא"ל
garsiem@mail.biu.ac.il
  קורות חיים

  לימודים אקדמיים

  1 . תואר ראשון: מקרא וספרות עברית, אוניברסיטת ת"א, תשכ"ה.

  2 . תואר שני: מקרא, אוניברסיטת ת"א, תשכ"ח.

  3. תואר שלישי, מקרא, אוניברסיטת ת"א, תשל"ד.

  9. השתלמות פוסט דוקטורט: ארכיאולוגיה מקראית, אוניברסיטת ת"א, תשל"ה.

  הוראה אוניברסיטאית

  .1 תשכ"ט – תשל"ג: מדריך במשרה מלאה במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן.

  .5 תשל"ד: מדריך-דוקטור, המח' לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן.

  .3 תשל"ה-תשל"ח: מרצה, המח' לתנ"ך, בר-אילן.

  .9 תשל"ח: שבתון; פרופ' אורח לתנ"ך וללימודי ארץ ישראל במוסד: Hebrew Theological College, Skokie, IL, USA.

  .2 תשל"ט-תשמ"ד: מרצה בכיר, במעמד קביעות, המח' לתנ"ך, בר-אילן.

  .6 תשמ"ה: פרופ' חבר, המח' לתנ"ך, בר-אילן.

  .7 תשמ"ו: שבתון וחל"ת; פרופ' אורח לתנ"ך ולארכיאולוגיה מקראית במחלקה

  ללימודים עבריים, אוניברסיטת ויסקונסין במילווקי, ארה"ב.

  .8 תשמ"ז-תשנ"א: המח' לתנ"ך, בר-אילן.

  .4 תשנ"ב: פרופ' מן המניין, המח' לתנ"ך, בר-אילן.

  .13 תשנ"ג: שבתון וחל"ת; פרופ' אורח לתנ"ך ולארכיאולוגיה מקראית בקולג' ללימודי

  יהדות, המסונף לאוניברסיטת לונדון.

  .11 תשנ"ד-תשנ"ח: המח' לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן.

  .15 תשנ"ז: המח' לתנ"ך, בר-אילן; משרה חלקית נוספת בחוג למקרא, תואר שני,

  אוניברסיטת ת"א.

  .13 תשנ"ח ואילך: המח' לתנ"ך, בר-אילן.

  .19 תשס"ב-תשס"ג: המח' לתנ"ך, בר-אילן; משרה חלקית נוספת בחוג לתולדות ישראל,

  בתכנית: "המקרא ועולמו", לימודי מ"א בתכנית משותפת לחוגים למקרא ולתולדות

  ישראל, אוניברסיטת חיפה

  2

  .12 תשס"ד: שבתון.

  .16 תשס"ה: פרופ' אמריטוס, בר-אילן; פרופ' מן המניין במכללת אשקלון.

  .17 תשס"ו: הוראת קורסים בבר-אילן ובמכללת לווינסקי.

  .18 תשס"ז-תשע"א: העברת סמינריונים לתואר שני ושלישי בבר-אילן; ראש התכנית

  לתואר שני בהוראת התנ"ך ) M.Ed. ( במכללה האקדמית לחינוך בגבעת ושינגטון.

  19 . , תשע"ב-תשע"ד: העברת סמינריונים לתואר שני ושלישי בבר-אילן.

  תפקידי ניהול באוניברסיטת בר-אילן

  1 תשל"ו-תשל"ז: ראש המחלקה ללימודי ארץ-ישראל. .

  5 תשמ"ב-תשמ"ה: ראש המחלקה לתנ"ך. .

  3 תשמ"ט-תשנ"ב: ראש המחלקה לתנ"ך. .

  9 תשנ"ד-תשנ"ה: מרכז וועדת ההוראה העליונה של הסנט. .

  2. תשנ"ח- תשס"א: דקן הפקולטה למדעי היהדות.

  פעילות מקצועית אקדמית

  1. תשל"א-תשמ"ד: ריכוז צוות סיורי-שדה, המשותף למרצי אוניברסיטת בר-אילן

  ולקצינים בכירים בצה"ל בנושאי מקרא וארכיאולוגיה. במהלך הסיורים ביצע פרופ'

  גרסיאל צילום של אלפי שקופיות באתרי תקופת התנ"ך בגבולות הקו הירוק וברחבי

  יהודה ושומרון. צילומים אלה משמשים אותו למחקר ולהוראה.

  5. תשל"ה )קיץ(: השתתפות בחפירות הארכיאולוגיות בתל-אפק )אנטיפטריס(.

  3. תשל"ו )חורף(: ארגון, ריכוז והדרכה לימודית בעונה ראשונה בחפירות עיזבת צרטה,

  המזוהה עם אבן-העזר המקראית )פרוייקט המשותף למחלקה ללימודי ארץ-ישראל

  בבר-אילן ולחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת ת"א(.

  9. תשל"ו )קיץ(: ארגון, ריכוז והדרכה בעונה שנייה בחפירות עיזבת צרטה )בעונה זו

  נמצאה באתר חרוטת על גבי חרס ובה תרגולת כתיבה של אותיות הא-ב בידי

  מתלמד משלהי תקופת השופטים(.

  2. תשל"ז )קיץ(: ארגון, ריכוז והדרכה בעונה שלישית בחפירות הנ"ל.

  תפקידים אקדמיים

  1. חבר המערכת האקדמית של הרבעון "בית מקרא"

  5 חבר המערכת האקדמית של "ביקורת ופרשנות" .

  3. חבר המערכת האקדמית של "ארשת – כתב עת אלקטרוני בינלאומי למדעי

  היהדות", הוצ' הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן.

  3

  תחומי התעניינות במחקר ובהוראה

  1. היסטוריה, היסטוריוגרפיה והיסטוריוסופיה של המקרא ותקופתו.

  5 גיאוגרפיה היסטורית והיבטים ארכיאולוגיים של תקופת המקרא. .

  3. היבטים צבאיים ובטחוניים בהיסטוריה של תקופת המקרא.

  9 היבטים ספרותיים ואידיאיים בסיפורת המקראית, בשירה ובנבואה. .

  2 חקר השמות המקראיים ומשמעותם. .

  6. היבטים סגנוניים ותרומתם לעיצוב הטקסט במקרא.

  7. מקבילות פנים-מקראיות, אנלוגיות ואינטר-טקסטואליות במקרא.

  8. אוגרית והמקרא.

  הרצאות לציבור הרחב

  פעילות אינטנסיבית רבת-שנים בהרצאות לקהל הרחב בארץ ובחו"ל. במסגרת זו הועברו

  סדרות של הרצאות והרצאות בודדות לציבור המשכיל בנושאי מקרא וארכיאולוגיה ומקרא,

  בליווי מצגות של שקופיות )ברשות המרצה אוסף פרטי נרחב של כ 2333- שקופיות בנושאים

  אלה. לאחרונה אורגנו השקופיות במצגות מחשב בהתאם לנושאים הנלמדים.(.

  נושאי סמינריונים וקורסים

  )1 דמויות התנ"ך במקראות ובאיספקלריא של חז"ל והמדרשים.

  )5 נביאים ומלכים בתקופת המקרא.

  )3 מנהיגות ומנהיגים בתקופת המקרא.

  )9 ביטחון, צבא ומלחמה בתקופת המקרא.

  )2 דרכי הסיפור המקראי וערכיו.

  )6 זרמים ושיטות בחקר הסיפור המקראי )שיעור וסמינריון לתארים מתקדמים(.

  )7 הכפל, החזרה, האנלוגיה והאינטר-טקסטואליות בספרות המקראית לסוגיה )שיעור

  וסמינריון לתארים מתקדמים(.

  )8 סוגיות במקרא לאור הארכיאולוגיה, הגיאוגרפיה והריאליה של א"י ושכנותיה )שיעור

  וסמינריון לתארים מתקדמים(.

  )4 ספרי יהושע ושופטים.

  )13 סיפורי הנביאים – סמינריון לתואר שלישי.

  )11 הממלכה המאוחדת: היסטוריה, היסטוריוגרפיה ופואטיקה )שיעור וסמינריון

  לתארים מתקדמים(.

  )15 ספר דברי הימים: היסטוריה והיסטוריוגרפיה )שיעור וסמינריון לתארים מתקדמים(.

  4

  )13 ספר מלכים

  )19 ספר ירמיהו

  )12 מזמור, שירה ותפילה במקרא

  מחקר

  תחומי התעניינות במחקר ובהוראה

  1. היסטוריה, היסטוריוגרפיה והיסטוריוסופיה של המקרא ותקופתו.

  5 גיאוגרפיה היסטורית והיבטים ארכיאולוגיים של תקופת המקרא. .

  3. היבטים צבאיים ובטחוניים בהיסטוריה של תקופת המקרא.

  9 היבטים ספרותיים ואידיאיים בסיפורת המקראית, בשירה ובנבואה. .

  2 חקר השמות המקראיים ומשמעותם. .

  6. היבטים סגנוניים ותרומתם לעיצוב הטקסט במקרא.

  7. מקבילות פנים-מקראיות, אנלוגיות ואינטר-טקסטואליות במקרא.

  8. אוגרית והמקרא.

  קורסים

  נושאי סמינריונים וקורסים

  )1 דמויות התנ"ך במקראות ובאיספקלריא של חז"ל והמדרשים.

  )5 נביאים ומלכים בתקופת המקרא.

  )3 מנהיגות ומנהיגים בתקופת המקרא.

  )9 ביטחון, צבא ומלחמה בתקופת המקרא.

  )2 דרכי הסיפור המקראי וערכיו.

  )6 זרמים ושיטות בחקר הסיפור המקראי )שיעור וסמינריון לתארים מתקדמים(.

  )7 הכפל, החזרה, האנלוגיה והאינטר-טקסטואליות בספרות המקראית לסוגיה )שיעור

  וסמינריון לתארים מתקדמים(.

  )8 סוגיות במקרא לאור הארכיאולוגיה, הגיאוגרפיה והריאליה של א"י ושכנותיה )שיעור

  וסמינריון לתארים מתקדמים(.

  )4 ספרי יהושע ושופטים.

  )13 סיפורי הנביאים – סמינריון לתואר שלישי.

  )11 הממלכה המאוחדת: היסטוריה, היסטוריוגרפיה ופואטיקה )שיעור וסמינריון

  לתארים מתקדמים(.

  )15 ספר דברי הימים: היסטוריה והיסטוריוגרפיה )שיעור וסמינריון לתארים מתקדמים(.

  4

  )13 ספר מלכים

  )19 ספר ירמיהו

  )12 מזמור, שירה ותפילה במקרא

   

  פרסומים

   

  Doctorate Thesis

  Parallels Between the Book of Jeremiah and the Book of Psalms, Tel-Aviv University 1973.

  Books

  1. The Kingdom of David: Studies in History and Inquiries in Historiography, Tel-Aviv 1975 (Hebrew).
  2. The Rise of the Monarchy in Israel: Studies in the Book of Samuel--A second edition of a written course for The Open University, 4 vols., Raananah, Israel 2008 (Hebrew).
  3. The First Book of Samuel: A Literary Study of Comparative Structures, Analogies and Parallels, Ramat Gan 1983 (Hebrew); 1985 (English translation); 1990 (A second printing by Rubin Mass, Jerusalem.)
  4. S. Abramski & M. Garsiel, The Book of 1 Samuel: Encyclopedia the World of the Bible, Ramat Gan 1985 (Hebrew).
  5. Midrashic Name Derivations in the Bible, Ramat Gan 1987 (Hebrew).
  6. S. Abramski & M. Garsiel, The Book of 2 Samuel: Encyclopedia the World of the Bible, Ramat Gan 1989 (Hebrew).
  7. Biblical Names: A Literary Study of Midrashic Derivations and Puns, Ramat Gan: Bar-Ilan University Press 1991, 296 p.
  8. B. Oded & M. Garsiel, The First Book of Kings: Encyclopedia of the World of the Bible, Tel Aviv 1994 (Hebrew).
  9. G. Galil, M. Garsiel & M. Kochman, The First Book of Chronicles, The World of the Bible, Tel Aviv 1995 (Hebrew).
  10. M. Garsiel et al, Psalms, vol. 2, The World of the Bible, Tel Aviv 1995 (Hebrew).
  11. M. Garsiel et al (eds.), Studies in Bible And Exegesis, vol. III, Moshe Goshen-Gottstein--in Memoriam, Ramat Gan, Bar-Ilan University Press 1993.
  12. M. Garsiel et al (eds.), Studies in Bible and Exegesis, vol. V, Presented to Uriel Simon, Ramat Gan, Bar-Ilan University Press 2000.
  13. M. Garsiel et al (eds.), Studies in Bible and Exegesis, vol. X, Presented to Shmuel Vargon, Ramat Gan, Bar-Ilan University Press, 2011.
  14. M. Gruber, M.Garsiel, A. Brener, B. Levine, M. Mor (eds.), Teshurah Le-Zafrirah: Studies in the Bible, the History of Israel and the Ancient Near East, Presented to Zafrirah Ben Barak,  Ben-Gurion University in the Negev Press, Beer-sheba 2012.
  15. M. Garsiel, From Earth to Heaven: A Literary Study of Elijah Stories in the Book of Kings, Bethesda, Maryland,  CDL Press (forthcoming).

   

  Articles

  1. ''The Heroes of King David,'' in Braslavi Jub. Vol., The Society for Bible Research, Jerusalem 1970, pp. 149-159 (Hebrew).
  2. ''The Story of Ehud Son of Gerah,'' Hagut Ba-Mikra, 2, Tel-Aviv 1976, pp. 57-77 (Hebrew).
  3. ''The Story of David and Bath-sheba in the Book of Samuel--Its Nature and Purpose,'' Beit-Mikra 49 (1972), pp. 162-182 (Hebrew).
  4. ''A Review of Recent Interpretations of the Story of David and Bath-sheba: II Samuel 11,'' Immanuel--Bulletin of Religion, Thought and Research in Israel, 2 (1973), pp. 19-20.
  5. M. Garsiel & I. Finkelstein, ''The Westward Expansion of the House of Joseph in the Light of the Izbet-Sarta Excavations,'' Tel-Aviv, 5 (1978), pp. 192-198.
  6. ''The Literary Structure, Art of the Storyteller and Development of Plot in the Book of Ruth,'' Hagut Ba-Mikra, 3, Tel-Aviv 1979, pp.66-83 (Hebrew).
  7. ''The Battle at Michmash (I Samuel 13-14)--A Historical-Literary Analysis,'' in U. Simon & M. Goshen (eds.), Studies in Bible and Exegesis--Arie Toeg in Memoriam, Ramat Gan 1980, pp. 15-50 (Hebrew).
  8. ''King Solomon's Trip to Gibeon and His Dream,'' in Ben-Yehudah Jub. Vol., The Society for Biblical Research, Tel-Aviv 1981, pp.181-218 (Hebrew).
  9. ''Disturbances in Married Life in the Stories of S. Agnon,'' Niv Ha-Midrashiah, 1971, pp. 216-232 (Hebrew).
  10. ''A New Commentary to the Book of Samuel--A Review,'' Immanuel, 16 (1983), pp. 25-31.
  11. ''Literary Study of Structure and Message in Jacob's Stories,'' Hagut Ba-Mikra, 4 (1983), pp. 63-81 (Hebrew).
  12. ''Models of Analogy and Sets of Comparison in the Bible,'' in MILET-- The Open University Studies in Jewish History and Culture, II, Tel-Aviv, 1985, pp. 35-48 (Hebrew).
  13. ''Samuel's Speech Concerning ''The Custom of the King'' (1 Samuel 8),'' in Hagut Ba-Mikra, 5 (1988), pp. 112-136 (Hebrew).
  14. ''Metaphorical and Metonymical Methods of Description in the Biblical Story,'' Bikoret U-Parshanut (Criticism and Interpretation), 23 (1987), pp. 5-40 (Hebrew).
  15. ''Wit, Words and a Woman: 1 Samuel 25,'' in Y. T. Radday & A. Brener (eds.), On Humor and the Comic in the Hebrew Bible, JSOT Monograph Series, Sheffield Academic Press 1991, pp. 163-170.
  16. ''Midrashic Name Derivations in the Book of Samuel,'' in M. Bar-Asher et. al. (eds.), Studies in Bible and Exegesis, 3, In Memorian of M. Goshen-Gotstein, Ramat Gan 1993 (Hebrew), pp. 105-119.
  17. ''Midrashic Name Derivations in the Elijah's Cycle,'' Gevaryahu Jub. Vol., Jerusalem 1989, pp. 149-155 (Hebrew).
  18. ''Implicit Puns Upon Names as Subtle Colophons in the Bible,'' Gevaryahu Memorial Book, Jerusalem 1990 (English part), pp. 15-22.
  19. ''Puns Upon Names as a Literary Device in 1 Kings 1-2,'' Biblica 72 (1991), pp. 379-386.
  20. ''David's Battles Against the Philistines Near Jerusalem,'' Mechkerei Chag, 4, 1991, pp. 15-23 (Hebrew).
  21. ''The Story of David and Bath-sheba -- A Different Approach,'' CBQ 55 (1993), pp. 244-262.
  22. ''Homiletic Name-Derivations as a Literary Device in the Gideon Narrative: Judges vi-viii,'' VT 43 (1993), pp. 302-317.
  23. ''Shaping and Meaning in the Book of Judges,'' Beit Mikra 38 (1993), pp. 376-380 (Hebrew).
  24. ''Psalm 60 -- Its Historical Setting, Interpretation, Associations and Meaning,'' Beit Mikra 39 (1994), pp. 193-209 (Hebrew).
  25. ''Puns Upon Letter Names in the Acrostic Units of the Hebrew Bible,'' Beit Mikra 39 (1994), pp. 313-334 (Hebrew).
  26. ''The Biblical Origin of the Place Name of the Valley of Theropoeon in Jerusalem, Mentioned by Josephus Flavius,'' Beit Mikra 40 (1995), pp.127-134 (Hebrew).
  27. ''Torn Between Prophet and Necromancer: Saul's Despair (1 Sam 28,3-15),'' Beit Mikra 41(1), pp. 172-194 (English).
  28. ''Elements of History and Reality in the Description of the Ela Valley Warfare and the Combat Between David and Goliath (1 Sam 17),'' Beit Mikra 41 (1997), pp. 293-316 (Hebrew).
  29. ''The Battle of Mizpa (1 Sam 7) -- Between History and Historiography,'' in Y. Hoffman and F. Polak (eds.), A Light for Jacob in Memory of J.S. Licht, Bialik and Tel Aviv Un. Jerusalem 1997, pp. 78-89.(Hebrew).
  30. ''The Structure and Contents of Chronicles as a Veiled Polemic Against the Samaritans,'' Beit Mikra 41 (1997), pp. 293-314. (Hebrew); English version: ''The Structure and Contents of Chronicles as a Veiled Polemic against the Samaritans,'' in: Joshua Schwartz et al (eds.), Jerusalem and Eretz Israel, Arie Kindler Volume, The Ingeborg Rennert Center for Jerusalem Studies and Eretz Israel Museum, Tel Aviv 2000, pp. 42-60 (the English section).
  31. ''Wordplays, Puns and Puns Upon Names as a Literary Rhetorical Device in the Book of Samuel,'' Beit Mikra 42 (1998), pp. 1-4 (Hebrew). English version:'' Word Play and Puns as a Rhetorical Device in the Book of Samuel,'' in S. B. Noegel (ed.), Puns and Pundits: Word Play in the Hebrew Bible and Ancient Near Eastern Literature, CDL Press, Bethesda, Maryland 2000, pp. 181-204.
  32. ''David’s Warfare Against the Philistines in the Vicinity of Jerusalem (2 Sam 5,17-25; 1 Chron 14,8-16),'' in: G. Galil and M. Weinfeld (eds.), Studies in Historical Geography and Biblical Historiography: Presented to Zecharia Kallai, Sup. VT, vol. LXXXI, Brill, Leiden 2000, pp. 150-164.
  33. ''The Portrayal of David’s Census in 1 Chr. 21 in Light of the Parallel Account in 2 Sam.24,'' in M. Garsiel et al (eds.), Studies in Bible and Exegesis, vol. V, Presented to Uriel Simon, Bar-Ilan University Press, Raman Gan 2000, pp. 137-160 (Hebrew).
  34. ''King Saul in Distress: Torn Between Samuel the Prophet and a She Necromancer (1 Sam. 3-25),'' in: R. Kasher, and M. Zippor (eds.), Studies in Bible and Exegesis. Vol VI, Yehuda Komlosh - In Memoriam, Bar-Ilan University Press, Raman Gan 2002, pp. 25-45 (An enlarged and updated Hebrew version of article Num.27 above).
  35. ''Revealing and Concealing as a Narrative Strategy in Solomon’s Judgment: First Kings 3:16-18,'' CBQ 64 (2002), pp. 229-247.
  36. ''The Water Retrieval Mission of David’s Three Warriors and Its Relationship to the Battle of the Valley of Refaim,'' in M. Heltzer & M. Malul (eds.), Teshurot LaAvishur: Studies in the Bible and the Ancient Near East, in Hebrew and Semitic Languages, Archaeological Center Publications, Old Jaffa, Israel 2004, pp. 51-62 (English section).
   A different Hebrew version in A. Faust and E. Baruch (eds.), New Studies on Jerusalem 8: Proceedings of Eighth Conference, December 26th 2002, Ingeborg Rennert Center for Jerusalem Studies, Ramat-Gan 2002, pp. 25-38.
  37. ''Two Harlot Mothers and One Living Infant - Three Riddles in Solomon's Judgment,'' Beit Mikra 2003, pp. 32-53 (Hebrew).
  38. ''Puns on Names as a Literary Device in the Book of Judges,'' Beit Mikra 53 (2008), pp. 59-83 (Hebrew.)
  39. ''The Elah Valley's Battle, the Duel of David and Goliath and why Goliath's Head and weapons end up in Jerusalem,'' New Studies on Jerusalem, vol. 14 (2008), pp. 53-87 (Hebrew.)
  40. ''The Four Sons of Rephaim Who Fell in Combats with David and His Heroes,'' Beit Mikra, 54 (2009), pp. 39-61 (Hebrew.)
  41. ''The Book of Samuel: Its Compilation Stages, Aims, Structure and Significance as a Historiographical Source,'' Beit Mikra, 54 (2009), pp. 21-69 (Hebrew.)
  42. ''The Valley of Elah Battle and the Duel of David with Goliath: Between History and Artistic Theological Historiography,'' G. Galil, M. Geller, A. Millard (eds.), Homeland And Exile: Biblical and Ancient Near Eastern Studies in Honour of Bustenay Oded, Supplements to Vetus Testamentum 130, Leiden & Boston, Brill 2009, pp. 391-426.
  43. “The Book of Samuel: Its Composition, Structure and Significance as a Historiographical Source,” JHS, 10 (2010), article 5 (Internet).
  44. “David’s Elite Warriors and their Exploits in the Books of Samuel and Chronicles,” JHS, vol. 11 (2011), article 5 (internet).
  45. ''Ideological Discordance between the Prophets Nathan and Samuel as Reflecting the Divergence between the Book of Samuel's Authors,'' in G. Galil, A. Gilboa, A.M. Maeir & D. Kahn (eds.), The Ancient Near East in the 12th-10th Centuries BCE: Culture and History, AOAT 392, Münster Ugarit Verlag  2012, pp. 175-198.
  46. “Intertextual Dialectics on the Issue of Reward and Punishment: the Case of Psalms 1, Jeremiah 12 and 17,” Beit Mikra 57 (2012), pp, 9-27 [Hebrew; English summary pp. 5*-6*].
  47. ''The Relationship between David and Michal, Daughter of King Saul,'' in M. Garsiel et al (eds.), Studies in Bible and Exegesis, vol. X, Presented to Shmuel Vargon, Ramat Gan, Bar-Ilan University Press 2011, pp. 117-134 [Hebrew; English summary pp. XI-XII].
  48. ''Samuel's Public Speeches and his Admonishes to Saul as Reflecting the Anti-Monarchic Positions of the Second  Author of the Book Samuel,'' in M. Gruber, M.Garsiel, A. Brener, B. Levine, M. Mor (eds.), Teshurah Le-Zafrirah: Studies in the Bible, the History of Israel and the Ancient Near East, Presented to Zafrirah Ben Barak,  Ben-Gurion University in the Negev Press, Beer-sheba 2012, pp. 135-154 [Hebrew; English summary p. *95].
  49. ''Vicissitudes in the Story of the Struggle Between Adonijah and Solomon Revolving around the Jerusalemite Throne Succession of King David (1 Kings 1-2): Historiography, Poetics and Rhetoric,'' New Studies on Jerusalem 17 (Ramat Gan, Bar-Ilan University: Ingeborg Rennert Center for Jerusalem Stusies, 2011), pp. 107-136 [Hebrew].
  50. The Battle of Michmash (1 Sam 13-14): History, Historiography, Poetics and Theology Combined” ,” in Kathleen Abraham and Joseph Fleishman (eds.), Looking at the Ancient Near East and the Bible through the Same Eyes: Minha LeAhron--A Ttribute to Professor Aaron Skaist, Bethesda, MD: CDL Press 2012, p.p. 25-58.
  51. ''The Story of David, Nabal and Abigail (1 Sam 25): A Literary Study of Wordplay on Names, Analogies, and Socially Structured Opposites,'' in D. Bodi (ed.), Abigail, David's Wife. Her Beauty and Ruse, Hebrew Bible Monographs, 32; Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2013 (forthcoming).
  52. “The Succession Rivalry between Adonijah and Solomon (1 Kings 1-2): The Story’s Genesis and its Historiographical, Literary and Rhetorical Values,” in Chaim Cohen, Claire Gottlieb, M. Gruber et al (eds.), Meir Lubetski Festschrift [forthcoming].

   

  תאריך עדכון אחרון : 28/06/2022