מורה בכיר

ד"ר דוד אלגביש

טלפון
פקס
03-5706003
דוא"ל
elgavish@biu.ac.il
משרד
בניין 410 חדר 103
  קורות חיים

   

  בוגר ישיבה תיכונית וסמינר למורים.

  שירות בצה"ל בשנים:  1969-1966

  בוגר אוניברסיטת בר אילן בחוגים תנ"ך ולשון (תואר ראשון ותעודת הוראה), תנ"ך ואשורולוגיה (תואר שני ושלישי).

  לימדתי בכל השלבים של מערכת החינוך: בבית ספר יסודי, בבתי ספר תיכוניים, במכללות (מכללת אורות ומכללת לוינסקי, שם שימשתי גם כראש החוג למקרא). אני מלמד בחוג לתנ"ך בבר אילן ברציפות החל משנת תשל"ד ואני ממשיך ללמד במחלקה.

  מחקר

   

  היחסים הבין-לאומיים והחוק הבין-לאומי בתקופת המקרא, תולדות עם ישראל וארץ ישראל בתקופת המקרא, הספרות ההיסטוריוגרפית שבמקרא ומקבילותיה בספרות המזרח הקדום.

  קורסים

   

  ספרים

  יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ירמיהו, עמוס, תהילים, רות ואסתר, דברי הימים.

  מונוגרפיות

  ארץ ישראל בתקופת המקרא

  סוגיות במקרא לאור ההיסטוריה, הגיאוגרפיה והארכיאולוגיה

  תקופת הכיבוש וההתנחלות

  הממלכה המאוחדת

  מלכויות ישראל ויהודה

  מלכות יהודה בצלן של אשור ובבל

  ירושלים במקרא

  מקורות חיצונים לתולדות ישראל בתקופת המקרא

  מלחמה ושלום במחשבה המקראית

  הנבואה –ביטוייה ודרכיה

  חיי יום יום בישראל בתקופת המקרא,

  מבוא למקרא/ מבוא לספרות המקראית

  הדרכה ביבליוגרפית

  מושגי יסוד במקורות היהדות

  פרסומים

  Refereed Publications

  Books

  The Diplomatic Service in the Bible and Ancient Near Eastern Sources, Magnes press, Jerusalem 1998 (in Hebrew).

  Garsiel M. & R. Kasher & A. Frisch & D. Elgavish (eds.), Studies in Bible and Exegesis, X, presented to S. Vargon, Ramt-Gan 2011.

   

  Articles

  1. "The Vision of the Temple Mount: A Chapter from the School of 'Zion Tradition' From the Time of the Campaign of Sennacherib Against Judah," Beit Miqra 38 (1993), pp. 193-205 (in Hebrew.).
  2. "The Diplomatic Messenger in the Bible and its Parallels in the Ancient Near East", Proceedings of the 11 World Congress of Jewish Studies, Jerusalem 1994, pp. 79-86 (in Hebrew.).
  3. "Succot: The Name of a Place or Temporary Buildings", Beit Miqra 39 (1994), pp. 367-376 (in Hebrew.).
  4. “Did Diplomatic Immunity Exist In The Ancient Near East?”, Journal of the History of International Law 2 (2000), pp. 73-90.
  5. "Objective of Baasha's War against Asa", in M. Weinfeld and G. Galil (eds.), Studies in Historical Geography & Biblical Historiography Presented to Zechariah Kallai, Supplements to Vetus Testamentum LXXXI, Leiden 2000, pp. 141-149.
  6. "The Encounter of Abram and Melchizedek: Covenant Establishment", in A. Wénin (ed.), Studies in the Book of Genesis: Literature, Redaction and History (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium CLV), Leuven 2001, pp. 495-508.
  7. "The Divisions of the Spoils of War in the Bible and in the Ancient Near East", Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechstgeschichte 8 (2002), pp. 242-273.
  8. P. Artzi, J. Klein and D. Elgavish, "The Letter of the King of Beirut to the King of Ugarit: A Different Interpretation", in Robert Deutsch ed., Shlomo: Studies in Epigraphy, Iconography, History and Archaeology in Honor of Shlomo Mousaieff, Jerusalem: Archaeological Center Publications 2003, pp. 23-35.
  9. "Extradition of Fugitives in International Relations In the Ancient Near East", Jewish Law Association Studies XIV (2004), pp. 33-57.
  10. “Ya’el, Wife of Heber the Kenite, in Biblical Perspective”, Jewish Law Association Studies XVI   (2007), pp. 78-100.
  11.   "Inquiring of God before Ratifying a Treaty", Thinking towards New Horizons: Collected Communications to XIXth  Congress           of the International Organization for the Study of the Old Testament, Ljubljana 2007, pp. 73-84.
  12. Book Review: Shai le-Sara Japhet, Studies in the Bible, its Exegesis and its Language Beit Miqra 53/2 (2007), pp. 139-160.
  13.  “Justification for War in the Ancient Near East and in the Bible”, Jewish Law Association Studies XVIII (2008), pp. 37-69.
  14.  "Concerning the Droughts”: Jeremiah 14:1-15:9 – Structure and Significance", in H.M. Niemann & M. Augustin (eds.), "My Spirit at Rest in the North Country (Zechariah 6. 8): Collected Communications to the XXth Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament, Helsinki 2010, pp. 51-64.
  15.  "The Freeing of Captives in the Ancient Near East and in the Bible", in:  Y. Levin and A. Shapira (eds.), War and Peace in Jewish Tradition: From the Biblical World to the Present, London & New York: Routledge, 2012, pp. 9-25.
  16.  "Restrained Descriptions of War in the Book of Kings", in Michael Avioz, Elie Assis & Yael Shemesh (eds.), Zer Rimonim: Studies in Biblical Literature and Jewish Exegesis Presented to Professor Rimon Kasher, Atlanta: Society of Biblical Literature 2013, pp. 156-184.

   

  Non-refereed Publications

  1. Schwartz Jehoshua and David Elgavish (eds.), Selected Items from the Weekly Torah Reading, Bar-Ilan University, 1998 (in Hebrew).
  2. War and Peace in the world of the Bible: an annual academic Internet course in Hebrew and English for students in Israel and abroad of the University Faculty of Jewish Studies.

  Articles

  1. "The Division of the Land by Lot", Talelei Orot, 3 (1991), pp. 151-155 (in Hebrew).
  2. "Abram and Melchi-zedek, the King of Shalem," Mehkerei Hag, A Journal for Jewish Culture, 4 (1992), pp. 8-14 (in Hebrew).
  3. Religion and Foreign Policy in the Kingdom of Judah during the Period of the Assyrian Hegemony," Talelei Orot, 4 (1992-1993), pp. 14-22 (in Hebrew).
  4. "The Exodus from Egypt in the Light of Egyptian Documentation", Mehkerei Hag, 5 (1994), pp. 96-106 (in Hebrew).
  5. "The Battle at Ramah: A Border Dispute between Baasha and Asa", Judea and Samaria Research Studies, 3 (1993), pp. 45-54 (in Hebrew).
  6. "Structure and Meaning in the Temple Speech of Jeremiah 7:1-17: To the place of Literary Analysis in the Teaching of the Later Prophets", Al Hapereq, 7 (1994), pp. 26-33 (in Hebrew).
  7. "The Division of the Ten Commandments Into Two Tablets", Talelei Orot, 5 (1994), pp. 25-31 (in Hebrew).
  8. “Restraint in the Wars between Israel and Judah”, Judea and Samaria Research Studies, 4 (1994), pp. 59-68 (in Hebrew).
  9. Psalms 47: God's kingship psalm or God's coronation psalm", Talelei Orot, 6 (1995),  pp. 49-62 (in Hebrew).
  10. "The Rule of God in the World According to the Book of Esther", Mehkerei Hag, 6 (1995), pp. 38-44 (in Hebrew).
  11. "Covenent Making between the Gibeonites and the Israelites", Talelei Orot, 7 (1997), pp. 53-61.
  12. On the Droughts (Jer. 14:1-15:9): Structure and Significance", Mo'ed: Annual for Jewish Studies 13 (2003), pp. 1-21.

   

  תאריך עדכון אחרון : 28/06/2022