ד"ר נעמה גולן

דוא"ל
naama.golan@biu.ac.il
  קורות חיים

  השכלה:

  2022- (סמסטר אביב) - פוסט דוקטורט, מרכז ללימודי יהדות, אוניברסיטת הרווארד, בהנחיית פרופ' אנדרו טיטר.

  2018-2019- פוסט דוקטורט אוניברסיטת אריאל.

  2017-2013- דוקטורט באוניברסיטת בר אילן בנושא 'ניתוח ספרותי של סיפורי דניאל (א-ו)', בהנחייתו של פרופ' אליהו עסיס.

  2008-2007- תואר שני בחוג למקרא באוניברסיטה העברית, עבודת 'תזה' בהנחייתו של פרופ'  יאיר זקוביץ' בנושא: 'פרשנות פנים מקראית וחוץ מקראית לסיפורי הגר'.

  2007-2005- תואר ראשון במקרא ובמדעי היהדות באוניברסיטה העברית, 'תוכנית רביבים', תוכנית לתלמידים מצטיינים אשר מכשירה מורים להוראת מדעי היהדות בבתי ספר ממלכתיים.

  2006-2005- תעודת הוראה במסגרת 'תכנית רביבים' באוניברסיטה העברית.

  2004- לימודי יהדות (כגון: תנ"ך, גמרא, הלכה ומחשבת ישראל) בבית המדרש הגבוה לנשים במגדל עוז.

   

  כנסים מדעיים:

  אוגוסט 2022:  "העץ הכרות- מטאפורה ותיאולוגיה", הקונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות, ירושלים, 11.8.22

  June 2022: "The Felled Tree: Metaphor and Theology", NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, 31 June.

  April 2022: "A Study of Yehuda Uziel's Super-Commentary on Rashi", Starr Seminar, Center for Jewish Studies, Harvard University, Cambridge, MA, United States, 27 April.

  March 2022: "There is hope for a tree" Metaphor of the Regrowing Tree in Isaiah and Daniel", JTS, New York, United States, 24 March.

  February 2022: "Between Doubt and Certainty: Theology and Interpretation in the Book of Daniel", Hebrew Bible Workshop, Harvard University,  10 February.

  נובמבר 2021: "מלך גאה ועץ כרות – פרשנות פנים מקראית", כנס החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה, 29 לנובמבר.

  June 2021: "Creative interpretation within the genre constraints: A study of Rabbi Yehuda Uziel's commentary on Rashi's commentary", NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, York University, 20-25 June.

  July 2019: "Can God Deliver His Servants? Two Theological Problems in the Daniel Narratives (Dan. 1:9, 3:17–18)", SBL International Meeting, Rome, Italy, 2-5 July.

  August 2018: "Metal and Stone as Symbols of Humanity and the Divine:  A Study of Analogous Narratives", SBL & EABS International Meeting, Helsinki, Finland, 31 July- 3 August.

  June 2018: "An Analogy Between the 'David and Goliath' Narrative (1 Sam. 17) 
  and the 'Nebuchadnezzar’s Dream' Narrative (Dan. 2),” NAPH Conference, Amsterdam, Holland, 27-29 June.   

  August 2017: "Misleading the Reader in the Daniel Narratives", The 17th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, Israel, 6-10 August 2017

  May 2017: "Between Daniel and Nebuchadnezzar: A New Reading of the Daniel Narratives," Conference of Doctoral Students of the Faculty of Jewish Studies, Bar-Ilan University, May 23.

  July 2016: "Analogy and its Meaning: A Study of the Fiery Furnace Narrative (Daniel 3:1-30)" EABS Annual Meeting, Leuven 17-20 July 2016.

  פרסים ומלגות :

  2018- פרס ע"ש חורגין על עבודת דוקטורט מצטיינת

  2018- מלגת 'פוסט דוקטורט' לדוקטורנטים מצטיינים מטעם אוניברסיטת אריאל.

  2016- 'מלגת שופף' לדוקטורנטים מצטיינים.

  2016-2013- 'מלגת נשיא' לדוקטורנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר אילן.

  2005 -2006- רשימת מצטייני הדיקן מדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית.

  הוראה:

  2016-היום: מרצה למקרא במכללת סמינר הקיבוצים.

  2017-היום: מרצה בחוג לתנ"ך במכללת הרצוג.

  2020: מרצה בחוג למקרא מכללת דוד ילין

  2018: מרצה בחוג לחינוך באוניברסיטת אריאל.

  2016-2014: ריכוז הקולקוויום לדוקטורנטים ב'אוניברסיטת בר אילן'.

  2014-2009: הוראה וחינוך בתיכון "המסורתי" בירושלים כולל הגשה לבגרויות במקצועות שונים במדעי היהדות כגון: תנ"ך, תושב"ע, מחשבת ישראל, לימוד 'מגמת תנ"ך' ופיתוח של יחידות לימוד ייחודיות עבור תלמידי מגמת תנ"ך.

   

  פרסומים

  נ' גולן, סיפורי דניאל- ניתוח ספרותי של דניאל א-ו, עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, רמת גן תשע"ז.

  N. Golan, "Metal and Stone: An Analogy between the Story of David and Goliath (1 Sam. 17) and the Story of Nebuchadnezzar’s Dream (Dan. 2)", Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 131.4, (2019), pp. 631-635.

   

  N. Golan, The Daniel Narratives (1-6): Structure and Meaning, The Journal of Hebrew Scriptures 19(2019) , pp.1-23.

  נ' גולן, "וְעַל דָּנִיֵּאל שָׂם בָּל לְשֵׁיזָבוּתֵהּ" (דניאל ו 15) על ההפתעה והיפוך התפקידים בסיפור גוב האריות, בית מקרא סד (תשע"ט), עמ' 238-219.

  N. Golan and S. Gordin, "Can God Deliver His Servants? Two Theological Problems in the Daniel Narratives (Dan. 1:9, 3:17–18)", Vetus Testamentum 7 (4-5), (2021), pp. 591-606.

  N. Golan, "The story of the fiery furnace (Daniel 3) - Structure and Meaning", E. Assis,  M. Gruber, S. Offenberg.  D. Sivan, L. Stuckenbruck and Y. Yogev (eds.), A book in honor Shamir Yona , 2022 (forthcoming)

  N. Golan, "Creative interpretation within the genre constraints: A study of Rabbi Yehuda Uziel's commentary on Rashi's commentary", (forthcoming)

   

  תאריך עדכון אחרון : 14/12/2022