ד"ר הלל מאלי

דוא"ל
hilelmali@gmail.com
  קורות חיים

  Academic Education

  2019 – 2021: New York University, School of Law, Gruss Scholar in Residence (Supervisor: Professor Moshe Halbertal); Topic of research: Biblical and Rabbinic Law

  2020 – 2021: Princeton University, Program in Judaic Studies and Department of Religion, Departmental Guest (Supervisor: Professor Martha Himmelfarb); Topic of research: Second Temple literature

  2019 – 2020: Fulbright Postdoctoral Fellow, New York University, School of Law From Topic of research: From Priestly literature to the Order of Holy Things: a study of the relationship between ritual and law

  2018 – 2019: Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls, Post-Doctoral Fellow, the Hebrew University of Jerusalem

  2014 – 2018: Ph.D. in Talmudic and Halakhic Studies, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel, "Descriptions of the Temple in the Mishna: History, Redaction and Meaning" (Supervisor: Professor Aharon Shemesh Z"L; PhD dissertation approved with distinction; degree awarded: July 2018) 

  2010 – 2013: M.A. (magna cum laude), Talmud Department, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel (Supervisor: Professor Aharon Shemesh Z"L)

  2004 – 2007: B.Ed. (magna cum laude), Herzog College, Bible and Talmud

   

  Rabbinic Education

  2006 2010: Rabbinical Ordination, Chief Rabbinate of Israel (Yoreh Yoreh)

  2006  – 2009: Research Fellow at Beit Morasha, Jerusalem

  2002 2004: Yeshivat Otniel

   

  Professional Experience and Appointments

  2021 – 2023: Lecturer in Bible, Bar-Ilan University, The Bible Department

  2018 – 2019: Lecturer in Bible and Talmud, Schechter Institute of Jewish Studies, Jerusalem

  2016 – 2019, 2021 – 2023: Lecturer in Bible and Oral Law, Herzog College, Alon Shvut

  2010 – 2016: Lecturer in Biblical Archaeology and History, Yad Ben Zvi, Jerusalem; Lecturer in Biblical Archaeology, Megalim Institute, Jerusalem; Lecturer in Bible and Talmud, Matan - Women's Institute for Torah Studies

  2012 – 2015: Editor of Beit Ha-Yotzer (a Journal for teachers and tour guides, bringing together various fields of knowledge connected to Jerusalem and connecting educational-identity discourse with academic discourse)

  2007 – 2013: Director of the Omek Hashetach project - a Jerusalem studies and leadership studies program for pre-military preparatory programs and military command staff

   

  Musical Career

  Founder, musical director and flutist of the "Nigun Yerushalmi" ensemble. Inspired by old musical traditions, the ensemble performs world music played on antique instruments, produced two albums ("Mevukash" [2012] and "Sefat Hayom" [2016]), performed at international festivals (including Karibu Music Festival, Tanzania [2017]; Psalm Festival, Jerusalem [2018], among others), collaborated with internationally-acclaimed musicians (including Meir Banai, David D'or, Daniel Zamir, Mark Eliyahu and others) and has held hundreds of performances in Israel and abroad.

  מחקר

  עבודתי מוקדשת לניתוח של קטגוריות היסוד של הפולחן במקרא, ולאפיון התפתחותן בספרות הבתר-מקראית. אני מבקש לשרטט את קווי המתאר של המפה הריטואלית העומדת בלב ההוויה היהודית באמצעות עיונים דיאכרוניים, שראשיתם בספרות המזרח הקדום ואחריתם בספרות הבית השני ובספרות התנאית, ולחקור שאלות המתייחסות לתפר שבין האתי, הפולחני והפוליטי.

  קורסים

  Exile, Return and Hope during the Judean Restoration

  Tabernacle, Temple, and Hekhalot: Images of the Temple in the Hebrew Bible: Interpretation, Theology, and Politics

  Studies in Biblical Eschatological Literature

  Bavli and Yerushalmi Tractate Berakhot: A Comparative Study

  The Vision of Isaiah:  A Literary and Historical Reading

  "Mishnah Rishonah": The Early Sources of the Mishnah

  Descriptions of the Temple in Tannaitic Literature

  Studies in Biblical Restoration Literature

  The Temple in Dispute: The Struggle Over the Role of the Temple in the Late Second Temple Period

  פרסומים

  Articles accepted for publication in peer-reviewed journals

  1. "Priestly Offering: Law and Narrative in the Aramaic Levi Document,” Harvard Theological Review [accepted for publication, roughly 12,000 words]
  2. "From Leviticus to 4QTohorot A and the Principle of Hierarchic Impurity,” Meghillot [with Naphtali S. Meshel; In Hebrew; accepted for publication, roughly  8,000 words]
  3. "Sancta Contagion: from the Bible to Second Temple and Rabbinic Literature,” Sidra: A Journal for the Study of Rabbinic Literature [In Hebrew; accepted for publication, roughly 17,000 words]
  4. "Two Models for Pollution, Part A: From Leviticus to Late Second Temple Literature,” Jewish Studies Quarterly [accepted for publication, roughly 11,000 words]. With Naphtali S. Meshel
  5.  “Two Models for Pollution, Part B: From Qumran to the Karaites, from the Mishnah to Maimonides,” Jewish Studies Quarterly [accepted for publication, roughly 12,000 words; With Naphtali S. Meshel]
  6. "Garbage Disposal in the Temple and the Tannaitic Concepts of Holiness,” Tarbiz – A Quarterly for Jewish Studies LXXXVIII (2022), pp. 339-370
  7. "A Walled City: Tannaitic Descriptions of the First Fruits Procession." Te'udah 31 (2021): 411 – 449 [In Hebrew]
  8. "Priestly Instructions in the Aramaic Levi Document and the Order of the Morning Daily Sacrifice." Meghillot 14 (2019): 119-138 [In Hebrew]

   

  Articles submitted for publication in peer-reviewed journals

  1. The Prophet and the Priestly Teaching – A New Reading of Haggai 2:10–19, Shnaton An Annual For Biblical and Ancient Near Eastern Studies

   

  Additional Publications:

  1. "From Ritual to the Story of Ritual: The Influence of the Destruction of the Temple on Ritual Writing of the First Century CE," in Angelika Berlejung, Aren M. Maeir and Takayoshi M. Oshima (eds.) Writing and Re-Writing History by Destruction: Proceedings of the Annual Minerva Center RIAB Conference (Leipzig 2018), Mohr Siebeck 2022, pp. 141 - 155.
  2. Naphtali S. Meshel, Anand Mishra, Hillel Mali and Meera Shridhara, "Thinking Rite: Towards Talmudo-Mīmāṃsā,” in Proceedings of the Shree Somnath Sanskrit University Conference ‘Tradition of Commentaries and the Dynamics of Knowledge’ (February 2020 (Somnath, Gujarat: Shree Somnath Sanskrit University, 2020.
  3. " Aharon Shemesh ז”ל", Shnaton: An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies 26 (2020): 33 – 38 [In Hebrew].
  4. "Conceptual and Ideological Aspects in the Mishnaic Description of Bringing the First Fruit to Jerusalem." In Religious Dynamics in Jewish and Christian Context, edited by Claudia D. Bergmann and Benedikt Kranemann, 128-147. Leiden: Brill 2019.
  5. "The Story of Theodotus's Synagogue," Beit Ha-yotzer 2 (2013): 26‑38. [In Hebrew].
  6. "Jerusalem of Rabbi Aqiva and the Bar Kokhva Revolt," Beit Ha-yotzer 3 (2015): 52-71 [In Hebrew].

  תאריך עדכון אחרון : 21/08/2023