כתובות מתקופת המקרא

לכתובות שנמצאו בארץ ישראל חשיבות עצומה להבנת לשון המקרא, החברה וההיסטוריה המקראית.