פרופ' מערבי פרץ

  קורות חיים

  נולד בבן גרדאן, טוניסיה, בשנת 1940. נפטר בכ"ד בשבט התש"ף, 19 בפברואר 2020

  תאריך עלייה:  24.10.63

  מחקר

   פרשנות ימי-הביניים הכתובה בעברית ובערבית; לשון המקרא; ספרות החכמה.         

  היה חוקר בפרשנות ימי הביניים (משה אבן ג'יקטילה, יהודה אבן בלעם ור' יצחק בן שמואל אלכנזי) במכון לתולדות חקר המקרא היהודי שליד המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן.      

  מאמריו הראשונים טיפלו באישיות הפרשנית שהייתה הנושא המרכזי של עבודת הדוקטור: ר' יהודה אבן בלעם. לאחר מכן פנה לפרשנים אחרים: ר' סעדיה גאון, ר' יונה אבן ג'אנח, ר' משה אבן ג'יקטילה, ר' אברהם אבן עזרא ור' דוד קמחי. 

  עבד עם פרופ' מ' גושן-גוטשטיין ז"ל על ההדרת פירושיו הערביים של אבן בלעם: ההדרתם, תרגומם לעברית וכתיבת הערות של ביאור והשוואה. הכרך הראשון, הפירוש לספר ישעיהו, יצא לאור (הוצאת בר-אילן) בשנת תשנ"ב. הכרך השני, הפירוש לספר יחזקאל (עפ"י כתבי-יד בלנינגרד, כעת סט. פטרסבורג), יצא לאור (ג"כ בהוצאת בר-אילן) בשנת תש"ס. הכרך השלישי, הפירוש לספר ירמיהו, פורסם בהוצאת בר-אילן גם כן. כן עבד עם פרופ' א' סימון בחיפוש מקורותיו של ראב"ע בפירושיו לתרי-עשר, בעיקר אלה הקראיים והרבניים שנכתבו בשפה הערבית, ובתשומת לב מיוחדת לשיטתו ולעקביותו.

   

  פרסומים

  עבודת מ"א

  פירוש לבמדבר ודברים מן "כתאב אלתרג'יח" ליהודה בן שמואל אבן בלעם, עם תרגום עברי, מבוא והערות, אוניברסיטת בר אילן, תש"ל

  דוקטורט

  פרשנותו הפילולוגית של ר' יהודה אבן בלעם: עיונים מיתודיים וטיפולוגיים ובדיקת קווי התפתחות בהשוואה לרס"ג בעיקר על פי פירושיהם-תרגומיהם לספר ישעיה, אוניברסיטת בר אילן, תשל"ח

   

  ספרים

  1. פירוש ר' יהודה אבן בלעם לספר ישעיהו : המקור הערבי על-פי כתב-יד פירקוביץ, מאת משה גושן-גוטשטיין. סייע בידו מערבי פרץ, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ב
  2. פירוש ר' יהודה אבן בלעם לספר יחזקאל: המקור הערבי על-פי כתבי-יד מתוך שני האוספים של פירקוביץ עם חילופי גירסאות, תרגום עברי, הערות ומבוא, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, תש"ס
  3. פירוש ר' יהודה אבן בלעם לספר ירמיהו: המקור הערבי על-פי כתבי-יד מתוך שני האוספים של פירקוביץ, עם חילופי גירסאות, תרגום עברי, הערות ומבוא, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר- אילן, תשס"ב

   

  מאמרים

  1. "יחסו של ר' יהודה אבן בלעם לקודמיו בפירושיו",‏ דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות, חטיבה א' (תשמ"א), עמ' 53 -- 58
  2. "הטיפול במלים יחידאיות בשורשן בפירושי ר' יהודה אבן בלעם", לשוננו מה (תשמ"א), עמ' 213–232
  3. "פרשת יעקב ועשו על פי פירושו של המלבי"ם", בשדה חמ"ד 25 (תשמ"ב), עמ' 97–102
  4. "ליחסו של רד"ק לקבלות היסטוריות של חז"ל", סיני צב (תשמ"ג), עמ' עא-פה
  5. "תרומת ר' יהודה אבן בלעם לפרשנות מקרא פילולוגית בספרד", בר-אילן: ספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן כ-כא (תשמ"ג), עמ' 151–171
  6. "יישום האמצעי "חילוף אותיות" בפירושי רב סעדיה גאון", תרביץ נב (תשמ"ג), עמ' 515 -- 522
  7. "דרכי יישוב סתירות ואי-התאמות במקרא בפירושי ר' יהודה אבן בלעם", בתוך: ש' אטינגר ואחרים (עורכים), מלאת: מחקרי האוניברסיטה הפתוחה בתולדות ישראל ובתרבותו ב (תשמ"ד), עמ' 253–274
  8. "'מקרא מסורס' בפרשנותו של ר' אברהם אבן-עזרא", דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, חטיבה א' (תשמ"ה), עמ' 117–124
  9. "'חילוף' מלה בזולתה כמידה פרשנית אצל חכמי ימה"ב", עיוני מקרא ופרשנות ב (תשמ"ו), עמ' 207–228
  10. "לדרכו הפרשנית של ר' יונה אבן ג'נאח: 'הפוך' ו'מוקדם ומאוחר'",‏ סיני ק (תשמ"ז), עמ' תרס"א-תרפ"א.
  11. "הערות מבניות בפירוש ר' משה הכהן אבן ג'יקטילה לתהלים", דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, חטיבה א' (תשמ"ט), עמ' 87–94
  12. "שריד מפירוש של ר' יונה אבן ג'אנח לדברי הימים", תרביץ נח (תשמ"ט), עמ' 283–288
  1. "קטע גניזה מפירוש ר' משה אבן ג'יקטילה לתהלים (ט, יז-י, יג)" סיני קו (ניסן-אייר תש"ן), עמ' יב-כב
  2. "קטע חדש מפירוש משה אבן ג'יקטילה לתהלים (תה' נה, יט-כג : נו, ג; נח, ד-י)", סיני קז (תשנ"א), עמ' א-יא
  3. "קטע נוסף מתוך "כתאב אלתרג'יח" לר' יהודה אבן בלעם: בראשית ב, יא-ד, ט; ח, י-כ", ‏ PAAJR 57 (1991) 1-14
  4. "קטע אחר מפירוש ר' משה אבן ג'יקטילה לתהלים (תה' נא, ז-כא; נב, א-ו; ס, ב-ז)", סיני קח (תשנ"א), עמ' לב-מד
  5. קטע מפירוש ר' יהודה אבן בלעם לספר נחמיה : נחמיה ב, יב-ז, ג", לשוננו נה (תשנ"ב), עמ' 315–322
  6. "שיכול אותיות" בפרשנותו של ר' אברהם אבן עזרא", ספר שבטיאל: מחקרים בלשון העברית ובמסורות העדות (בעריכת י' גלוסקא וצ' קיסר), רמת-גן תשנ"ב, עמ' 169–182
  7. "פירוש ר' יהודה אבן בלעם לדבה"ב ח:טז-לד:ו", Hebrew Union College Annual 63 (1992) , עמ' א-יז
  8. "קטע חדש מתוך 'כתאב אלתשויר' לר' יונה אבן ג'נאח", קרית ספר סד (תשנ"ב-תשנ"ג), עמ' 1367–1387
  9. "'דרך קצרה': מידה פרשנית במשנת ר' יונה אבן ג'נאח", עיוני מקרא ופרשנות ג (תשנ"ג), עמ' 317–348
  10. "שני קטעים חדשים מתוך 'כתאב אלתרג'יח' לר' יהודה אבן בלעם : א. בר' מד, ה-יח; מה, יב-כו; מח, טו; ב. מט, יד-כו", סיני קיג (תשנ"ד), עמ' רסב-רעו
  11. "Il metodo esegetico di rabbi David Qimhi", in S.J. Sierra (ed.), La lettura ebraica delle Scritture, Bologna 1995, pp. 169-201
  12. "מידה פרשנית במיתודה של רד"ק: מקרא קצר", עיוני מקרא ופרשנות ד (תשנ"ז), עמ' 149–188
  13. "שני קטעים נוספים מתוך 'כתאב אלתרג'יח' לר' יהודה אבן בלעם: בראשית כז, לו-לז, ז; מב, א-מג, לג; מו, כז-מז, לא", סיני קכ (תשנ"ז), עמ' יח-נב
  14. "קטע נוסף מפירוש ר' משה אבן ג'יקטילה לתהלים: תהלים ד:ט-ה:ט", עלי ספר יח (תשנ"ו), עמ' 49–57
  15. "הביקורת של ר' יהודה אבן-בלעם על ר' משה אבן-ג'יקטילה לפי קטעים חדשים מפירושיהם לספר תהלים", דברי הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות, חטיבה א' (תשנ"ז), עמ' 43–51
  16. "שני קטעים מפירוש ר' יהודה אבן בלעם למגילת איכה : איכה א, יג-ג, סג; ד, יח-ה, יג", ‏ בית מקרא מג (תשנ"ח), עמ' 78–98
  17. "שני קטעים מפירוש ר' יהודה אבן בלעם למגילת קהלת (קה' א ו - י א)", מחקרי מורשתנו א (תשנ"ט), עמ' 55–94
  18. "שני קטעים מפירוש ר' יהודה אבן בלעם לספר דניאל (דניאל א, א-ב, מ : ד, י-ו, טו; ט, כג-יב, יב)", בית מקרא מה (תש"ס), עמ' 1–36
  19. "לשיטתו הפרשנית של ר' דוד קמחי",‏ בית מקרא מה (תש"ס), עמ' 305–328
  20. "מובאות מתוך 'כתאב אלאסתגנא' של ר' שמואל הנגיד בתוך פירוש אנונימי לספר תהלים",‏‏ שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יב (תש"ס), עמ' 241–287
  21. "'חילוף אותיות' בפרשנותו של ר' אברהם אבן עזרא", עיוני מקרא ופרשנות ה (תש"ס), עמ' 249–269
  22. "לדרכו הפרשנית של ר' יונה אבן ג'נאח: ייחוס דברים לרחוק ולא לקרוב", הגיגי גבעה; שנתון המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון ח (תש"ס), עמ' 1–17
  23. "יחסו של ר' יונה אבן ג'נאח לטקסטים מקבילים במקרא", מחקרים בלשון העברית ובמדעי היהדות (בעריכת אהרן בן-דוד ויצחק גלוסקא), נתניה תשס"א, עמ' 125–139
  24. "קטע מפירוש ר' משה אבן ג'יקטילה לתרי-עשר: מיכה ז 3–20, נחום, חבקוק א 1–9", עיוני מקרא ופרשנות ו (תשס"ג), עמ' 253–280

  ביקורת ספרים

  1. תפסיר לישעיהו לרס"ג', מהדורת יהודה רצהבי, הוצאת מכון מש"ה = משנת הרמב"ם, קרית אונו תשנ"ד, ב-"הצפה" כ"ח אדר תשנ"ד.

  2. 'אור ראשון בחכמת הלשון', הצופה יח ו-כה בטבת תשנ"ח (בשני המשכים), מאמר ביקורת על "אור ראשון בחכמת הלשון: ספר צחות לשון העברים לרב סעדיה גאון", מהדורת אהרן דותן, א-ב, ירושלים תשנ"ז.

  3. 'פירושי רס"ג לספר שמות', מהדורת יהודה רצהבי, מוסד הרב קוק, ירושלים תשנ"ז,  הצופה א בכסלו תשנ"ט.

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 18/05/2021