ד"ר צבי וינברג

דוא"ל
bible.dept@biu.ac.il
  פרסומים

  רשימת פרסומים ד"ר צבי וינברג

   List of Publications by Dr Zvi Weinberg

   

   

  1. הבמה היתרה ואסורה לאור המקרא ודברי חז"ל, (סנטסיל) אוניברסיטת תל אביב, תשכ"ה (עבודת גמר לתואר שני).
    
  2. הקורבן על פי תורת הכוהנים והמנהגים של העמים השכנים, (סנטסיל) אוניברסיטת תל אביב, 1971 (עבודת גמר לתואר שלישי).
    
  3. פרשנות המקרא בעיני חז"ל – לקט מקורות, אוניברסיטת בר אילן 1961.
    
  4. שנות המקרא בתלמודים ובמדרשים – לקט מקורות, אוניברסיטת בר אילן, 1970.

   

  1. אתרים מקודשים בארץ–ישראל, מחזור הרצאות לחיילים ולסטודנטים (סנטנסיל), אוניברסיטת בר אילן, תשל"ו.

   

  1.  

   

  7.       "חטאת ואשם", בית מקרא, יח (תשל"ג): 524 - 530

   

  8.       "על היחס בין ספר משלי לספרות התורה", תרביץ, מב (תשל"ג): 495 – 492   9.       "הסיפור על מלחמתו של שאול בעמלק", בית מקרא, יח (תשל"ג): 58 - 61   10.   "הציבי לך ציונים (יר' לא, כ)", בית מקרא, כא (תשל"ו): 227 - 232   11.   "החטיבה המקיפה במקרא ודרכו של רש"י", שמעתין, 45, ג (תשל"ו): 15 – 21

   

  1. "תורת הגמול", הגות במקרא, ב (תשל"ו): 127 -123

   

  13.   "תועבה", בית מקרא, כב (תשל"ז): 230 - 237

   

  1. "הושע – ניסיון של ביאור חדש (רצנסיה)", שמעתין, יד (תשל"ז): ?.
    

  15.   "הוראת תורת הקרבנות", שמעתין, 50 (תשל"ז): 21 – 34   16.   "עיון בספורי שאול ודוד", שמעתין, 54/53 (תשל"ח): 15 - 23

   

  17.   "לאופיה של ההיסטוריוגראפיה המקראית", הגות במקרא, ג (תש"ם): 142 - 154

   

  18.   "מגמות בספר דברים", שמעתין, 59 (תש"ם): 6 - 15   19.   "הרצאותיו של יעקב ברט על ספר ישעיהו בבית המדרש לרבנים בברלין", עיוני מקרא ופרשנות, א (תש"ם), אוני' בר אילן: 229 – 241   20.   "התחושה כלפי אירועי העבר בחברה המקראית", חברה והיסטוריה, יחזקאל כהן (עורך), ירושלים: משרד החינוך והתרבות, תש"ם, עמ' 369 – 376

   

  1. "הוראת עבודת יום הכיפורים", שמעתין יח (תשמ"א): 5 - 11
    
  2. "הרהורים על דרך הוראת התורה בבתי ספר על יסודיים דתיים", שמעתין, י"ט (תשמ"ב): 5 - 10
    
  3. "הערות להוראת הנביאים הקלאסיים", שמעתין, כ' (?): 23 - 25
    

  24.   "התפילה במקרא", הגות במקרא, ד (תשמ"ד): 100 - 109

   

  25.   "לדמותו של עשו: על הוראת דמויות מקראיות בביה"ס", שמעתין, 78 (תשמ"ד): 5 - 10

   

  1. "פרקי דוד במקרא – יסוד במחשבת האומה", ספר דוד ברוכי, עיריית חולון, תשמ"ד, 68 - 75

   

  1. "להוראת פרקי אליהו הנביא", שמעתין, כ"ג (תשמ"ו): 13 – 15

   

  1. "הערות אודות פירושי הרמב"ם בפירושו של רמב"ן לתורה", שמעתין, 84 (תשמ"ו): 11 - 13

   

  29.   "הערותיו של יעקב ברט לפרקי הנחמה בספר ישעיהו, לשיר השירים ולקהלת", בית מקרא, 31,א (תשמ"ו): 78 - 87

   

  1. "לקרוא את הכתוב גם בין השורות", שמעתין, כ"ה (תשמ"ח): 29 - 32

   

  1. "בשורת ספר יונה", שמעתין, כ"ו (תשמ"ט): 10, 22, ועמ' 16 (השלמה)

   

  32.   "רעיון אחרית הימים בהתפתחותו", הגות במקרא, ה (תשמ"ח): 137 – 148  

  1. "להוראת מעמד הר סיני", שמעתין, 100 (תש"ן): 27 – 29, 60

   

  1. "ויהי בימי שפוט השופטים" – חג השבועות, הוצ' עיריית בת ים, סיוון תשנ"ב, ע' 30-32.

   

  1. "זכור ימות עולם", שמעתין, 110 (תשנ"ג): 15, 43 – 44
    

  36.   "פרשת פילוג הממלכה ודרך הוראתה בכיתה (מלכים א, י"א-י"ב)", שמעתין, 64 (תשמ"א): 5 - 9

   

  37.   "הנביאים הקלאסיים והפעילות הממלכתית במדיניות החוץ", ספר זכרון למרדכי ויזר: פרקי מעש והגות, קבוצת יבנה, תשמ"א, עמ' 367 – 375

   

  1. "התפילה במקרא", הגות במקרא, ד' (תשמ"ג): 100 - 109

   

  1. "חשיבות השיטה הקורלטיבית", שמעתין, 125 (תשנ"ו): 60 - 65

   

  1. "אתר המזבח והמציאות", בית מקרא ג' (קמ"ו) (תשנ"ו): 241 - 248

   

  41.   "הערותיו של יעקב ברט לספר עמוס ולספר הושע", עיוני מקרא ופרשנות, ד (תשנ"ז): 29 - 36

   

  1. "מדוע שתק יוסף בהיותו משנה למלך?", שמעתין, (תשנ"ח):17 – 19

   

  1. "על הוראת פרשת השבוע", לקט מאמרים למורה, חמ"ד, משרד החינוך, ירושלים (1999), עמ' 331 – 338

   

  44.   "נקודות מפנה במקרא", על הפרק, 9 (תשנ"ה): 36 - 43

   

  1. "חשיבות הרעיון הקורלטיבי", שמעתין, 125 (תשנ"ו): 60 - 65.
    

  46.   "אתרי המזבח - החוק והמציאות", בית מקרא 41,ג (תשנ"ו): 241 – 248   47.  Sünde und Unreinheit (im Sinne der Begriffe). In Entschluss (Germany) 11: 1989, p. 22-26.

   

  1.   Paulus (in Jüdischer Sicht): Er hat die heidnische Welt zum Monotheismus gefuhrt und die Welt durch den Antiesemitismus "bereichert". In Entschluss (Germany) 4:1999.

   

  1. "במה" – ערך בתלמוד לעם The Talmud with English Translation in Commentary Berakhot II, Fl Am 1974, pp.318-319

   

  1.   Zum Jüdisch-Christlichen Dialog. Christ in der Gegenwart. Freiburg, (Germany), 16.12.79.
    
  2. Profeten Damals und Heute – Kirche und Mann. Evngelisches Monatsblatt. VI Bielefeld (Germany) Juni 35: 1982.
    
  3.   Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dichselbst. Christ in der Gegenwart Freiburg, Germany, No. 38: 19.9.82, p.312.

   

  1.   Er heist der Fels “die Treue Gottes zu seinem Volke Israel". Entschluss (Germany) No.5 1993, p.9-11.
    
  2.   “Und wenn Ihr auf meine Gebote hört” (Über Gehorsam). Entschluss (Germany)  N.1 1994, p.7-11.

   

  1.   Die Gottesknechtlieder. Entschluss (Germany) 1994. 15-17.

   

  1.   Stellvertretertod – Leseranfrage und Antwort. Entschluss (Germany),  No. 5 1995, p.18-19.
    
  2.   Über die Dankbarkeit im Judentum. Entschluss (Germany), No. 11, 1995, p. 12-51.
    
  3.   Brief… an Euch Jugendliche. Die Reichsprogromnacht 1983 in Koblenz. Koblenz (Germany), 1988, p. 284-285.

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 28/06/2022