עימות בן-דורי בסיפור המקראי: היבטים ספרותיים ותמאטיים

שלחו לחבר