מלגות ופרסים

מלגת סטרוכליץ   

מלגת קרן רוז וזיגמונד סטרוכליץ, מקימי מרכז סטרוכליץ להוראת מקצועות היהדות. המלגה מיועדת לתלמידים הלומדים לתעודת הוראה או לתלמידים העוסקים בהוראה. ניתן לפנות למזכירות המחלקה לפרטים נוספים.

 

מלגת מייזלס   

מלגת  קרן בלהה מייזלס ז"ל, מיועדת לתלמידי המחלקה מכל התארים. ניתן לפנות למזכירות המחלקה לפרטים נוספים.

 

מלגת בית התנ"ך

מלגה מטעם בית התנ"ך הניתנת בכל שנתיים לתלמידי המחלקה, מכל התארים.  ניתן לפנות למזכירות המחלקה לפרטים נוספים.

 

מלגת ארגון המורים

מלגה הניתנת לתלמידי תואר שני החברים בארגון המורים, ומקבלים באותה שנה מלגה מארגון המורים – קרן ידע, ללימודי התואר השני שלהם. ניתן לפנות למזכירות המחלקה לפרטים נוספים.
 

מלגות המכון הגבוה לתורה 
 

מלגות במדרשה