דבר ראש המחלקה לבוגרים

בוגרים יקרים שלום רב,

המחלקה לתנ"ך רואה חשיבות יתרה בקיום קשר הדוק עם בוגריה. בוגרי המחלקה הם בשר מבשרה של המחלקה. רבים מכם ממשיכים לעסוק בתנ"ך באופן מקצועי, הן במחקר, הן בהוראה במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות. אתם מפיצים את לימוד התנ"ך ברחבי הארץ ומוטלת עליכם אחריות גדולה, ומשימה ראשונה במעלה.

אנו מזמינים אתכם ליזום פעילויות, ולימוד משותף. ואנו מצדנו נשמח לעזור בעצה ובהוראה במידת האפשר.

אנו מזמינים את בוגרי התואר הראשון להצטרף לאחת מתוכניות התואר השני (ובהן גם תכנית מיוחדת למורים). אלה שחשקה נפשם בלימוד מתקדם, מוזמנים לשקול אפשרות להמשיך ללימודי תואר שלישי.

יש לנו כתובות של רבים מכם, אבל לא של כולם. אודה לכל מי שיכתוב למחלקה ויעדכן את פרטי הקשר שלו.

בברכת הצלחה,

ראש המחלקה