תורה כפשוטה: ספר במדבר

תורה כפשוטה: ספר במדבר
תאריך
מחבר
אליהו עסיס
הוצאה
קורן ירושלים
תקציר

סדרת תורה כפשוטה מציעה פירוש חדש לתורה על דרך הפשט. מתוך עיון מדוקדק בפרטים, חלוקת הפרשה ליחידות והתבוננות בהן בהקשרן הרחב, עולות שאלות מקיפות על מגמתם של הכתובים ומשמעותם.

תאריך עדכון אחרון : 22/05/2024