מאבקי אחים ואחיות במקרא

מאבקי אחים ואחיות במקרא
תאריך
מחבר
יסכה זימרן
הוצאה
מגילת ספר
תקציר

רבים ומגוונים הם פרקי המקרא שעוסקים באחים, באחיות וביחסים ביניהם. הספר מאבקי אחים ואחיות במקרא עוסק ביחסים בין אחים, כפי שהם מתבטאים בחומר הסיפורי שבמקרא. במרכז הספר עומדים שבעה סיפורים מקראיים: קין והבל (בראשית ד 1–16), עשיו ויעקב (בראשית כה 19–34), לאה ורחל (בראשית כט 13–ל 25), יוסף ואחיו (בראשית לז), אבימלך ואחיו (שופטים ח 29–ט 21), יפתח ואחיו (שופטים יא 1–3), יהורם מלך יהודה ואחיו (דברי הימים ב כא). שבעה סיפורים אלה מגלים דמיון ונמנים עם סוג ספרותי אחד, אשר בהגדרתו, בדרכי יישומו ובמשמעותו – דנים הפרקים המרכזיים של הספר. מבין נקודות הדמיון המרכזיות הקיימות בין הסיפורים, הספר נותן דגש על שמונת רכיבי העלילה החוזרים המופיעים בסיפורים. רכיבים אלה מסייעים להבין כל סיפור בפני עצמו, את הקשרים בין הסיפורים ואת התמונה הכוללת העולה משבעת הסיפורים יחד.

הספר מתמקד ביחסים העכורים המתקיימים בין אחים ואחיות. בכך הוא מספק הצצה ייחודית אל תוך מערכת היחסים האחאית ואל עקרונותיה, ומוסיף עוד נדבך לתמונה העולה ממחקרים אחרים שנעשו ביחס להרכבים משפחתיים שונים המתועדים במקרא. אולם העיסוק במאבקי האחים והאחיות בסיפורים אלה מאיר גם את היחסים הטובים שראויים לשרור ביניהם. על ידי כך הדיון בשבעת הסיפורים חושף כמה מיסודות הקיום של בית־האב במקרא, תורם להבנה של היחסים המגוונים המתקיימים בתוכו ומבהיר את חשיבותם לפרט ולחברה בישראל הקדומה.

מוקדיו של הספר מאבקי אחים ואחיות במקרא הם הסוג הספרותי המאחד את הסיפורים, בצד שבעת הסיפורים העומדים כל אחד בפני עצמו – והמשמעות הספרותית והחברתית העולה מניתוחם הכולל יחד.

פרטי רכישה

גב' קרן סגלוביץ, מנהלת הוצאת "מגילת ספר" – 0508814300.

תאריך עדכון אחרון : 13/12/2023