ד"ר אריאל קופילוביץ

טלפון
דוא"ל
ariel.kopilovitz@biu.ac.il
  קורות חיים

  השכלה אקדמית

  20202021        עמית קרייטמן לבתר-דוקטורט, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

  20192020        עמית פולברייט לבתר-דוקטורט, University of Chicago Divinity School.

  20182019        עמית מחקר לבתר-דוקטורט, המחלקה לתנ"ך על שם זלמן שמיר, אוניברסיטת בר-אילן.

  2018                 ד"ר לפילוסופיה, החוג למקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים.

  נושא העבודה: עתיד ישראל על פי נבואות התקומה של יחזקאל (יחזקאל לג–לז).

  2011                 תואר מוסמך מחקרי בהצטיינות, החוג למקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים.

  נושא העבודה: תורת המלחמה – עיון בחוקת המלחמה הכוהנית המשתקפת בסיפור מלחמת ישראל ומדיין (במדבר לא).

  2006                 תואר בוגר בהצטיינות, החוג למקרא והפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

  מלגות ופרסי הצטיינות

  לבתר דוקטורט

  20212024        מלגת אלון לקליטת סגל אקדמי, הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה.

  20202021        מלגת קרייטמן, בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

  20192020        מלגת פולברייט, קרן חינוך ישראל-ארה"ב.

  20182019        מלגה מטעם המחלקה לתנ"ך על שם זלמן שמיר, אוניברסיטת בר-אילן.

  ללימודי דוקטורט

  2015–2017        מלגת ות"ת על שם פרופ' נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח, מטעם הועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה.

  2013–2016        מלגת הנשיא, התוכנית לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח.

  מחקר

  ספר יחזקאל; ספרות הנבואה; ספרות התורה; ספרות המקרא על רקע ספרות המזרח הקדום.

  פרסומים

  ספרים

  2022                 צופה אל הבאות: תיאולוגיית הגלות של יחזקאל והשפעתה על תכנית התקומה שלו (התקבל לפרסום בהוצאת מאגנס)

  מאמרים

  2021                   "השחתת סממני המלוכה ושיקומם: השקפת יחזקאל באשר להנהגת ישראל בעתיד", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום (בדפוס)

  2021                   “From Vassal to Empire: The Metamorphosis of Israel’s Leadership and Statehood in Ezekiel 17,” Catholic Biblical Quarterly (forthcoming).

  2020                   “A Murderous, Captured Lion: Ezekiel’s Negative Approach toward Jehoiachin,” Journal of Hebrew Scriptures 20 (2020), 116.

  2020                   “Land for the Landless: Assigning Land to Non-Israelites in Ezekiel’s Restoration Program,” Biblica 101 (2020), 352372. 

  2016                   “What Kind of Priestly Writings did Ezekiel Know?,” in The Formation of the Pentateuch – Bridging the Academic Cultures of Europe, Israel and North America.

  2014

  "תורת המלחמה – עיון בסיפור מלחמת ישראל ומדין (במדבר לא)", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כג (תשע"ד), 17–53.

  2011

  "תפיסת הקדושה והטומאה של יחזקאל כמפתח להבנת פרקי הסתלקות כבוד ה' מן המקדש (יחזקאל ח – יא)", תרביץ עט (תשע"א), 317–344.

  תאריך עדכון אחרון : 28/06/2022