הנחיות לעבודות מחקר

הנחיות לכתיבת סמינריון-  https://lib.biu.ac.il/files/libraries/shared/hnkhyvt_lktybt_bvdvt_tshp.pdf

הנחיות הגשת הצעות מחקר לתואר שני: https://graduate-school.biu.ac.il/node/1292

הוראות והנחיות להגשת עבודת הגמר לתואר שני (תזה): https://graduate-school.biu.ac.il/node/856

הנחיות הצעות מחקר לתואר שלישי: https://graduate-school.biu.ac.il/node/872

הנחיות להגשת עבודת הדוקטורט: https://graduate-school.biu.ac.il/node/878