מערכת שעות תשע"ט

שלחו לחבר

תואר שני ושלישי


08-8060-01     מנהיגותם של עזרא ונחמיה     1 נ"ז שעור וסמינר'       פרופ' י' פליישמן    ג  10-08    (סמ' ב')

08-8270-01   ספר מלכים    2 נ"ז שעור וסמינר'   ד"ר ר' אייכלר    ג  10-12

08-8884-01 סוגיות במקרא לאור הארכיאולוגיה, הגיאוגרפיה וההיסטוריה של א"י  2 נ"ז שעור וסמינר'  פרופ' גרסיאל  ג  14-12   

08-8901-01    עיונים בספר ישעיה     1 נ"ז שעור וסמינר'  ד"ר י' זימרן     ג  16-14    (סמ' א')

 08-7900-01        קריאה מודרכת בספרות המחקר      1 נ"ז שעור וסמינר'        פרופ' י' ברמן        ג  16-14  (סמ' ב')

08-878-01         המקרא בכתבי יוסף בן מתתיהו        2 נ"ז שעור וסמינר'      פרופ' מ' אביעוז     ג  18-16

08-840-01         שבעים פנים לתורה: עיון משווה    בפרשנות המקרא     2 נ"ז שעור וסמינר'   פרופ' א' מונדשיין    ג  20-18

08-822-01         המסורה ונוסח המקרא              1 נ"ז שעור וסמינר'        פרופ' י' עופר        ה  10-08  (סמ' א')                                   

08-823-01         המקרא בפרשנות חז"ל             1 נ"ז שעור וסמינר'        פרופ' י' עופר        ה  10-08  (סמ' ב')                                              

08-8440-01        גישות בחקר ספר תהלים         2 נ"ז שעור וסמינר'        פרופ' ע' פריש       ה  12-10

 08-789-01         פרשנותו של ר"י אברבנאל        1 נ"ז שעור וסמינר'        פרופ' א' לווי         ה  14-12  (סמ' א')                                                           

08-883-01         "ליישב מדרשו של מקרא": גישות שונות למורשת המדרשית בימה"ב    1 נ"ז שעור וסמינר' פרופ' א' לווי  ה  14-12  (סמ' ב')

08-8090-01        ספר איוב ומקבילותיו בספרות המזרח הקדום     2 נ"ז שעור וסמינר'     פרופ' י' קליין      ה  14-12

 08-788-01         מבנה הסיפור המקראי      1 נ"ז שעור וסמינר'        פרופ' י' גרוסמן    ה 16-14 (סמ' א')

08-791-01         חזרות וכפילויות בסיפור המקראי        1 נ"ז שעור וסמינר'        פרופ' י' גרוסמן     ה 16-14 (סמ' ב')                       

08-793-01         דניאל והספרות הקרובה לו       2 נ"ז שעור וסמינר'        פרופ' א' אשל     ה   18-16 

08-298-01      Ruth and Esther       1 נ"ז שעור         פרופ' י' גוטליב  ג 18-16  (סמ' א')

08-286-01       Book of Samuel Studies in the  Religion and Politics in the Bible:  1 נ"ז שעור  פרופ'  א' ג'ינדו  ג 18-16 (סמ' ב')

08-282-01            Biblical Hebrew      1 נ"ז שעור       ד"ר י' ארצברגר ה 12-10  (סמ' א')

08-284-01        The Book of Job The Problem of Evil in the Bible:       1 נ"ז שעור     פרופ' א' ג'ינדו   ה 12-10 (סמ' ב')

08-283-01Prophetic Literature            1 נ"ז שעור   ד"ר י' ארצברגר ה 18-16  (סמ' א')

08-264-01         The Book of Jubilees     1 נ"ז שעור   פרופ' י' כדורי    ה 18-16   (סמ' ב')

 קורסי ליבה במסלול  תנ"ך 2.0  בחדשנות פדגוגית

08-777-01         טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה       2 נ"ז שעור     גב' י' דורון-דרורי   ד' 10-8 

08-773-01         כשחינוך ועיצוב נפגשים              2 נ"ז שעור    גב' ו' רקנטי      ד' 14-10    (סמ' א')

08-772-01         בית מדרש להתחדשות פדגוגית   2 נ"ז שעור    ד"ר ג' תיבון       ד' 16-12 (סמ' ב')

08-771-01         חדש תחת השמש       2 נ"ז שעור    ד"ר נ' כהן  (סמ' א')      ד' 16-14    (סמ' ב')    ד' 12-10

08-774-01         פדגוגיה חדשנית בשילוב כלים דיגיטליים    2 נ"ז שעור    ד"ר מ' דשן       ד' 18-16