המקרא בראי המזרח הקדום - קורס מקוון של ד"ר נילי סמט