פרופ' יהונתן יעקבס

פרופ'
מרצה בכיר
פרופ' יהונתן יעקבס
אוניברסיטה: 
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 

קורות חיים

השכלה כללית ותורנית:

תואר שלישי בתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן

תשנ"ט-תשס"ג

1999-2003

תואר שני בתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן

תשנ"ג-תשנ"ז

1993-1997

תואר ראשון בחינוך, מכללה ירושלים

תשנ"א-תשנ"ב

1991-1992

תעודת השכלה תורנית רבנית גבוהה, הרבנות הראשית לישראל

תש"ן-תשנ"ב

1990-1992

תעודת הוראה במקצועות הקודש, מכללת הרצוג

תשמ"ז-תשמ"ט

1987-1989

ישיבת הסדר הר-עציון, אלון-שבות גוש עציון

תשמ"ד-תשנ"ב

1984-1992

 

 

ניסיון בחינוך והוראה:

מרצה באוניברסיטת בר-אילן

תשנ"ו-

1996-

סגן ראש המדרשה לנשים בבר אילן

תשס"ה-תשס"ז

2005-2007

מרצה במכללת הרצוג להכשרת מורים - אלון שבות

תשנ"ט-

1999-

מרצה בטורו קולג'

תשס"ב-תשס"ג

2002-2003

מרצה במכללת אשקלון

תשנ"ח-תשנ"ט

1998-1999

מרצה במכללה האקדמית למורים ליפשיץ – ירושלים

תשנ"ח-תש"ס

1998-2000

ר"מ-מחנך בישיבת בני-עקיבא כפר-הרא"ה

תשנ"ג-תשנ"ז

1993-1997

מדריך טיולים וידיעת הארץ

תשמ"ט-תשנ"ב

1989-1992

 

 

פעילות ציבורית, ופרטים נוספים:

 

מרכז החוג לתנ"ך במכללת הרצוג להכשרת מורים - אלון שבות

תשנ"ט-תשס"ה

1999-2005

אחראי על מפגשים בין דתיים לחילונים, וחוגים תורניים לתלמידים מצטיינים ביב"ע כפר הרא"ה

תשנ"ג-תשנ"ז

1993-1997

קליטת תלמידים עולים מאתיופיה בישיבת הר-עציון

תש"ן-תשנ"א

1990-1991

שירות צבאי בחי"ר במסגרת חטיבת "גבעתי"

תשמ"ה-תשמ"ו

1985-1986

     

 

פעילות אקדמית:

עורך משנה באנציקלופדיה העברית החדשה בתחום 'פרשנות המקרא'

תשע"ד-

2014–

חבר ועדת ההיגוי של המושבים 'מדרש ופרשנות' ב-  SBL annual Conference

תשע"ה-

2015–

חבר הוועדה האקדמית של סדרת היהדות (Judaism in Context) ב- Gorgias Press

תשע"ו-

2016–

שיפוט מאמרים וכתיבת חוות-דעת עבור כתבי העת:

 REJ; JQR ;JJS;  AJS; Oxford Bibliographies; Medieval Encounters; קתדרה; מדעי היהדות; מכאן; מכלול; אורשת; מורשת ישראל; מגדים

שיפוט עבודות אקדמיות (תואר שני ושלישי) וספרים עבור: אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון, הוצאה לאור של אוניברסיטת בר אילן

שיפוט הצעות מחקר עבור הקרן הלאומית למדע (ISF))
תשע"ד- 2014-
 

פרסים ומלגות:

פרס הרקטור על הצטיינות בלימודים, תשנ"ט (1999)

פרס הצטיינות מטעם ועדת המלגות והפרסים לתלמידי תואר שלישי, תשנ"ט (1999)

מלגת קרן חי, תש"ס (2000)

מלגת קרן שופף, תשס"א (2001)

מלגה מטעם הקרן ע"ש מרים גולדשטיין ומשפחת יעקב דינר, תשס"ב (2002)

מענק הצטיינות בהוראה, תשס"ו (2006)

מענק הצטיינות בהוראה, תשס"ח (2008)

מענק הצטיינות בהוראה, תשס"ט (2009)

פרס מרצה מצטיין מטעם הרקטור, תש"ע (2010)

מענק הצטיינות בהוראה, תשע"א (2011)

מענק מועצת מפעל הפיס לתרבות ולאמנות תשע"ג (2013)

פרס יצחק בן צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן, על הספר - תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל (2017)

 

מענקי מחקר:

הקרן הלאומית למדע (ISF), תשס"ט-תשע"א, 30,000$, בשיתוף עם פרופ' יוסף עופר, מחקר בנושא "תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל".

קרן בית שלום, תש"ע, 1000$, בנושא "פרשנות פנים מקראית בפירושי ר' יוסף קרא".

קרן בית שלום, תשע"א, 2000$, בנושא "בדיקת היקף תפוצתו של פירוש רשב"ם לתורה במאות י"ב-י"ד".

קרן בית שלום, תשע"ב, 1000$, בנושא "תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל".

קרן בית שלום, תשע"ג, 2000$, בנושא "מדרש לקח טוב לשיר השירים".

קרן בית שלום, תשע"ד, 2000$, בנושא "המשל הסיפורי בבית המדרש של רש"י ותלמידיו".

קרן בית שלום, תשע"ה, 5500 ש"ח, בנושא "פרשנות פנים מקראית בפירושי ריב"ש לתורה"

קרן בית שלום, תשע"ו, 15000 ₪, בנושא "פרשנות פנים מקראית בפירושי רשב"ם למקרא".

הקרן הלאומית למדע (ISF), תשע"ז, 18,517 ₪, סיוע בהוצאה לאור של המחקר "בכור שורו הדר לו: רבי יוסף בכור שור בין המשכיות לחידוש".

קרן בית שלום, תשע"ז, 12000 ₪, בנושא "אילו מפירושי ראב"ע עמדו על שולחנו של רמב"ן?"

קרן איהל, תשע"ז, 6000 ₪, בנושא "אילו מפירושי ראב"ע עמדו על שולחנו של רמב"ן?"

קרן בית שלום, תשע"ח, 7000 ₪, בנושא "האם הכיר רד"ק את פירוש ריב"ש לתורה?"

קרן איהל, תשע"ח, 2000 ₪, בנושא "אסכולת פרשנות המקרא בביזנטיון במאות האחת עשרה והשתים עשרה"

ארגון כנסים:

 1. הפשטות המתחדשים - פירושי רשב"ם למקרא: כנס בינלאומי, רמת גן, 30 במאי 2011 (אורגן בשיתוף עם פרופ' עמוס פריש, ד"ר אלי עסיס וד"ר משה רחימי).
 2. הכנס הבינלאומי השנתי השביעי של המחלקה לתנ"ך, רמת גן, 9 במאי 2013 (אורגן בשיתוף עם פרופ' אליהו עסיס)
 3. פרשנות המקרא לדורותיה: כנס בינלאומי, רמת גן, 9–10 במאי 2018 (בשיתוף עם פרופ' מיכאל אביעוז וד"ר ליאור גוטליב)

 

כנסים מדעיים:

 1. "מאור המנורה הטהורה - רש"י מנקודת מבטו של רמב"ן", רש"י המורה לדורות - כנס במלאות 900 שנה לפטירתו, מכללת הרצוג אלון שבות, 15 במאי 2005.
 2. "הבטה לאחור ככלי פרשני בפירוש רשב"ם לתורה", הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות, ירושלים, 31 ביוני - 4 ביולי 2005.
 3. "רש"ר הירש כפשטן - היבטים ספרותיים בפירושי רש"ר הירש לתורה", 200 שנה להיוולדו של הרב שמשון רפאל הירש: כנס בינלאומי, רמת גן, 12 ביוני 2008.
 4. "Willing Obedience with Doubts: Abraham at the Binding of Isaac", SBL International Meeting, Rome Italy, 30 June - 4 July 2009.
 5. "היבטים ספרותיים בפירושי ר' יוסף בכור שור לתורה", הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, ירושלים, 2-6 באוגוסט 2009.
 6. "Intertextuality in Northern France in the Middle Ages", 20th Congress of IOSOT, Helsinki Finland, 1-6 August 2010.
 7. "Rashbam Major Principles of Interpretation as Deduced from a Manuscript Fragment Discovered in 1984", 42nd Annual AJS Conference, Boston, 19-21 December 2010.
 8. "The Decline of Peshat Exegesis in the 13th Century: Between France and Spain", 13th Century France, Continuity and Change, ISF-IAS Conference at IAS, Jerusalem, 14-17 February 2011.
 9. "ספרים ומחברים אליהם נחשף רמב"ן לראשונה בהגיעו לארץ ישראל", שבעים פנים לתורה - מגוון פניה של פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים, חיפה, 22–24 במאי 2011.
 10. "מדוע לא זכה פירוש רשב"ם לתפוצה - מבט מחודש", הפשטות המתחדשים - פירושי רשב"ם למקרא: כנס בינלאומי, רמת גן, 30 במאי 2011.
 11. "Ramban’s Addenda to his Commentary upon Reaching the Land of Israel", SBL International Meeting, London England, 4-8 July 2011.
 12. "Concerning the Dissemination of Rashbam's Commentary on the Torah in Provence During the 12th-14th Centuries", The International Conference for Judaic Studies - The Jewry of Provence (IECJ), Marseille, 13–15 February 2012.
 13. "Rabbi Samson Raphael Hirsch as a Peshat Commentator: Literary Aspects of his Commentary on the Pentateuch", SBL International Meeting, Amsterdam, 22–26 July 2012.
 14.  "Song of Songs: Commentary of Leqah Tov and its Relationship with the Commentary of Rashi", SBL International Meeting, St. Andreus, 7–11 July 2013.
 15. "מדרש 'לקח טוב' על שיר השירים: ר' טוביה בן אליעזר בין פשט לדרש", הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, ירושלים, 28 ביולי - 1 באוגוסט 2013.
 16. "The Leqah Tov Commentary on Song of Songs and its Place in the History of Biblical Exegesis", 21th Congress of IOSOT, Munich Germany, 4–9 August 2013.
 17. "The Allegorical Exegesis on Song of Songs by R. Tubia ben Eliezer - Leqah Tov", SBL Annual, Baltimore, 23–26 November 2013.
 18. "אנאלוגיה בין דמויות משניות המלוות דמות ראשית", "תהילתי יספרו" - כנס בנושא חקר הסיפור המקראי, רמת גן, 12 ביולי 2014.
 19. "'המשל הסיפורי' בבית המדרש של רש"י ותלמידיו", NAPH - International Conference on HebrewLanguage, Literature and Culture, באר שבע, 24–26 ביוני 2014.
 20. "The 'Narrative Parable' in the School of Rashi and His Disciples (11th-12th centuries)", SBL International Meeting, Vienna, 6–10 July 2014.
 21. "The contribution of R. Tuvia ben Eliʽezer ('Lekaḥ Tov') to the Judeo-Christian polemic", Xth EAJS Congress, Paris, 20–24 July 2014
 22. "R. Tuvia ben Eliʽezer ('Lekaḥ Tov') and the Judeo-Christian polemic", SBL Annual Meeting, San Diego, 22–25 November 2014
 23. "Inner-Biblical Exegesis in Rashbam's Commentary on Qoheleth", EABS, Cordoba, 12–15 July 2015
 24. "The 'Narative Parable' in Northern France in the 11th­–13th Centuries", Wisdom and Moralizing Literature in a Multicultural Journey in the Middle Ages, between Oral and Written Traditions, ISF-IAS Conference at IAS, Jerusalem, 16–19 November 2015
 25. "The 'Anticipation Principle' in the Biblical Commentary of R. Joseph Bekhor Shor", SBL Annual Meeting, Atlanta, 21–24 November 2015
 26. "Retrospection as an Exegetical Device in Rashbam's Torah Commentary", SBL International Meeting, Seoul, 3–7 July 2016   
 27. "Inner-Biblical Exegesis in Rashbam's Commentary on the Torah", EABS, Leuven, 17­–20 July 2016
 28. "רב מובנות בפירושי ר' יוסף בכור שור לתורה", NAPH - International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, New York, 27–29 June 2017
 29. "רמב"ן ושני פירושי ראב"ע לספר שמות", הקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות, ירושלים, אוגוסט 2017
 30. "היתכנות התגלות האל לאדם על פי פירוש רשב"ם לתורה", פרשנות המקרא לדורותיה - כנס בינלאומי, רמת גן 9–10 במאי 2018
 31. "The Possibility of God : revealing his form Man According to Rashbam’s Commentary on the Pentateuch", EAJS, Krakow, 15–19 July 2018
 32. "The Possibility of God Revealing Himself to Man According to Rashbam’s Commentary on the Pentateuch",  SBL International Meeting, Helsinki, 30 July - 3 August 2018

הרצאות מוזמנות:

 1. "רשב"ם - פרשן הפשט המרכזי במאה הי"ב: רקע ופרשנות", סמינר מחלקתי של המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן, 21 באפריל 2010.
 2. "האומנם היה רש"י הראשון שפירש פירוש פשט לשיר השירים?" סמינר מחלקתי של המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן, 22 בנובמבר 2012.
 3. "גילויים חדשים בנושא תוספות רמב"ן לפירושו לתורה בהגיעו לארץ ישראל", סמינר מחקרי של החוג ללימודי התרבות העברית - מגמת מקרא, אוניברסיטת תל אביב, 15 בינואר 2013.
 4. "השפעת הריאליה הארץ ישראלית על פירושי רמב"ן לתורה", מסעות ארץ ישראל ורישומם - הכנס הרביעי של מכללת הרצוג והמכון לחקר ארץ ישראל ויישובה במכון יד בן צבי, 23 בדצמבר 2013
 5. "רש"י ותלמידיו והפולמוס היהודי-נוצרי", בואי הרוח - מפגש עם אוצרות רוח יהודיים, קונגרס יהדות בר אילן, 22.6.2014
 6. "הפולמוס עם הנצרות בפרשנות ימי הביניים", סמינר מחקרי של החוג לספרות, אוניברסיטת בר אילן, 4 בנובמבר 2014
 7. "מקרא ומעבר - שיתופי פעולה", לימודי המקרא באקדמיה בישראל - לאן? יוזמות וכיוונים חדשים, אוניברסיטת תל אביב, 21 במרץ 2017
 8. "תוספות רמב"ן לפירושו לתורה", אוניברסיטת יורק, טורונטו, 15 בנובמבר 2017
 9. "על הכלל 'דבר הלמד מעניינו' בפרשנות הפנים מקראית של רשב"ם, והשוואה לפרשנות הנוצרית בת זמנו", סמינר מחקרי של החוג למקרא, אוניברסיטת תל אביב, 27 בנובמבר 2018

פירסומים

תזה:

סיפור יפתח - ניתוח ספרותי (בהנחיית פרופ' שמואל ורגון), רמת גן תשנ"ח.

 

עבודת דוקטור:

מידה כנגד מידה כאמצעי ספרותי ואידיאולוגי בסיפור המקראי (בהנחיית פרופ' משה גרסיאל), רמת גן תשס"ג.

 

ספרים:

 1. מידה כנגד מידה בסיפור המקראי, תבונות, אלון שבות תשס"ו.
 2. תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל (בשיתוף עם פרופ' יוסף עופר), האיגוד העולמי למדעי היהדות ורשות המחקר הרצוג, ירושלים תשע"ג.
 3. בכור שורו הדר לו: רבי יוסף בכור שור בין המשכיות לחידוש, מאגנס, ירושלים תשע"ז.

מאמרים:

 1. "סיפור משיחת שאול למלך (שמ"א ט-י)", מגדים לח (תשס"ג), עמ' 71-59.
 2. "ויאמר הנני, דמותו של אברהם בפרשת העקדה", "בראש השנה יכתבון", קובץ מאמרים על ראש השנה, אלון שבות תשס"ג, עמ' 132-119.
 3. "מה תשתוחחי נפשי, עיון במזמורים מ"ב-מ"ג", מגדים מ (תשס"ד), עמ' 74-63.
 4. "צמדי מילים המעצבים מידה כנגד מידה במקרא", לשוננו סו (תשס"ד), עמ' 232-219.
 5. "מיראה לאהבה, עיון במזמורים ק"ל-קל"א בתהלים", וביום צום כיפור יחתמון, קובץ מאמרים על יום הכיפורים, אלון שבות תשס"ה, עמ' 326-317.
 6. "ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, דמותה של אסתר על פי פרק ב' במגילת אסתר", יעלה הדס, נערות ונערותן עיונים מקראיים, עורך י' רוזנסון, מעלה מכמש תשס"ה, עמ' 72-63.
 7. "תוספות שהוסיף רשב"ם לפירושו לתורה", תרביץ עו, ג-ד (תשס"ז), עמ' 445­-469.
 8. "ללמוד תיבה מחברתה - רשב"ם כמפרש המקרא מתוך עצמו", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יז (תשס"ז), עמ' 215­-231.
 9. "פרשנות פנים מקראית בפירושי רשב"ם למגילת קהלת", תשורה לעמוס, אסופת מאמרים בפרשנות המקרא, מוגשת לעמוס חכם, עורכים מ' בר אשר, נ' חכם, י' עופר, אלון שבות תשס"ז, עמ' 71­-84.
 10. "עקרון ההקדמה בפירוש רשב"ם לתורה", עיוני מקרא ופרשנות ח (מנחות הוקרה וידידות לאלעזר טויטו), בעריכת ש' ורגון, ע' פריש, מ' רחימי, ירושלים תשס"ח, עמ' 451­-479­.
 11. " 'הבטה לאחור' ככלי פרשני בפירוש רשב"ם לתורה", איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות, כרך א: המקרא ועולמו, ספרות חז"ל ומשפט עברי ומחשבת ישראל, בעריכת ב' שוורץ, א' מלמד וא' שמש, ירושלים תשס"ח, עמ' 125­-142.
 12. "Characterizing Esther from the Outset: The Contribution of the story in Esther 2:1-20", JHS 8\16 (2008).
 13. "The Role of the Secondary Characters in the Story of the Anointing of Saul (I Sam. ix-x)", VT 58 (2008), pp. 495-509.
 14. "מות ילדו של דוד מבת שבע (שמ"ב י"ב, יג-כה)", מגדים נ (תשס"ט), עמ' 135­-142.
 15. "כפיות רעה בסיפור המקראי - דוד כגומל טובה תחת רעה לאויביו", עיוני מקרא ופרשנות ט (מנחות ידידות והוקרה למשה גרסיאל), בעריכת ש' ורגון, י' כדורי, ר' כשר, ע' פריש, ירושלים תשס"ט, עמ' 129­-142.
 16. "האם הכיר רמב"ן את פירוש רשב"ם לתורה?", מדעי היהדות 46 (תשס"ט), עמ' 85­-108.
 17. "Inner-Biblical Exegesis in the Commentary of Rashbam on the Bible – Rashbam’s Terminology in Referring to a Cited Verse", REJ 168 (2009), pp. 463-480.
 18. " 'But It Seems to Me; … but I Say': Later Additions to Rashbam’s Torah Commentary", HUCA 80 (2009), pp. 143–172.
 19. "Does Rashbam’s Commentary on the Torah Acknowledge the Commentaries of Rabbi Abraham Ibn Ezra?" JJS 61, 2 (2010), pp. 291-304
 20. "האם הכיר רד"ק את פירוש רשב"ם לתורה?", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כ (תש"ע), עמ' 117­-135.
 21. "Willing Obedience with Doubts: Abraham at the Binding of Isaac", VT 60 (2010), pp. 546-559.
 22. " 'לא אוסיף להושיע אתכם': הרקע לכישלונו של השופט יפתח", עיוני מקרא ופרשנות י (מנחות ידידות והוקרה לשמואל ורגון), בעריכת מ' גרסיאל, ר' כשר, ע' פריש, ד' אלגביש, רמת גן תשע"א, עמ' 71­-95.
 23. "Rashbam's Major Principles of Interpretation as deduced from a manuscript fragment discovered in 1984",  REJ 170 (2011), pp. 443–463.
 24. "לבירור היקף היכרותו של רשב"ם עם מדרש לקח טוב", תא שמע: מחקרים במדעי היהדות לזכרו של ישראל מ' תא-שמע, בעריכת אברהם (רמי) ריינר, משה אידל ועוד, אלון שבות תשע"ב, עמ' 475–499.
 25. "Rabbi Joseph Kara as an Exegete of Biblical Narrative: Discovering the Phenomenon of Exposition", JSQ 19 (2012), pp. 73–89.
 26. "Rabbi Samson Raphael Hirsch as a Peshat Commentator: Literary Aspects of his Commentary on the Pentateuch", RRJ 15 (2012), pp. 190–200.
 27. "ספרים חדשים שהתגלו לרמב"ן בהגיעו לארץ ישראל", JSIJ 11 (2012), עמ' 1–14.
 28. "'אינם דרך ארץ לפי חכמת דברי בני אדם או כפי' הפסוק': עקרונות פרשנות הפשט על פי רשב"ם", רש"י ובית מדרשו, עורך אבינעם כהן, ירושלים תשע"ג, עמ' 65–82.
 29. "The Death of David's Son by Bathsheba (II Sam 12:13-25): A Narrative in Context", VT 63 (2013), pp. 566–576.
 30. "פירוש רשב"ם לתורה על פי כ"י ברסלאו ועל פי מקורות נוספים", זר רימונים: מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר, עורכים מיכאל אביעוז, אליהו עסיס, יעל שמש, אטלנטה 2013, עמ' 468–488.
 31. "פירוש 'לקח טוב' על שיר השירים: מקומו בתולדות פרשנות שיר השירים ויחסו לפירוש רש"י למגילה", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כג (תשע"ד), עמ' 225–241.
 32. "Nahmanides' Addenda to his Commentary on the Pentateuch in light of Ms Cambridge 525", JJS 65 (2014), pp. 113–128. with Yosef Ofer
 33. "The Allegorical Exegesis of Song of Songs by R. Tuviah ben Eliʽezer – 'Lekaḥ Tov', and its Relation to Rashi's Commentary", AJS Review 39 (2015), pp. 75–92.
 34. "Inner-Biblical Exegesis in Rashbam's Commentary on Qohelet", It’s Better to Hear the Rebuke of the Wise Than the Song of Fools (Qoh 7:5): Proceedings of the Midrash Section, Society of Biblical Literature, Vol. 6, Edited by W. David Nelson and Rivka Ulmer, New Jersey 2015, pp. 167–188.
 35. The 'Anticipation Principle' in the Biblical Commentary of R. Joseph Bekhor Shor", HUCA 87 (2016), pp. 251-277"
 36. "השפעת הראליה הארץ ישראלית על פירושי רמב"ן לתורה", על אתר יט (תשע"ז), עמ' 37–55.
 37. "'המשל הסיפורי' בפרשנות צפון צרפת במאות האחת עשרה והשתים עשרה (ר' יוסף קרא; ר' יוסף בכור שור; ר' אליעזר בלגנצי)", שנתון כה (תשע"ז), עמ' 223–251.
 38. "'כי משמש בארבע לשונות': מימרת ריש לקיש ו'מסורת הפסוקים' בפרשנות ימי הביניים", לשוננו עט (תשע"ז), עמ' 96–111.
 39. "תפוצת פירושי רשב"ם לתורה - מבט מחודש", בית מקרא סב (תשע"ז), עמ' 41–79.
 40. "'Scripture Interprets Itself' in Rashbam’s Torah Commentary", From Creation to Redemption: Progressive Approaches to Midrash, Proceedings of the Midrash Section, Society of Biblical Literature, Vol. 7, Edited by W. David Nelson and Rivka Ulmer, New Jersey 2017, pp. 57–83.
 41. "רמב"ן ושני פירושי ראב"ע לספר שמות", היספניה יודאיקה 13 (תשע"ז), עמ' נא–ע
 42. "'And There Renew the Kingship': The Double Coronation of Saul (1 Samuel 10-11)", SJOT 32 (2018), pp. 189–200
 43. "Rashbam's approach to Targum Onqelos in his Commentary to the Torah", Aramaic Studies 16 (2018), pp. 64–77
 44.  
 45. "Nahmanides, and Ibn Ezra’s Commentaries on Genesis", accepted for publication in JJS
 46. "From France to Provence: Rabbi Joseph Bekhor Shor’s Influence on Radak’s Commentary on the Pentateuch", accepted for publication in JSQ
 47. "Analogies between Minor Characters: The Example of Michal", accepted for publication in Characters and Characterization in 1 and 2 Samuel, Benjamin J.M. Johnson and Keith Bodner (eds.)..

בקורת ספרים בכתבי עת:

 1. "פשוטם של מקראות" (על הספר: 'ליישב פשוטו של מקרא' - אסופת מחקרים בפרשנות המקרא), שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כב (תשע"ג), עמ' 255–273.
 2. "רעואל וחבריו - פרשנים יהודיים מביזנטיון מסביבות המאה העשירית לספירה", בית מקרא נח, א (תשע"ג), עמ' 167–176.
 3. On "The Challenge of Received Tradition: Dilemmas of Interpretation in Radak's Biblical Commentaries, by Naomi Grunhaus, New York 2012", Shofar 32, 4 (2014), pp. 167–169
 4. "מול תעמולת הנוצרים" (על הספר: פירוש 'מדרש חכמים' על התורה), מקור ראשון גיליון 1079, מוסף שבת עמ' 22–23.

 

ערכים באנציקלופדיות

Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR), Berlin: Walter de Gruyter

 1. Isaac ben Samuel 'Al-Kanzi'
 2. Isaac Karo
 3. Isaiah ben Rabi Mali Di-Trani (Ri"d)
 4. Levi, Solomon ben Issac
 5. Masnut, Samuel ben Nissim
 6. Menahem ben Helbo
 7. Menahem ben Solomon
 8. Moshe ben Nahman (Nahmanides)

 

האנציקלופדיה העברית החדשה

 1. אליעזר בלגנצי
 2. חזקיה בר מנוח
 3. יוסף בכור שור
 4. מידה כנגד מידה
 5. מנחם חלבו
 6. שמואל בן נסים מסנות

 

מאמרים אחרים

"יתומים היינו ואין אב", אשרי אדם עוז לו בך - לדרכו ולדמותו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, תל אביב תשע"ח, עמ' 303–307.

 

 

תחומי מחקר

 

פרשנות המקרא בימי הביניים: ר' טוביה בן אליעזר (לקח טוב), רש"י, רשב"ם, ר"י קרא, ר"י בכור שור, ראב"ע, ר' מיוחס בן אליהו, רד"ק, רמב"ן, ופרשנים נוספים

קריאה ספרותית של המקרא