סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
גב' חדוה קפלן מרכזת המחלקה 03-5318229
גב' חניה שפונגין מזכירת המחלקה 03-5318229