פרופ' יהושע ברמן

פרופ'
מרצה בכיר

קורות חיים

השכלה         שם האוניברסיטה         מחלקה         שנת קבלת התואר

         תואר ראשון         אונ' פרינסטון         דתות                1987

         תואר שני         (מסלול ישיר לתואר שלישי)

         תואר שלישי         אונ' בר-אילן  תנ"ך                 2002

 

 

         נושא עבודת הדוקטורט: The Battle Report as Narrative Analogy in Biblical Literature

         שמות המנחים: Prof. Edward Greenstein, Prof. Rimon Kasher

 

 

         מלגות ופרסים:

           פרס רותנשטרייך – תש"ס-ס"ב

         קרן זיכרון (ארה"ב) – תש"ס, ס"א

הספר שלי, Created Equal, זכה בפרס:

National Jewish Book Award Finalist in Scholarship, 2008

 

 

         זכיה במענקי מחקר:

           1. מענק מחקר מטעם מרכז שלם, ירושלים, לשנה"ל תשס"ה, ותשס"ו

 

         2. מענק מחקר מטעם קרן בית שלום, פברואר, 2010,

 

 

 

 

         ארגון כנסים מדעיים:   

Founder and co-chair of the unit on Hebrew Bible and Political Theory of the Society for Biblical Literature, 2006-Present.

 

 

 

פירסומים

For full updated list and downloads, see my page at academia.edu - https://biu.academia.edu/JoshuaBerman

 

      א. פרסומים שפיטים*                                                       Refereed Publications

 

           ספרים (מחבר)                                                                             Books (as author)

 1. Narrative Analogy in the Hebrew Bible: Battle Stories and Their Equivalent Non Battle Narratives (Supplements to Vetus Testamentum 103: Leiden: Brill, 2004) 244pp.
 2. Created Equal: How the Bible Broke with Ancient Political Thought (New York: Oxford University Press, 2008) 249pp.
 3. Inconsistency in the Torah: Ancient Literary Convention and the Limits of Source Criticism (Oxford University Press, 2017; 320 pp.)

 

           מאמרים ופרקים בספרים                                         Articles and Chapters in Books

 1. "Introduction," in Umberto Cassuto, The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch (Jerusalem: Shalem Press, 2006) vii-xxiv.
 2. “The Kadesh Inscriptions of Ramesses II and the Exodus Sea Account (Exod 13:18-15:21),” in James K. Hoffmeier, Alan R. Millard, and Gary A. Rendsburg (eds.), “Did I Not Bring Israel Out of Egypt?” Biblical, Archaeological and Egyptological Perspectives on the Exodus Narratives (Eisenbaruns, 2016) 93-112.

 

           מאמרים בכתבי עת                                                               Articles in periodicals

 1. “Hadassah bat Abihail: The Evolution From Object to Subject in the Character of Esther,” Journal of Biblical Literature 120:4 (2001) 647-669.

 

 1. “’The Sword of Mouths’ (Judg 3:12; Ps 149:6; Prov 5:3): A Metaphor and Its Ancient Near Eastern Context,” Vetus Testamentum 52:3 (2002) 291-303.

 

 1. “Medieval Monasticism and the Evolution of Jewish Interpretation to the Story of Jephthah’s Daughter,” Jewish Quarterly Review 95:2 (2005) 228-256.

 

 1. “Identity Politics and the Burial of Jacob (Gen 50:1-14),” Catholic Biblical Quarterly 68:1 (2006) 11-31.

 

 1. “The Narratorial Voice of the Scribes of Samaria: Ezra iv 8 – vi 18 Reconsidered,” Vetus Testamentum 56:3 (2006) 313-326.

 

 1. "Constitution, Class and the Book of Deuteronomy" Hebraic Political Studies 1:5 (2006) 523-548.

 

 1. "The Narratological Purpose of Aramaic Prose in Ezra 4.8 – 6.18," Aramaic Studies 7:2 (2007) 1-27.

 

 1. "Establishing Narrative Analogy in Biblical Literature: Methodological Considerations," Bet Miqra 53:1 (2008) 31-46 (Heb).

 

 1. “CTH 133 and the Hittite Provenance of Deuteronomy 13,” Journal of Biblical Literature 130:1 (2011) 25-44

ב.   פרסומים שאינם שפיטים                                                      non-refereed publications

 

 1. "The Story of Kamza and Bar Kamza: Indeed A Story of Sinat Hinam?" Bar-Ilan University Daf Shvu'i (Heb), Devarim, 5765.

 

 1. "Every Man a King: The Sinai Covenant and the Birth of Individualsim," (Heb.) Techelet 26 (2007)  = "God's Alliance with Man," Azure 25 (2006) 79-113.

 

 1. "David's Request to Build the Temple," Tanakh Companion to the Book of Samuel (Teaneck: Yeshivat Chovevei Torah Rabbinical School, 2006) 207-226.

 

 1. “The Bible’s Egalitarian Revolution,” Techelet 37 (2009) 39-59 (Heb). = The Biblical Origins of Equality Azure 37 (2009) 76-100.

 

 

פרסומים לאחר הדרגה האחרונה                              since the last promotion

 

      פרסומים שפיטים*                                                            Refereed Publications

 

           ספרים (מחבר)                                                                             Books (as author)

 1. נבראו שווים: כיצד פרץ המקרא את המחשבה המדינית הקדומה (ידיעות אחרונות, 2013)(תרגום לעברית של ספרי Created Equal)                                                                                                

      מאמרים ופרקים בספרים                                              Articles and Chapters in Books

 1. "Culture Matters": Deuteronomy, Culture, and Collective Governance,” Conference Proceedings of Conference on Jewish Law and America's Founding Principles at De Paul University, April 2010, archived at http://www.law.depaul.edu/centers_institutes/jljs/documents/berman_culture_matters.pdf. 24pp.

 

 1. "The Diachronic Study of the Hebrew Bible: A Field in Crisis," Conference in honor of Nicolai Winther-Nielsen’s 65th Birthday, paper published in Hiphil Novum 1:1 (2014) 59-65.

 

 1. “Why Must Israel be Warriors: The Constructive Role of Warfare in Deuteronomy,” in Markus Zehnder and Hallvard Hagelia (eds.), Encountering Violence in the Bible (Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2013) 86-95.

 

 1. The Early Life of Moses (Exod 2-4) and the Early Life of Israel: Parallel Records in the Book of Exodus, in Michael Avioz et.al. (eds.) Zer Rimonim: Studies in Biblical Literature and Jewish Exegesis Presented to Prof. Rimon Kasher (Atlanta: SBL Press, 2013) 20-39 [Heb.]

 

 

מאמרים בכתבי עת                                                                              Articles in periodicals

 1. “In Conversation with Joshua A. Berman, Created Equal: How the Bible Broke with Ancient Political Thought (Oxford University Press, 2008),” Journal of Hebrew Scriptures 10:8 (2010), 4-13, 42-49.
 2. Histories Twice Told: Deuteronomy 1-3 and the Hittite Treaty Prologue Tradition,” Journal of Biblical Literature 132.2 (2013): 229-250.

 

 1. Law Code as Story Line: Deuteronomy 24:16-25:10 and LH 1-5 as Narrative Template in Biblical and Mesopotamian Tradition,” Journal of Northwest Semitic Languages 39:2 (2013): 1-17.

 

 1. “Historicism and Its Limits: A Response to Bernard M. Levinson and Jeffrey Stackert,” Journal of Ancient Judaism 4 (2013): 297-309.

 

 1. Double Meaning in the Parable of the Poor Man's Ewe (2 Sam 12:1–4),” Journal of Hebrew Scriptures 13:14 (2013) 1-18.

 

 1. “The History of Legal Theory and the Study of Biblical Law,” Catholic Biblical Quarterly 76:1 (2014): 19-39.

 

 1. What does the Ox Know in Isa 3a?,”  Vetus Testamentum 64:2 (2014): 1-7.

 

 1. "The Making of the Sin of Achan (Joshua 7)," Biblical Interpretation 22:2 (2014): 115-131.

 

 1. Bovine Spatial Intelligence in Hittite and Biblical Literature,” Journal of Northwest Semitic Languages 40:1 (2014): 1-7.

 

10)  “Law Code as Plot Template in Biblical Narrative (1 Kings 9.26-11.13; Joshua 2.9-13),” forthcoming in Journal for the Study of the Old Testament, 17 pp.

 

11)” The Legal Blend in Biblical Narrative (Joshua 20:1–9, Judges 6:25–31, 1 Samuel 15:2, 28:3–25, 2 Kings 4:1–7, Jeremiah 34:12–17, Nehemiah 5:1–12), Journal of Biblical Literature 134:1 (2015) 105-25.

 

11) ”Law Code as Plot Template in Biblical Narrative (1 Kings 9.26-11.13; Joshua 2.9-13),” Journal for the Study of the Old Testament, 40:3 (2016) 1-13.   A

 

12) ”Supersessionist or Complementary? Reassessing Legal Revision in the Pentateuchal Law Corpora” Journal of Biblical Literature 135:2 (2016) 201-221.

                                                                                                                     

13) “Juxtaposed Conflicting Compositions (Gen 1-2:4a -2:4b-2:24,  Exod 14-15, Jud 4-5): A New  Kingdom Egyptian Parallel,” Journal of Northwest Semitic Languages 42:1 (2016) 1-13                                                          

 

14) "Retaining Outdated Laws within the Redacted Pentateuch: Empirical Models,” forthcoming in Zeitschrift fur Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte 21 (2015) 1-7.                                                                      

 

15) “Criteria for Establishing Chiastic Structure: Lamentations 1 and 2 as Test Cases,” Maarav 21:1-2 (2017) 57-70.                                                      

 

קורסים

1)      עיונים בספר שמואל

2)      עיונים בספר מלכים

3)      עיונים במגילת רות

4)      עיונים במגילת איכה

5)      חקר המקרא הרב-תחומי

6)      עיונים בספר דברים

תחומי מחקר

) הסיפור המקראי

         2) מחשבה פוליטית של המקרא ומזרח התיכון הקדום

3) התהוות התורה, גישות

4) ספר דברים