פרופ' מיכאל אביעוז

פרופ'
פרופ' חבר
פרופ' מיכאל אביעוז
אוניברסיטה: 
טלפון: 
משרד: 

קורות חיים

 

1. נתונים אישיים

 

שם בעברית: פרופ' מיכאל אביעוז

בלועזית : Prof. Michael Avioz

דואר אלקטרוני: Michael.Avioz@biu.ac.il

 

 

2. דרגה: פרופ' חבר

 

3. השכלה

 

השכלה                         שם האוניברסיטה             שנת קבלת התואר

תואר ראשון                  בר-אילן                                                תשנ"ג

תואר שני                      בר-אילן                                                תשנ"ו

תואר שלישי                  בר-אילן                                                תשס"ג

 

4. נושא עבודת המאסטר: "בעיות מבנה ועריכה בסיפור המצור על ירושלים בספר ירמיה (יר' לז-לח)".

שם המנחה: פרופ' שאול זלבסקי (ז"ל)

 

נושא עבודת הדוקטור: "המשא ומתן בין דוד ובין נתן בעניין בניית בית המקדש (שמ"ב ז) והשתקפותו בהיסטוריוגרפיה המקראית".

שם המנחה: פרופ' משה גרסיאל

 

5. הדרכת סטודנטים לתואר שלישי

 

 

 

נושא העבודה

שם התלמיד

העבודה אושרה

נבואות ומזמורים מימי מסע סנחריב

יוסי ברוכי

העבודה אושרה

הלגנדות במקרא

סוניה ביו

העבודה אושרה

דמותו של אחז מלך יהודה בספר מלכים (מל"ב טז):

עיון דיאכרוני-סינכרוני

יצחק עמר

הצעה אושרה

כיבוש ירושלים בימי דוד - עיון בין-תחומי

שמריהו אזרחי

ההצעה אושרה רשימות היחס של בני יהודה בספר דברי הימים א (ב 3-ד 23): ניתוח ספרותי נריה קליין
 

 

 

 

 

 

6. הדרכת סטודנטים לתואר שני

 

 

 

נושא העבודה

שם התלמיד

הגיש ואושר

גד החוזה ונתן הנביא ויחסם לדוד בן ישי: ניתוח ספרותי

יצחק עמר

העבודה אושרה

המילה המנחה בבראשית לב-לה

אבי סוויסה

העבודה אושרה

בראשית מט

אמיר מנצור

העבודה אושרה יהושע ז - ניתוח ספרותי אליקים בן-שלמה
     
העבודה אושרה מזמור קלז רינה יפתח-שמגר
העבודה אושרה רשימות היחס של בני יהודה בספר דברי הימים (א ב 3-ד 23): ניתוח ספרותי

נריה קליין

העבודה אושרה

רקען ההיסטורי של נבואות עמוס בפרקים ג-ו

 

גריגורי מנחל
ההצעה אושרה

סיפור מרד קורח לאור פרשנותו של יוסף בן-מתתיהו ב"קדמוניות היהודים"

שי חזקיה
 

 

 

 

7. מלגות ופרסים

 

 

תשנ"א

 • מלגת פיינגולד לתלמידי תואר ראשון

תשנ"ב

 • החברה לחקר המקרא

תשנ"ג

 • מלגת קלונימוס לתואר שני

תשנ"ה, תשנ"ו

 • מלגת אימוץ לתואר שני

תשנ"ה

 • פרס הרקטור לתואר שני

תשנ"ח

 • מלגת שולמן לתואר שלישי

תשנ"ט

 • פרס הצטיינות לתואר שלישי

תש"ס

 • מלגת קלונימוס, תואר שלישי

תש"ס

 • פרס הרקטור לתואר שלישי
 

 

 

8. מענקי מחקר

הפרויקט העיקרי שקיבלתי מענקים עבורו הוא "ספר שמואל בכתבי יוסף בן מתתיהו".

בית שלום, יפן, 2006

בית שלום, יפן,  2008

קרן איהל, 2008

בית שלום, יפן, 2009

בית שלום, יפן, 2010

בית שלום, יפן 2012

 

9.  מקומות עבודה קודמים

מכללת יהודה ושומרון, מורה מן החוץ (1994–1998)

מכללת אשקלון, מורה מן החוץ (1996–1998)

מכללת מורשת יעקב, שליש משרה (2001–2007)

 

פירסומים

 

 

ספרים

1.     Nathan's Oracle( 2 Samuel 7) and Its Interpreters, Bern: Peter Lang, 2005, 230 pp.

2. I Sat Alone: Jeremiah among the Prophets (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009, 95  pp.). Revised English Translation of my 2005 book.

3. Josephus' Interpretation of the Books of Samuel, London and New York: Bloomsbury ,2015

 

מאמרים

 1. .      The Abraham Narrative in Josephus' Retelling", in S.A. Adams and Z. Domoney-Lyttle (eds.) Abraham in Jewish and"" early Christian literature. Library for Second Temple Studies Series. London: Bloomsbury/T&T Clark.

 2. .      “The Law of the Sotah (Wayward Wife) according to Josephus”, in S. Jacobs (ed.), The Dynamics of Early Judaean Law: Studies in the Diversity of Ancient Social and Communal Legislation (BZAW; De Gruyter, Forthcoming).

 3.  

   .      “Retelling the David and Bathsheba Narrative in Josephus' Antiquities”, in M. Zawanowska (ed.), Warrior, Poet, Prophet and King: The Character of David in Judaism, Christianity and Islam (Mohr Siebeck, Forthcoming).

 4.       “Jeremiah and His Book in Josephus’s Writings”, in The Book of Jeremiah: Composition, Reception, and Interpretation, eds. Jack Lundbom, Craig A. Evans, and Bradford A. Anderson (Forthcoming; FIOTL/VTSup. Leiden: Brill).

 5. , The Literary Structure of the Books of Samuel: Setting the Stage for a Coherent Reading", Currents in Biblical Research 16   (2017), pp. 8-33
 6. . The Book of Leviticus in Josephus' Writings", The Text of Leviticus, OBO, Fribourg, Forthcoming"
 7. "Land, Concept of", T&T Clark Companion to Second Temple Judaism, ed. / Daniel M. Gurtner; Loren T. Stuckenbruck. London : Bloomsbury T&T Clark, 2017
 8. .   The Law of the Rebellious Son (Deut. 21:18-21) according to Josephus", Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte, 22 (2016), 79-86.
 9.  132-135,(The Missing Oath: 1 Samuel 30, 15 Reexamined", ZAW 128 (2016"
 10.   Why Did Joseph Kiss His Father (Genesis 50,1)? A New Proposal", SJOT 29 (2015), 241-246"
 11. The Philistines in Josephus' Writings", Theologische Zeitschrift 71 (2015), 144-155"
 12. "ביקורת נוסח המקרא בפירושיו של ר' רפאל בירדוגו", ספר היובל לכבוד משה עמאר (מוסד ביאליק; בדפוס)
 13. , . The Purification of the Levites according to Josephus", ETL, 90 (2014) pp. 441-451.

 14. " Is There a Pre-Trial Procedure in Jeremiah 26". Zeitschrift für altorientalische und biblische  Rechtsgeschichte 19 (2013), pp. 249-252 (Published in May 2014)

 15. . Divine Intervention and Human Error in the Absalom Narrative, JSOT 37 (2013), pp. 339-347
 16.       68-86, Josephus’ Portrait of Jonathan, Son of Saul”, Journal for the Study of Pseudepigrapha 22 (2012
 17. The Concept of Miracles in Josephus' Writings, Zutot 9 (2012), pp. 1-25
 18. The Spring of the Year (2 Chron. 36:10) and the Chronicler's Sources", Journal of Hebrew Scriptures 12(2012) http://www.jhsonline.org/Articles/article_175.pdf
 19. "‫מנהגי מוות, קבורה ואבל בכתבי יוסף בן מתתיהו. ‬",קתדרה 152(תשע"ד), עמ' 7 - 36.
 20.       “Nathan’s Oracle: Conditional or Unconditional?”, in G. Galil (ed.), The Ancient Near East in the 12th-10th Centuries BCE: Culture and History, Ugarit-Verlag (AOAT), Münster 2012, 43-51.
 21.       “Josephus’ Land Theology – A Reappraisal”, The Gift of the Land and the Fate of the Canaanites in Jewish Thought, from Antiquity to the Modern Period (Oxford University Press 2014)
 22.      "השתקפותו של חזון נתן (שמ"ב ז) בספר שמואל",עיוני מקרא ופרשנות, ט (ספר משה גרסיאל), עמ' 143–166
 23.        "דרכי שכתובו של הסיפור על דוד, נבל ואביגיל (שמ"א כה) בקדמוניות היהודים ליוסף בן מתתיהו", עיוני מקרא ופרשנות, י: ספר שמואל ורגון (תשע"א), עמ' 135–155
 24.        “Josephus’ Portrait of Michal”, Jewish Studies Quarterly 18 (2011), pp. 1–18
 25.       "The Names Mephibosheth and Ishbosheth Reconsidered", JANES 32 (2011), pp. 11-20
 26. .        "על מקור הכינוי נביאים ראשונים",  Jewish Studies, an Internet Journal, 8 (2009), עמ' 1–7  http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/8-2009/Avioz.pdf
 27.     “The Motif of Beauty in the Books of Samuel-Kings”, Vetus Testamentum, 59 (2009), pp. 341-359
 28. .   "דין 'עין תחת עין' על-פי יוסף בן מתתיהו", בית מקרא נד (תשס"ט), עמ' 97–108
 29.     “The Incineration of Saul's and His Sons' Corpses”, Journal for the Study of Pseudepigrapha, 18 (2009), pp. 285-292
 30. .   “Moses in the Passover Haggadah”, Horizons in Biblical Theology, 31 (2009), pp. 45-50
 31.         “What Happened at Megiddo? Josiah’s Death as Described in the Book of Kings”, Biblische Notizen, 142 (2009), pp. 5-11
 32.    “Saul as a Just Judge in Josephus Antiquities of the Jews”, Journal of Hebrew Scriptures, vol. 8, 2008, pp. 1-9 (will be reprinted in: E. Ben Zvi [ed.], Perspectives on Hebrew Scriptures, V, Piscataway, NJ: Gorgias Press).
 33.    "'ויבוא בית ה' וישתחו (שמ"ב יב, כ)': לאן הלך דוד?", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יח (תשס"ח), עמ' 3–11
 34.    “Josephus' Rewriting of 1 Samuel 25”, Journal of Jewish Studies, 59 (2008), pp. 73-85
 35.   “Josiah's Death in the Book of Kings: A New Solution to an Old Theological Conundrum”, Ephemerides Theologicae Lovanienses 83 (2007), pp. 359-366
 36.        “The Chronicler’s Use of Sources in 1 Chronicles 10”, Transeuphratene, 34 (2007), pp. 11-16 (a slightly revised version appeared in: Towards New Horizons, Congress Volume, Lubljana, Bern: Peter Lang, 2008, pp. 113-119
 37.     “The Role and Significance of Jebus in Judges 19”, Biblische Zeitschrift, 51 (2007), pp. 249-256
 38.   סיפור שחרורו של יהויכין מלך יהודה מכלאו, הקשריו הספרותיים ומשמעותו התאולוגית", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, טז (תשס"ו), עמ' 29–41
 39.     “R. Raphael Berdugo’s Method of Reconciling Contradictions in the Bible”,            Review of Rabbinic Judaism, 9 (2006), pp. 114-125
 40.    “The Book of Kings in Recent Research, Part II”, Currents in Biblical Research, 5 (2006), pp. 11-57
 41.    “A Rhetorical Analysis of Jeremiah 7:1-15”, Tyndale Bulletin, 57 (2006), pp. 173-190 [נוסח עברי: "ניתוח רטורי של ירמיה ז 1–15", בתוך: י' גתי (עורך), מילה בסלע: רטוריקה עכשיו, הוצאת מכללת עמק יזרעאל תשס"ט, עמ' 45–61]
 42.   “The Analogies between the David-Bathsheba Affair and the Naboth Narrative”, Journal of Northwest Semitic Languages, 32 (2006), pp. 115-128
 43.     “Josephus’s Portrayal of Lot and His Family”, Journal for the Study of Pseudepigrapha, 16 (2006), pp. 3-13
 44.    “Josephus' Retelling of Nathan's Oracle (2 Sam 7)”, Scandinavian Journal for the Old Testament, 20 (2006), pp. 9-17
 45.      “The Characterization of Solomon in Solomon’s Prayer”, Biblische Notizen, 126 (2005), pp. 19-28
 46.      “Could Saul Rule Forever? A New Look at 1 Samuel 13:13-14”, Journal of Hebrew Scriptures 5, 2005 (reprinted in E. Ben Zvi (ed.), Perspectives in Hebrew Scriptures II:  Comprising the Contents of Journal of Hebrew Scriptures, vol. 5 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2007), 311-316
 47.          “The Book of Kings in Recent Research (Part I)”, Currents in Biblical Research, 4 (2005), pp. 11-55
 48.      “The Call for Revenge in Jeremiah’s Laments (Jer XI-XX)”, Vetus Testamentum, 55 (2005), pp. 1-10
 49.     “The Date of the Destruction of the First Temple in Ancient Versions and in Early Biblical Interpretation”, Textus, 22 (2005), pp. 87-94
 50.   “Nathan's Prophecy in II Sam 7 and in 1 Chr 17: Text, Context and Meaning”,  Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 114 (2005), pp. 542-554
 51.   “When Was the First Temple Destroyed, According to the Bible?”, Biblica, 84, (2003), pp. 562-565
 52.    "לשאלת זיהויו של הגוי מצפון בנבואות ירמיהו", בית מקרא, מו (תשס"א), עמ' 322–334
 53.   "הביוגרפיה כסוג ספרותי במקרא", דברי הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות, חטיבה א: המקרא ועולמו, ירושלים תשנ"ט, עמ' 79–88

 

קורסים

 

11.   קורסים

·        הדרכה ביבליוגרפית (תואר ראשון)

·        מבוא למחקר המקראי (תואר שני)

·        מבוא למקרא

·        ספר ירמיה

·        ירושלים במקרא

·        אמונות ודעות בספר דברי הימים

·        אמונות ודעות בספרים משלהי בית ראשון

·        אליהו ואלישע (לימודי יסוד)

·        מלכות בית דוד – חזון ומציאות (יסוד)

·        ספר תהלים (יסוד)

·        עיונים בספר במדבר (יסוד)

·        המקרא בכתבי יוסף בן מתתיהו

 

תחומי מחקר

 

תחומי התמחות מדעיים

·        היסטוריוגרפיה מקראית, בייחוד ספרי שמואל, מלכים ודברי הימים

·        ספרות הנבואה, בייחוד ספר ירמיה

·        פרשנות המקרא הקדומה – יוסף בן מתתיהו