תואר ראשון

להרשמה

במחלקה לתנ"ך ישנה אפשרות ללמוד במסלולי ההתמחות האלה:

מקצוע מורחב - 48 ש"ש

דו-ראשי מובנה - 27 ש"ש

דו-ראשי לא מובנה - 29 ש"ש

דרישות לתואר ראשון

הדרישות למקצוע מורחב: 48 ש"ש

תכנית הלימודים היא כדלקמן:

32 ש"ש         במחלקה לתנ"ך לפי הפירוט שלהלן.

16 ש"ש        קורסים במחלקות אחרות ובמחלקה לתנ"ך    (כולל עבודה סמינריונית שלישית), בהתאם לייעוץ במחלקה.

הדרישות במחלקה לתנ"ך32 ש"ש

  1. מבואות  יסודות ולימודי עזר לפי הפירוט הבא:

א. הדרכה ביבליוגרפית    תרגיל    1 ש"ש

ב.  מבוא למקרא           הרצאה    1   "

ג. ארמית מקראית ותרגומים ארמיים     תרגיל   2   "

ד. יסודות הלשון והתחביר המקראיים    הרצאה  1   "

ה. קריאה במקרא בהיבט לשוני     הרצאה    1   "

ו. הספרות המקראית לסוגיה         תרגיל      1   "

2. הפרשנות המסורתית

א. מבוא לפרשנות היהודית לדורותיה      הרצאה           2 ש"ש

ב. קריאה בפרשנות ימי הביניים              "                  2   "

3. ספרי המקרא - 10  ש"ש   לפי הפירוט הבא:

א. ספרי התורה                         הרצאה           2 ש"ש             

ב. הספרים ההיסטוריים                "                  2 ש"ש

ג. ספרי נבואה                            "                 2 ש"ש

ד. ספרי חכמה ושירה                    "                  2 ש"ש

ה. ספר בחירה   (מסעיפים א-ד)     "                   2 ש"ש

4. שיעורים מונוגרפיים   הרצאה          7 ש"ש

5. סמינריונים שנתיים    סמינריון          4 ש"ש

6. שתי בחינות בקיאות

7. שני סיורים לימודיים

8. קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת המקרא  (11-004)   ( קורס זה יילקח בתור קורס יסוד ביהדות תו"י, או במסגרת קורסים ממחלקות אחרות).

סה"כ 32 ש"ש

השעות כוללות 2 ש"ש ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות תנ"ך.

שתי שעות אלו נלמדות בצורה מעמיקה בקורסים למתמחים במחלקה

הדרישות למסלול דו-ראשי:            29 ש"ש

במסגרת זו ילמד התלמיד בשתי מחלקות שונות בהיקף של מקצוע ראשי בכל אחת מהן. במחלקה לתנ"ך ילמד 29 שעות שנתיות (2 ש"ש ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות בתנ"ך) ובמחלקה הנוספת ילמד 27 שעות שנתיות. השעות בתנ"ך יכללו שני סמינריונים, מבואות ושיעורי יסוד, נושאים מרכזיים (מונוגרפיות) ועיון בספרי התנ"ך לפי חטיבות שונות.

1. מבואות  יסודות ולימודי עזר לפי הפירוט הבא:

א. הדרכה ביבליוגרפית              תרגיל    1 ש"ש

ב. מבוא למקרא                      הרצאה    1   "

ג. ארמית מקראית ותרגומים ארמיים       תרגיל         2   "

ד. יסודות הלשון והתחביר המקראיים       הרצאה       1   "

ה. קריאה במקרא בהיבט לשוני             הרצאה        1   "

ו. הספרות המקראית לסוגיה                 תרגיל         1   "

2. הפרשנות המסורתית

א. מבוא לפרשנות היהודית לדורותיה        הרצאה          2 ש"ש

ב. קריאה בפרשנות ימי הביניים                "                  2   "

3. ספרי המקרא 10 ש"ש  לפי הפירוט הבא:

א. ספרי התורה              הרצאה             2 ש"ש

ב. הספרים ההיסטוריים       "                  2 ש"ש

ג. ספרי נבואה                   "                  2 ש"ש

ד. ספרי חכמה ושירה           "                  2 ש"ש

ה. ספר בחירה (מסעיפים א-ד)           "      2 ש"ש

4. שיעורים מונוגרפיים     הרצאה             4 ש"ש

5. סמינריונים שנתיים    (2 קורסים)   סמינריון  4 ש"ש

6. שתי בחינות בקיאות

7. שני סיורים לימודיים

8. קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת המקרא   (11-004)   (קורס זה יילקח במסגרת קורס יסוד ביהדות תו"י, או במסגרת לימודי העשרה).

סה"כ 29 ש"ש

השעות כוללות 2 ש"ש ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות תנ"ך. שתי שעות אלו נלמדות בצורה מעמיקה בקורסים למתמחים במחלקה.

הדרישות למסלול דו-ראשי מובנה:   27  ש"ש

במסגרת זו ילמד התלמיד בשתי מחלקות שונות, אשר קיימת זיקה מסויימת ביניהן, בהיקף של מקצוע ראשי בכל אחת מהן. במחלקה לתנ"ך ילמד 27 שעות שנתיות (2 ש"ש ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות תנ"ך) ובמחלקה הנוספת ילמד 25 שעות שנתיות. השעות בתנ"ך יכללו שני סמינריונים, מבואות ושיעורי יסוד, נושאים מרכזיים (מונוגרפיות) ועיון בספרי התנ"ך לפי חטיבות שונות.

להלן פירוט המחלקות בהן ניתן ללמוד דו-ראשי מובנה בצירוף המחלקה לתנ"ך:

תנ"ך + תלמוד ותושב"ע             תנ"ך + מחשבת ישראל

תנ"ך + תולדות עם ישראל          תנ"ך + לימודים קלאסיים

תנ"ך + לימודי ארץ ישראל          תנ"ך + ערבית

תנ"ך + לשון עברית                  תנ"ך + חינוך

תנ"ך + ספרות עם ישראל

הדרישות למקצוע דו-ראשי מובנה:     27 ש"ש

1. מבואות  יסודות ולימודי עזר לפי הפירוט הבא:

א. הדרכה ביבליוגרפית            תרגיל               1 ש"ש

ב. מבוא למקרא                     הרצאה             1   "

ג. ארמית מקראית ותרגומים ארמיים       תרגיל               2   "

ד. יסודות הלשון והתחביר המקראיים       הרצאה             1   "

ה. קריאה במקרא בהיבט לשוני             הרצאה             1   "

ו. הספרות המקראית לסוגיה                 תרגיל               1   "

2. הפרשנות המסורתית

א. מבוא לפרשנות היהודית לדורותיה       הרצאה             2 ש"ש

ב. קריאה בפרשנות ימי הביניים                 "                  2   "

3. ספרי המקרא 10 ש"ש לפי הפירוט הבא:

א. ספרי התורה           הרצאה                2 ש"ש

ב. הספרים ההיסטוריים        "                  2 ש"ש

ג. ספרי נבואה                     "                 2 ש"ש

ד. ספרי חכמה ושירה              "                2 ש"ש

ה. ספר בחירה (מסעיפים א-ד)   "               2 ש"ש

4. שיעורים מונוגרפיים        הרצאה             2 ש"ש

5. סמינריונים שנתיים   (2 קורסים)     סמינריון    4 ש"ש

6. שתי בחינות בקיאות

7. שני סיורים לימודיים

8. קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת המקרא  (11-004)    ( קורס זה יילקח בתור קורס יסוד ביהדות תו"י, או במסגרת לימודי העשרה).

סה"כ 27 ש"ש

השעות כוללות 2 ש"ש ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות תנ"ך. שתי שעות אלו נלמדות בצורה מעמיקה בקורסים למתמחים במחלקה

 

Last Updated Date : 14/02/2019