ד"ר יחיאל צייטקין

דוא"ל
yetz73@gmail.com
קורות חיים

ד"ר יחיאל צייטקין

נולד בשנת 1973 בברית המועצות (היום אוקראינה) ועלה לארץ בשנת 1990.

תואר ראשון עשה במכללת הרצוג להכשרת מורים בהתמחות: 1. תנ"ך, 2. לימודי ארץ ישראל.

תואר שני באוניברסיטת בר אילן. נושא העבודה: שאלות יסוד בספר תהילים בעיני רד"ק. בהנחיית פרופ' יוסף עופר.

דוקטורט באוניברסיטת בר אילן בנושא: מאפייני פרשנות המקרא ביצירותיהם של פרשני הפשט בני האסכולה המימונית של פרובנס במאות ה-13–14. העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' יוסף עופר ופרופ' חנה כשר.

לימד במחלקה לתנ"ך אוניברסיטת בר-אילן.

מלמד במכללת אורות ישראל, רחובות.

עובד מחקר באקדמיה ללשון העברית.

מחקר

תחומי מחקר:

חקר המקרא, חקר פרשנות המקרא ומילונאות עברית. מתמחה בחקר פרשנות המקרא היהודית ובתחום חקר הגות. 

 

עסק בההדרת כתבי פרשני המקרא הראשונים במסגרת מכון 'מקראות גדולות הכתר' אוניברסיטת בר-אילן.

עסק במחקר פרשנות המקרא היהודית מטעם 'הקתדרה' על שם הרב ד"ר אשר וייזר.

עוסק בחקר פרשנותו של ר' רפאל ברדוגו. המחקר אושר על ידי קרן ישראלית למדע.

עוסק בהוצאת מהדורה מדעית ובחקר ספר השורשים של רד"ק. המחקר אושר על ידי קרן ישראלית למדע (החל משנת תשע"ד).

קורסים

קורסים

1. משפחה אחת – שלושה סגנונות, פרשנות המקרא של בני משפחת קמחי

2. סוגיות מבוא בפרשנות היהודית לספר תהילים

3. פרשנות רבנית למקרא בעקבות ההשכלה

4. פרשנות הגאונים והקראים

5. פרשני הפשט בעקבות הרמב"ם

6. פרשנות המקרא בפרובנס

 

פרסומים

[א] פרסומים שפיטים

1. "תוספות מאוחרות של רד"ק לספר השורשים ומגמתן הרעיונית", זר רימונים – מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר, מ' אביעוז, א' עסיס ויעל שמש (עורכים), אטלנטה תשע"ד/2013, עמ' 359–361.

2. "ר' יצחק די לאטש – מחבר מיימוני פרובנסאלי ופירושו לתורה (בכתב יד)", שנתון לחקר המקרא ומזרח הקדום, כ"ב (תשע"ג), עמ' 223–251.

3. "קטעים מפירושו האבוד של ר' יוסף כספי למעשה בראשית – מזרק כסף, מתוך  חיבורו של ר' יצחק די לאטשׂ (בכתב יד) שערי ציון", דעת [77] (תשע"ד), עמ' 95–121.

4. "דרך, אשר דרכו בו אבותינו, הישרה" (יצחק די לאטשׂ) - חקר "תועלות" סיפורי המקרא בפרשנות הפרובנסאלית, מקורו ומאפייניו", מדעי היהדות 49 (תשע"ג), עמ' 103–130.

5. "מפירוש פילוסופי-רדיקאלי לחיבור הלכתי – שימושו של ר' יצחק די לאטשׂ בספרו 'תולדות יצחק' (בכתב יד) בפירושו של ר' יוסף כספי 'טירת כסף'", פעמים [139–140] (תשע"ד), עמ' 81–108.

6. "Gershonides's Lost Synopsis of his Commentary on the Book of Job (manuscript Paris 251) in the Context of his Developing Exegesis to this Book and its Originality"HUCA , 86, 2016, pp. 101-194

7. "ר' מנחם המאירי כפרשן המקרא", JSIJ 14, תשע"ח, 1­–26.

 

[ב] אנציקלופדיות:

האנציקלופדיה העברית – ידע בע"מ:

די לאטש, יצחק בן יעקב

קמחי, דוד בן יוסף

קמחי, יוסף בן יצחק

קמחי, משה בן יוסף

בן אליגדור, אבא מארי

כספי, יוסף בן אבא מארי

 

[ג] ספרים:

משפחות מבראשית: משפחת אברהם ושרה, הרב ד"ר יוחנן קאפח וד"ר יחיאל צייטקין, מכללת שאנן, חיפה תשע"ח

תאריך עדכון אחרון : 05/03/2021