שלחו לחבר

תואר שלישי

תואר שלישי

תחומי ההתמחות
 1. בחינות ספרותיות במקרא.
 2. ספרות הנבואה וספרות החכמה.
 3. אמונות ודעות במקרא.
 4. המקרא על רקע המזרח הקדמון.
 5. היסטוריוגרפיה מקראית.
 6. הספרים החיצוניים.
 7. פרשנות ימי הביניים.
 8. נוסח ומסורה.
 9. תרגומים עתיקים.

ייתכן שיתוף פעולה עם מחלקה אחרת בפקולטה למדעי היהדות, ומנחה נוסף ממחלקה אחרת מותנה באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

על תנאי הקבלה, מסלולי הלימוד וחובות הלימודים – ראה בפרק המבוא.

כל סטודנט צריך ללמוד קורס עד שניים כל שנה מתוך 4 השנים כאשר קיימת חובת שמיעה בלבד (וקבלת ציון "עובר" על השתתפות) 

את הקורסים ניתן לבחור מקורסי תואר שני ושלישי של המחלקה לתנ"ך ו/או במחלקה אחרת בכפוף לאישור ראש המחלקה. 

ידיעת שפות
 1. אנגלית – ראה בפרק המבוא.
 2. שפה זרה מודרנית נוספת (בדרך כלל גרמנית), ניתן גם ללמוד צרפתית, ברמת מתחילים ומתקדמים, לפי דרישת המנחה ובתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית.
 3. לשון עתיקה (אכדית/יוונית/ערבית) ברמת מתחילים ומתקדמים, לפי דרישת המנחה ובתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית.

תאריך עדכון אחרון : 12/09/2021