פרופ' אד גרינשטיין חתן פרס א.מ.ת

שלחו לחבר

המחלקה לתנ"ך גאה בזכייתו של חברנו פרופ' אד גרינשטיין בפרס א.מ.ת לשנת תש"ף.

אנו מאחלים לו שיוסיף  להנות  ולהחכים  אותנו  עוד  שנים  רבות  מהגיונותיו  ומפרי  קולמוסו, מתוך  אושר,  נחת  ושפע  בריאות.

ידיעה באתר האוניברסיטה