מערכת שעות תשע"ט

שלחו לחבר

תכנית הלימודים לשנה"ל תשע"ט מתמחים

 

מס' קורס       שם הקורס         סוג הקורס     המרצה           יום / שעה

01‑102‑08         הדרכה ביבליוגרפית (שנה א-ב חובה) (תנאי כניסה לסמינריון)   תרגיל 1 נ"ז       ד"ר ר' אייכלר  ג  16-14  (סמ' א')

08-204-01         מבוא למקרא        הרצאה 1 נ"ז     ד"ר י' יעקבס     ד  16-14     (סמ' ב')

08-210-01         הספרות המקראית לסוגיה                      תרגיל  1 נ"ז      פרופ' י' עופר     ג  16-14    (סמ' ב')           

01‑155‑08         יסודות הלשון והתחביר במקרא              הרצאה 1 נ"ז     פרופ' י' עופר     ה  12-10    (סמ' א')

08-157-01         קריאה במקרא בהיבט לשוני                   הרצאה 1 נ"ז     פרופ' י' עופר     ה  12-10    (סמ' ב')

01‑250‑08         ארמית מקראית                                    הרצאה 1 נ"ז   ד"ר נ' סמט         ב 16-14     (סמ' א')

08-251-01         תרגומים ארמיים                                   הרצאה 1 נ"ז   ד"ר נ' סמט         ב 16-14

 08-205-01        מבוא למחקר המקראי  (לתלמידי השלמות)   הרצאה 2 נ"ז פרופ' מ' אביעוז      ה16-14    (סמ' ב')     

ספרי התורה

08-537-01         ספר שמות          הרצאה 2 נ"ז                פרופ' י' גרוסמן  ה  14-12           

01‑531‑08         ספר בראשית     הרצאה 2 נ"ז       ד"ר צ' שמעון    ג  18-16

ספרים היסטוריים    (כל השנים)                                                                                   

08-542-01      ספר שופטים           הרצאה 2 נ"ז       ד"ר י' זימרן      ג  14-12

        08-544-01     ספר שמואל      הרצאה 2 נ"ז       ד"ר ש' שורץ     ד  12-10

ספרי נבואה    (כל השנים)

01‑576‑08         ספר מיכה        הרצאה 1 נ"ז     ד"ר י' זימרן     ב   14-12    (סמ' א')

08-572-01         ספר עמוס        הרצאה 1 נ"ז     ד"ר י' זימרן        ב 14-12    (סמ' ב')

08-5700-01        ספר יחזקאל      הרצאה 2 נ"ז    ד"ר ז' אסטר       ג  12

ספרי חכמה ושירה          (לשנים ב-ג)

08-601-01         קבצי מזמורים בספר תהלים       הרצאה 2 נ"ז                 ד"ר נ' כהן         ה  18-16

08-602-01         ספר משלי                              הרצאה 1 נ"ז                 ד"ר נ' סמט       ד  16-14    (סמ' א')

08-6110-01        עיונים במגילות רות ואסתר        הרצאה 1 נ"ז                 פרופ' י' ברמן     ד  16-14    (סמ' ב') 

 הפרשנות היהודית בימה"ב                       

 01‑211‑08         מבוא לפרשנות היהודית    לדורותיה      הרצאה  2 נ"ז    פרופ' א' לווי     ד  14-12              

 01‑503‑08         רש"י ורשב"ם          הרצאה 1 נ"ז       ד"ר ח' טויטו     ב  12-10  (סמ' א)                           

08-517-01         קריאה בפרשנות ימה"ב   לספר במדבר      הרצאה 1 נ"ז     ד"ר ח' טויטו     ב  12-10  (סמ' ב')

מונוגרפיות   (כל השנים)

08-6301-01        בין אלהים ובין אדם: סוגיות יסוד במחשבה המקראית      הרצאה 2 נ"ז       ד"ר י' פרג'ון   ד  14-12

08-6201-01        הגישה הספרותית בחקר המקרא – מבחר סוגיות            הרצאה 2 נ"ז      פרופ' ע' פריש       ה  16-14

08-622-01         היבטים פרשניים בטעמים ובמסורה        הרצאה 1 נ"ז      ד"ר ל' הימלפרב        ג  10-08 (סמ' א')   

08-657-01         משרה ליהודית – דמויות נשים במקרא ובספרות יהודית קדומה   הרצאה 2 נ"ז      פרופ' א' אשל            ד 12-10                                  

08-705-01         ארון הברית          הרצאה 1 נ"ז              ד"ר ר' אייכלר          ה 18-16   (סמ' ב')

08-645-01         קריאות ספרותיות בסיפורי האבות        הרצאה 2 נ"ז    ד"ר ש' שורץ        ד 18-16     

08-672-01         יחסי אחים בסיפור המקראי       הרצאה 1 נ"ז                ד"ר י' זימרן            מתוקשב    (סמ' ב')

08-618-01         פרשנות רשב"ם לתורה                הרצאה 1 נ"ז                ד"ר י' יעקבס            מתוקשב   (סמ' א')                                             

08-619-01         רמב"ן – השקפת עולמו ודרכו הפרשנית              הרצאה 1 נ"ז                 ד"ר י' יעקבס          מתוקשב   (סמ' ב')

 08-690-01         ספרות המקרא על רקע   המזה"ק: סיפורי בראשית            הרצאה 1 נ"ז    ד"ר נ' סמט             מתוקשב    (סמ' א')

08-706-01         אליהו ואלישע     הרצאה 1 נ"ז       ד"ר י' עמר       מתוקשב     (סמ' ב')

08-707-01         עזרא ונחמיה         הרצאה 2 נ"ז        ד"ר י' עמר      ד 20-18       

סמינריונים לתואר ראשון     (לשנים ב-ג)

08-406-01         ספר דברי-הימים          סמינר' 2 נ"ז       פרופ' מ' אביעוז   ג  16-14            

08-424-01         סוגיות בפרשנות ימה"ב     סמינר' 2 נ"ז     ד"ר י' יעקבס       ד  10-8