ד"ר Cohn Gabriel H.

שלחו לחבר
טלפון
פקס
(2)5662720
דוא"ל
gabriel-c@012.net.il
קורות חיים

Born: Basel, Switzerland (1932)
m.  to Nechama (nee Kahane), Three children
 
Studies
1951-1953:    Lifshitz Teacher's College (Teaching Diploma)
1953-1954:    'Merkaz Harav' College for Talmudic Studies
1954-1957:    Hebrew University of Jerusalem, History and Talmud (B.A.)
1959-1961:    Columbia University New York, History (M.A.)
1969:             Amsterdam University, Holland, Faculty of Philosophy (Ph.D.)
 
Teaching Experience
1960-1961:   Graduate Assistant NYU, New York
1961-1992:   Lecturer and since 1970 Dean of Gold College for Women, Jerusalem
1969-2012:   Lecturer Bar-Ilan University, Bible Department
 
Special Activities
1957-1970:   Cultural Advisor to the World Union of Jewish Students
1987-1957:   Editor 'De'ot' – a Religious-Academic Periodical

1973-1987:  Executive Member of the Kotlar Institute for Judaism and Cintemporary Thought                      
 

 

פרסומים

פרסומים

1. Das Buche Jona im Lichte der Biblischen Erzählkunst, Studia Semitica Neerlandica XII, Assen 1969

2. עיונים במגילת קהלת, ירושלים תשל"ב

3. עיונים במגילת איכה, ירושלים תשל"ה

4. עיונים במגילת אסתר, ירושלים תשמ"א

5. עיונים במגילת רות, ירושלים תשמ"א

6. עיונים במגילת שיר השירים, ירושלים תדש"מ

7. התפילה היהודית – המשך וחידוש (בעריכת ג"ח כהן), ירושלים תשל"ח

8. Prayer in Judaism: Continuity and Change (Harold Fish, Gabriel H. Cohn, editors), Jason Aronson Inc., New York 1997

9. פרקי נחמה – ספר זיכרון לנחמה ליבוביץ (מ' ארנד, ר' בן-מאיר, ג"ח כהן, עורכים), ירושלים תשס"א.

10. עיונים בחמש המגילות, ירושלים תשס"ו

11. Nechama Leibowitz, Studien zu den woechentlichen-Tora Vorlesungen

(Gabriel H. Cohn editor), Jerusalem 2006

12. ערכים באנציקלופדיה העברית ובאנציקלופדיה יודאייקה, וכן 72 מאמרים בענייני מקרא, מדרש, חינוך והוראה   (בחלקם תורגמו לאנגלית,איטלקית,גרמנית,צרפתית ורוסית)