מלגות ופרסים

שלחו לחבר

מלגות סטרוכליץ

מלגה המיועדת בעיקר לתלמידי תואר ראשון, אשר לומדים בבית הספר  לחינוך במסלול להכשרת מורים.

הודעה בקשר למלגה תצא בקרוב.

 

מלגת "החברה לחקר המקרא"

מלגות "החברה לחקר המקרא" מיועדות לתלמידים מצטיינים.

הודעה בדבר פנייה למלגה זו תצא בקרוב.

 

מלגת הצטיינות לדוקטורט

יפורסם לקראת סוף סמסטר ב'