מערכת שעות תשפ"א

שלחו לחבר

תואר שני ושלישי

 

 

08-880-01         יישומי מחשב בחקר המקרא                    2 נ"ז שעור                 ד"ר ל' גוטליב         ג  18-16

                       

08-848-01         הסיפור המקראי                                    2 נ"ז שעור וסמינר'        פרופ' י' שמש         ג  12-10  

                                                                                   

08-8221-01        חקר נוסח המקרא                                  2 נ"ז שעור וסמינר'       ד"ר ר' אייכלר        ג  14-12 

    

08-8905-01        רטוריקה נבואית                                    1 נ"ז שעור וסמינר'        ד"ר י' זימרן          ג  16-14

                                                                                    (סמ' א')

                                                                       

08-8210-01        תורת הקרבנות (ויקרא א-ז)                     1 נ"ז שעור                   פרופ' י' גרוסמן        ג  16-14

                                                                                    (סמ' ב')

 

08-8904-01         ישעיה מ-סו: בין גאולה ניסית                    2 נ"ז שעור וסמינר'       ד"ר ל' גוטליב        ג  10-08

                        ליוזמה אנושית

 

08-8281-01         מגילת איכה                                            1 נ"ז שעור וסמינר'          פרופ' י' ברמן       ג  20-18

                                                                                    (סמ' ב')

 

08-8391-01      טעמי המקרא ומשמעותם הפרשנית           1 נ"ז שעור וסמינר'         פרופ' י' עופר        ה 10-08

                                                                                    (סמ' א')

 

08-8392-01     עיונים בפירושי רד"ק ובספר השורשים       1 נ"ז שעור וסמינר'         פרופ' י' עופר      ה 10-08

                                                                                    (סמ' ב')

 

08-8282-01         סדנת פרשנות: מגילת רות                      1 נ"ז שעור                     פרופ' ע' פריש     ה 12-10

                                                                                    (סמ' א')

 

08-8390-01       עיונים בפירושי ראב"ע לתורה                    1 נ"ז שעור וסמינר'        פרופ' י' יעקבס       ה  12-10                                                                                    (סמ' ב')

 

08-8700-01        "ליישב מדרשו של מקרא": הפרשנות       2 נ"ז שעור וסמינר'         פרופ' א' לווי        ה  16-14

                        המדרשית באספקלריה של הדורות

           

08-8280-01        מהר סיני לערבות מואב: עיונים               2 נ"ז שעור וסמינר'        פרופ' א' עסיס        ה 14-12

                        ספרותיים בספר במדבר

           

08-8283-01       תהלים ומזמורים יהודיים מימי               2 נ"ז שעור וסמינר'         פרופ' א' אשל       ה  18-16

                        הבית השני

 

08-8270-01        ספר מלכים                                            2 נ"ז שעור וסמינר'         ד"ר י' עמר         ד  20-18

 

 

 

 

08-2401-01        Inscription from the                              1 נ"ז שעור                     פרופ' א' אשל      ג 16-14

Biblical Period                                                            (סמ' א' )

 

08-2415-01         Studies in First Samuel                       1 נ"ז שעור                     פרופ' י' ברמן     ג  16-14

                                                                                      (סמ' ב') 

 

08-262-01         Song of Songs and Ecclesiastes            1 נ"ז שעור                     פרופ' י' גוטליב   ג 18-16

                                                                                    (סמ' א')

 

08-264-01         The Book of Jubilees                          1 נ"ז שעור                     פרופ' י' כדורי    ג 18-16 

                                                                                    (סמ' ב')

 

08-2412-01        The Literature of the Bible                      1 נ"ז שעור                  ד"ר ר' אייכלר    ה  16-14

                                                                                     (סמ' א')

 

 

 

 

 

08-2413-01       Bibliographical Tools                            1 נ"ז שעור                     ד"ר ר' אייכלר    ה  16-14

                                                                                      (סמ' ב')

 

08-2414-01        Challenge and Opportunity:               1 נ"ז שעור                     פרופ' א' לווי     ה 18-16 

                        Jewish Biblical Interpretation             (סמ' א')

                           In the Middle Ages

 

08-2404-01        Prophets and Kings, Text and             1 נ"ז שעור                     ד"ר שירה גולני   מתוקשב

                        Transmission: The Book of Samuel   (סמ' ב')                        

 

08-278-01        The Abraham Narratives                       1 נ"ז שעור                     ד"ר צ' שמעון    מתוקשב

                                                                                    (סמ' ב')

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסי ליבה במסלול  תנ"ך 2.0  בחדשנות פדגוגית

 

 

08-780-01         שינוי חינוכי                               1 נ"ז שעור               ד"ר מ' ויזל               ד' 10-08

                                                                        (סמ' א')                          

 

08-781-01         ממחקר לפעולה                          1 נ"ז שעור               ד"ר מ' ויזל               ד' 10-08  

                                                                        (סמ' ב')

 

08-777-01         טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה        2 נ"ז שעור                גב' י' דורון-דרורי      ד' 12-10

                                                           

08-771-01         חדש תחת השמש                       2 נ"ז שעור                ד"ר נ' כהן               ד' 14-12

 

08-772-01         בית מדרש להתחדשות פדגוגית    2 נ"ז שעור                ד"ר ג' תיבון             ד' 16-14 

                                                                                                                                               

08-774-01         פדגוגיה חדשנית בשילוב             2 נ"ז שעור                ד"ר מ' דשן                ד' 18-16

                        כלים דיגיטליים 

 

08-778-01         פדגוגיה חדשנית בשילוב             1 נ"ז שעור               ד"ר מ' דשן               מתוקשב

                        כלים דיגיטליים (חלק ב')            (סמ' ב')

 

08-779-01         בית מדרש להתחדשות                1 נ"ז שעור              ד"ר ג' תיבון              ה' 12-10

                        פדגוגית (חלק ב')                        (סמ' א')