עבודות תזה ודיסרטציה

English שלחו לחבר
שנה Sort descending סטודנט/ית מנחה
2014 היבטים בדרכו הפרשנית של קדמוניות המקרא על-פי פירושו לשופטים יז-כא MA פרופ' אסתר אשל
פירושים המובאים בשמם של פרשנים מזוהים בפירוש ספר משלי לרב בנימין בן יהודה מרומה MA תמם חי פרופ' יוסף עופר
2008 תגובות תיאולוגיות בספר תהלים למזמורים מן המזרח הקדום MA פרג'ון יאשיהו פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2001 סטיות מתודולוגיות של אברבנאל בפירושו לתורה - לךאור תפיסתו את מהות התורה MA האס יאיר פרופ' עמוס פריש
פירושי ר' יוסף קרא לתורה MA ידיד מתניה ד"ר יהונתן יעקבס
2010 Metaphors in the Oracles of Balaam: An Analysis MA מרקוז הווארד צבי פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין
2008 הפירושים החופפים - עיון ביחס שבין פירושי רש"י ורשב"ם לתורה MA כרמל אהרן פרופ' עמוס פריש
2014 דברי יהושע ותשובת ה’ : מבנה ומשמעותו (יהושע ז, ו-טו) MA בן שלמה אליקים פרופ' מיכאל אביעוז
תהלים קל"ז - עיון בינתחומי MA יפתח-שמגר רינה פרופ' מיכאל אביעוז
2012 החברה היהודאית בתקופת הביניים בספר עזרא - מחנוכת המקדש וחגיגת הפסח עד עליית עזרא MA בן-נון אליכין פרופ' יוסף פליישמן
2009 החינוך בפירוש - תפיסת עולמו החינוכית של הרש"ר הירש לאור פרשנותו לספר בראשית MA רוזנברג ישי-חי פרופ' עמוס פריש
2012 השימוש במילה המנחה לבירור גבולות הפרשיות בבראשית לב-לה MA סויסה אבי פרופ' מיכאל אביעוז
נשים נכריות שהתקבלו לעם ישראל MA נחשון אורלית ד"ר יהונתן יעקבס
2014 The Song of Moses: A reprise of Gebese Narratives MA טברסקי גאולה פרופ' יהושע ברמן
פשט ודרש בעיצוב דמות של שרה - מבראשית לבראשית רבה MA ניימן הדס פרופ' עמוס פריש
2014 "'ויבחר מכל בחור...' (דה"א יט 10) - ניתוח ספרותי של רשימות היחס הקשורות במוטיב הבחירה בדוד ובביתו (דה"א ב 8-3, 17-10, ג 24-1)" MA קליין נריה פרופ' מיכאל אביעוז
2010 ביקורת הביקורת: התמודדותם של מ"צ סגל, מ"ד קאסוטו ו-י' קויפמן עם "ביקורת המקרא" MA סטרשינסקי יצחק פרופ' עמוס פריש
2013 מבנה ומשמעות בברכות יעקב לבניו (בראשית מט 28-1) MA מנצור אמיר פרופ' מיכאל אביעוז
פשר תהלים ופרשנות לספר תהלים בקומראן MA סילברמן אהרן פרופ' יעקב כדורי (קוגל)
2014 הקשרם של חוקי פסח וחג המצות בסיפור יציאת מצרים והמכות - הצעה לקריאה סינכרונית בשמות י"ב, טו-כח, מג-נ MA בר-טוב אריה פרופ' יונתן גרוסמן
2015 הענשת שליח האל בספר ישעיהו MA ניסני יוכי פרופ' יונתן גרוסמן
סיפורי אברהם - מבנה ומשמעות MA שטטלר שרה פרופ' עמוס פריש
2005 הקרבה עצמית במקרא MA קריאף-חדד אורטל פרופ' יעל שמש
בחירה וחוסר בחירה בתנ"ך MA גולדמן טוביה פרופ' יהושע ברמן
2014 ראשית מלכות שאול (שמ"א ח-טו), פתרון סינכרוני לסתירות, לפערים ולכפילויות MA דידי גואל פרופ' יונתן גרוסמן