משברי זיהוי בסיפורי מלכות אחאב (מלכים א', טז:כט-כב:מ)

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: