ד"ר נאוה כהן

ד"ר
ד"ר נאוה כהן
אוניברסיטה: 
דוא"ל: 
משרד: 

קורות חיים

השכלה כללית:

תואר שלישי בתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן (2008 - 2011)

תואר שני בתנ"ך, אוניברסיטת בולטימור (2001 - 2002)

תואר ראשון בתולדות עם ישראל וגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית  (1988 - 1991)

תעודת הוראה בתנ"ך ותושב"ע, מכללה ירושלים  (1987 - 1990)

 

השכלה תורנית:

בוגרת התוכנית לימודי מקרא ופרשנות במתן ירושלים (2001- 2002)

בוגרת תוכנית עמיתות הוראה במתן ירושלים (2007)

 

ניסיון בחינוך והוראה:

רכזת אקדמית של תכנית תנ"ך 2.0 (2018-2019)

מרצה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן (2015-2012)

ראש מסלול הכשרת מורים לתנ"ך בבית ספר לחינוך בר אילן (2015-2014)

מנהלת תוכנית מקוונת ללימוד שבועי של הנ"ך (2015-2011)

מרצה לתנ"ך במכללת הרצוג (2011 -2012)

מנהלת התוכנית למקרא ופרשנות במתן (2013-2006)

מרצה לתנ"ך ומדרש במתן ירושלים ורעננה (2006-2004)

מרצה ורכזת לימודית חינוכית במדרשת שובה- עפרה (2006-2000)

הוראה בתיכונים ברחבי הארץ (2000-1990)

כתיבה ופיתוח של תוכניות לימוד בתנ"ך (2001-1999)

 

תפקידים ציבוריים:

מנהלת סדרת הרצאות לקהל הרחב (תנ"כי פתוח) מטעם המחלקה לתנ"ך בבר אילן  (2015-2014)

מארגנת קונגרס הפקולטה למדעי היהדות בבר אילן "בואי הרוח (2015-2014)

יועצת לעניני ערכים יהודיים בקרן גרינספון ישראל (2014-2009)

 

חברות בארגונים אקדמים:

Society of Biblical Literature

European Association of Jewish Studies

ארגון העולמי למדעי היהדות

חברה בהנהלת החברה לחקר המקרא

 

פרסים ומלגות:

פרס ע"ש פנחס חורגין לעבודת דוקטור מצטיינת (2012)

מלגת קרן שופף (2011)

מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים (2008)

 

כנסים מדעיים:

ינואר 2005: "אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכול ולשתות ולשמוח", כנס בינלאומי במלאת מאה שנה להולדתה של נחמה ליבוביץ, ואן ליר ירושלים, 2005.

מאי 2011: "החכמה הרגילה החכמה העמוקה ותורת הגמול ה"כפולה" בפירוש רש"בם לקהלת", הפשטות המתחדשים - פירושי רשב"ם למקרא: כנס בינלאומי, רמת גן, 30 במאי 2011.

אוגוסט 2013: "סוגית ה'גמול טבעי' וסוגית ה'גמול אלוהי' כמפתח להבנת עיצובו הצורני של ספר קהלת", הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, ירושלים, 28 ביולי - 1 באוגוסט 2013.

July 2011: "Structure and Significance in Kohelet Chapters 1-2", SBL International Meeting, London England, 4-8 July 2011.

July 2012: "Re-examination of the Attitude of Koheleth to the 'Evil Woman', SBL International Meeting, Amsterdam, 22–26 July 2012.

July 2013: "The Literary Function of the Verses of Praise in Psalm 92", SBL International Meeting, St. Andrews, 7–11 July 2013.

July 2014: "I set my mind..." (Qohelet 1,12) Structure and Meaning in the Reflective Passages in the Book of Qohelet", SBL International Meeting, Vienna, 7–11 July 2014.

July 2014: "Rashbam's Understanding of the Carpe Diem Passages in Qoheleth", Xth EAJH Congress, Paris, 20–24 July 2014.

july 2015: "Alternative Reading of Psalm 90", EABS Annual Meeting, Cordoba, 7-12 July 2015.
 

 

 

 

 
 

פירסומים

תזה: ניתוח ספרותי רעיוני של פירוש הרשב"ם לקהלת (בהנחיית ד"ר מרדכי סבתו), ירושלים תשס"ב.

עבודת דוקטור: עקרונות ליכוד מבניים בספר קהלת ומשמעותם הפרשנית (בהנחיית פרופ' אליהו עסיס), רמת גן תשע"ב.

מאמרים:

"אמרתי אני בליבי" מבנה ומשמעות ברצף פסקות ההתבוננות הראשון בספר קהלת (א 12-ב26), בית מקרא נח חוברת ב' (תשע"ג), עמ' 82-47.

"אין-טוב באדם שיאכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו", ההתמקדות בחיי החומר ומיצויים בספר קהלת - על פי הפירוש המיוחס לרשב"ם, מס​כת, ב (תשסד), עמ' 149-164.

"Psalm 92: Structure and Meaning", ZAW 125 (4), 2013, pp. 593-606.

"Rashbam's Understanding of the Carpe Diem Passages in Qoheleth", Revue des études juives  175, 1-2 (2016), pp. 27-46.

"The Reflective Passages as the core and initial composition of the book of Qoheleth: Content and structural analysis", JHS  Volume 15, Article 6 (2016), pp. 1-20.

 

 

 

קורסים

קורסים במחלקה לתנ"ך בבר אילן:

עיונים בספר תהילים

פרקים נבחרים בנבואה

חמש מגילות

קהלת וספרות החכמה

חדש תחת השמש

 

קורסים במחלקה להכשרת מורים בבר אילן:

מתודיקה להוראת תנ"ך

הוראת פרשנות המקרא

הוראה זוטא

 

 

תחומי מחקר

ספרות החכמה

פרשנות הרשב"ם לספרי הכתובים

תהילים

נביאים אחרונים