פרופ' אריק לווי

פרופ'
פרופ' חבר
פרופ' אריק לווי
אוניברסיטה: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

 

 השכלה                שם האוניברסיטה                            מחלקה                 שנת קבלת התואר

 

תואר ראשון             אוניברסיטת טורונטו           מדעי יהדות             1986(בהצטיינות יתירה)

תואר שלישי             אוניברסיטת הארווארד       מזרח הקרוב             1993 (בהצטיינות)

 

נושא עבודת הדוקטורט: “Inheritance of the Fathers”: Isaac Abarbanel’s Stance Towards Tradition

שם המנחים: פרופסור יצחק טברסקי (ז"ל), פרופסור דוב ספטימוס

 

פוסטדוקטורט

1) עמית יד הנדיב, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1996-1997

2) Research Fellow, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1994-96

3) Ray D. Wolfe Fellow, University of Toronto, 1993-94

   פרסים
 

1) מלגת קרן ליידי דייויס (2010-2011)

2) Dean’s Award for Outstanding Teaching, Faculty of Arts, York University, 2007-08

3) Isaac Abarbanel’s Stance Toward Tradition: Defense, Dissent, and Dialogue

  i) Winner, Canadian Jewish Book Award, Biblical and Rabbinic Scholarship, 2001

 ii) Finalist, National Jewish Book Award (in the category: Scholarship), USA 2001

iii) Koret Foundation Publication Subsidy

4) Van Courtlandt Elliott Prize, Medieval Academy of America, 1997.                          5) Yad Hanadiv Foundation Visiting Fellowship in Jewish Studies, 1996-97 

6) Wolfe Fellowship for Advanced Research in Jewish Studies, University of Toronto, 1993

 

 מענקי מחקר:

1) הקרן הלאומית למדע: ההתקבתות של פירוש רש"י לתורה וקוראיו המסתייגים של רש"י (שלוש שנים)

2014

2) קרן בית שלום: ההתקבתות של פירוש רש"י לתורה וקוראיו המסתייגים של רש"י (שלוש שנים)

Social Sciences and Humanities Research Council of Canada Standard, Research Grant, 2007-2010

3) Amado Foundation for Sephardic Studies Research Grant, 2003

4) Memorial Foundation for Jewish Culture Research Grant, 1997-98

5) Social Sciences and Humanities Research Council Canada Post-Doctoral Fellowship, 1994-96

  

 

 

 משרות באוניברסיטאות אחרות

 

Visiting Professor / Lady Davis Fellow, Hebrew University                          2010

Full Professor, Humanities, York University                                                    2007                           

Associate Professor, Humanities, York University                                          2003                                 

Assistant Professor, Humanities, York University                                          1999

Assistant Professor, Religious Studies, Stanford University                           1997

 

 

 

 תרומות מקצועיות אחרות

Editorial Board, Tikvah Journal of Jewish Thought, 2009

Editorial Board, AJS Review, 2005-2008

Program Committee, Association for Jewish Studies, 2006-2009

 

פירסומים

 

ספרים

 

     2001             Isaac Abarbanel’s Stance Toward Tradition: Defense, Dissent, and Dialogue. Albany: SUNY Press.

 

 

מאמרים

 

            1995   “On the Threshold of the Renaissance: New Methods and Sensibilities in the Biblical Commentaries of Isaac Abarbanel.” Viator 26 (1995): 283-319.

       

"Don Isaac Abarbanel: Who Wrote the Books of the Bible?” Tradition 30: 65-73. 1996

            1997    “Isaac Abarbanel’s ‘Stance Toward Tradition’: The Case of ‘Aṭeret Zeqenim.” AJS Review 22:165-98

.

      1997    “The Path to Felicity: Teachings and Tensions in ’Even Shetiyyah of Abraham

Ben Judah, Disciple of Hasdai Crescas.” Mediaeval Studies 59:183-223

.

      2000        “Isaac Abarbanel’s Intellectual Achievement and Literary Legacy in Modern Scholarship: A Retrospective and Opportunity.”  In Studies in Medieval Jewish

History and Literature III. Ed. Isadore Twersky and Jay M. Harris. Pp. 213-47.

Cambridge, Mass.: Harvard University Press

.

      2001      Changing Jewish Attitudes Towards Christian Society: The Case of Spain in the Late Middle Ages.” Ed. Michael Brown. York University Centre for Jewish Studies Annual 3:1-15

.

      2003    “Introducing Scripture: The Accessus Ad Auctores in Medieval Hebrew Exegetical Literature from the 13th to 15th Centuries.” In With Reverence for the Word: Medieval Scriptural Interpretation in Judaism, Christianity and Islam. Ed. Jane Dammen McAuliffe, Joseph Goering and Barry Walfish. Pp. 159-179. New York: Oxford University Press

.

      2005    “‘The Good We Accept and the Bad We Do Not’: Aspects of Isaac Abarbanel’s Stance Towards Maimonides.” In Be’erot Yitzhak: Studies in Memory of Isadore

Twersky. Ed. Jay Harris. Pp. 119-60. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

.

      2006          “From Sefarad to Ashkenaz: A Case Study in the Rashi Supercommentary Tradition.” AJS Review 30:393-425

.

      2006     “Graven Images, Astromagical Cherubs, Mosaic Miracles: A Fifteenth-Century Curial-Rabbinic Exchange.” Speculum 81:754-795

.

      2006    “Sefardic Encounters with Rashi: The Case of the Torah Commentary.” Ed. Sara R. Horowitz. York University Centre for Jewish Studies Annual 6:3-11

.

      2007    “Isaac Abarbanel:  From Medieval to Renaissance Jewish Biblical Scholarship.” In Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation, Vol. 2, From the

Renaissance to the Enlightenment. Ed. Magne Sæbo. in co-operation with

Michael Fishbane and Jean Louis Ska. Pp. 190-214. Göttingen: Vanderhoeck and Ruprecht

.

         2007              “Maimonides in the Eastern Mediterranean: The Case of Rashi’s Resisting Readers.” In Maimonides After 800 Years: Essays on Maimonides and His

Influence. Ed. Jay M. Harris. Pp. 183-206. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Center for Jewish Studies

.

      2007            “The Reception of Rashi’s Commentary on the Torah in Spain: The Case of Adam’s Mating with the Animals.” Jewish Quarterly Review 97:33-66

.

         2009   'הרמב"ם במזרח הים התיכון: "קוראיו המסתייגים" של רש"י' בתוך: הרמב"ם: שמרנות, מקוריות, מהפכנות. בעריכת א. רביצקי. ירושלים תשס"ט, כרך ב, עמ'  595 – 618

 

      2009             “Abarbanel in Italy: The Critique of the Kabbalist Elijah Hayyim Genazzano.” Jewish History 23:223-53

.

      2009  'ביוגרפיה אינטלקטואלית של יצחק אברבנאל לאור כתביו הפורטוגליים', בתוך: יהדות פורטוגל במוקד, בעריכת יום טוב עסיס ומשה אורפלי, ירושלים תשס"ט, עמ'  103 – 125.

.

      2010        “Embarrassment and Re-Embracement of a Midrash on Genesis 2.” In Vixens Disturbing Vineyards: The Embarrassment and Embracement of Scriptures. Ed.

Aubrey Glazer. Pp. 192-207. Boston: Academic Studies Press

.

      2010          “The Sins of the Fauna in Midrash, Rashi, and Their Medieval Interlocutors.” Jewish Studies Quarterly 17:56-98

.

      2010    “Words Unfitly Spoken: Late Medieval Criticism of the Role of Midrash in Rashi’s Commentary on the Torah.” In Between Rashi and Maimonides: Themes in

Medieval Jewish Thought, Literature and Exegesis. Ed. Ephraim Kanarfogel and

Moshe Sokolow. Pp. 401-430. Jersey City, NJ: Ktav

.

      2012  “Sephardic Intellectuals:  Challenges and Creativity (1391 - 1492).” In The Jew in Medieval Iberia. Ed. Jonathan Ray. Pp. 350-391. Boston: Academic Studies Press

.

          2013      “Aaron Aboulrabi: Maverick Exegete from Aragonese Sicily.” Hispania Judaica Bulletin 9:131-161. 

 

2013 'אֶפִּיגוֹן נועז:  ר' אלעזר אשכנזי בן ר' נתן הבבלי ופירושו לתורה "צפנת פענח"', בתוך: אסופה ליוסף: קובץ מחקרים שי ליוסף הקר, בעריכת י. בן-נאה ואחרים, ירושלים תשע"ד, עמ' 170 – 186.

 

      2014

The Omnisignificant Imperative in Rashi Supercommentary in Late Medieval Spain.” Hispania Judaica Bulletin 10 (Between Edom and Kedar Studies in Memory of Yom Tov Assis) (2014): 169-92

2015

Hans Jonas and Classical Jewish Texts: New Dimensions. Journal of Jewish Thought and Philosophy. 23: 75-125.

Biblical Scholarship in Late Medieval Ashkenaz: The Turn to Rashi Supercommentary." Hebrew Union College Annual  86: 265-303

 

2016

The Supercommentator as Thinker: Examples from the Ashkenazic Rashi Supercommentary Tradition. Journal of Jewish Studies 67 (2016), pp. 340-62.

2017

Ethical Themes in Medieval Jewish Biblical Commentaries: An Opportunity in the University Classroom. Journal of Jewish Ethics 3 (2017), pp. 28-62.

 

.עומד להתפסם

"ספר השגות" נגד פירוש רש"י לתורה המיוחס לראב"ד: מבוא ומהדורה ביקורתית. קובץ על יד.  כו (תשע"ח)

"'אומת אדום העדינה': גישות יהודיות משתנות לתרבות נוצרי בספרד בשלהי ימי הביניים". Jewish Studies Internet Journal. (36 manuscript pages)

(2017). 176 A Genre Is Born: Genesis, Dynamics, and Role of Hebrew Exegetical Supercommentaries. Revue des Études Juives. .

(2017) 110 Exegesis and Appropriation: Reading Rashi in Late Medieval Spain. Harvard Theological Review.

“Scholarship in the Last Three Decades on Jewish Religion and Thought from the Seventh to the Seventeenth Century: Changing Paradigms, New Perspectives, Future Prospects,” in The State of Jewish Studies: Perspectives on Premodern Periods, ed. Carl Ehrlich and Sara Horowitz (Berlin: Walter De Gruyter, 2015). .

 

ספרי עזר

Encyclopedia of the Bible and its Reception Berlin: Walter de Gruyter, 2009

Abarbanel, Isaac -- 1:36-37

Arama, Isaac --  1:618-19

Aboulrabi, Aaron -- 1:148-49

Bestiality (Judaism) – 3:939-94

: 608-609:   Eleazar Ashkenazi ben Natan Ha-Bavli - 7:

Jonas, Hans   14:602–603 (2017).

-----------------------------------

Abravanel, Isaac,” in Encyclopedia of the Renaissance. 6 vols. Ed. Paul F. Grendler, 1:1-2. New York: Charles Scribner’s Sons, 1999

.

“Abravanel, Isaac,” in Reader’s Guide to Judaism. Ed. Michael Terry. Pp. 2-3. Chicago: Fitzroy Dearborn, 2000.

 

Encyclopaedia Judaica. 2nd edition. Volume 1. Detroit: Thomson-Gale, 2007.

Abrabanel, Isaac. Pp. 276-79.

Abraham ben Judah Leon. P. 304.

Abulrabi, Aaron. Pp. 345-46. 

 

  “The Abravanel Family.”  Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture.  Ed. Judith Baskin. P. 3. New York: Cambridge University Press, 2011.\

 

 

מאמרי ביקורת

Barry Walfish, ed., The Frank Talmage Memorial Volume. Journal of Jewish Studies 46 (1995): 314-15.

 

Jean-Christophe Attias, Isaac AbravanelLa mémoire et l’espérance. Journal of Jewish Studies 47 (1996): 175-77.

 

Abraham Gross, ר' יוסף בן אברהם חיון: מנהיג קהילת ליסבון ויצירתו; and idem, Iberian Jewry from Twilight to Dawn:  The World of Rabbi Abraham Saba. Journal of Jewish Studies 47 (1996): 171-75.

 

  Roland Goetschel, Isaac Abravanel:  conseiller des princes et philosophe. Journal of Jewish Studies 48 (1997): 170-71.

 

Menachem Cohen, ed., Miqra’ot gedolot ha-keter:  sefer yehoshua’ - sefer shofetim [Mikra’ot Gedolot ‘Haketer’:  Joshua - Judges]. Journal of Jewish Studies 48 (1997): 148-49.

 

Elias Lipiner, Two Portuguese Exiles in Castile. Zion 64 (1999): 109-12 (בעברית). 

 

Menachem Kellner, Commentary on the Song of Songs of Levi ben Gershom (Gersonides). Hebrew Studies 40 (1999): 339-43.

                                               

Alfredo Borodowski, Isaac Abravanel on Miracles, Creation, Prophecy, and Evil. Renaissance Quarterly 57 (2004): 650-51.

 

David B. Ruderman and Giuseppe Veltri, eds., Cultural Intermediaries: Jewish Intellectuals in Early Modern Europe.  Renaissance Quarterly 58 (2005): 215-16..

 

Mark Meyerson, A Fifteenth Century Renaissance in Spain. AJS Review 30 (2006): 201-3.

 

Cedric Cohen Skalli, Isaac Abravanel: Letters. AJS Review 33 (2009): 176-78.

 

Naomi Grunhaus, The Challenge of Received Tradition: Dilemmas of Interpretation in Radak's Biblical Commentaries. Hebrew Studies 54 (2013): 431-33.

 

David Berger, Cultures in Collision and Conversation: Essays in the Intellectual History of the JewsJournal of Modern Judaism 12 (2013):550-52

“The Secrets of the Efod” (Review of The Secret Faith of Maestre Honoratus: Profayt Duran and Jewish Identity in Late Medieval Iberia by Maud Kozodoy), The Jewish Review of Books, Summer 2016, pp. 17-18..

 

 

 

 

 

 

קורסים

 

לתואר ראשון

פרשנות היהודית לדורתיה

סוגיות בפרשנות ימה"ב

קריאה בפרשנות ימי הביניים לספר שמות

רש"י ורמב"ן

 

לתואר שני / שלישי

1) הפרשנות המדרשית באספקלריה של הדורות

2) רש"י ומסורת לימוד התורה שבכתב בספרד

 

בית הספר ללימודי יסוד ביהדות

פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים: אתגרים והזדמנויות

תחומי מחקר

 

1) ספרות פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים ובקדם העת החדשה

2) מחשבת ישראל בימי הביניים ובקדם העת החדשה

3) יהדות ויהודי ספרד

4) התקבלות פירוש רש"י לתורה

5) כתבי ר' יצחק אברבנאל