דימויי בעלי חיים בקינות על חורבן לאומי בספרות המקרא ובספרות הסינית הקלאסית

תואר: 
סטודנט/ית: