פירוש לחמש מגילות המיוחס לשלמה בן אברהם בן פרחון - מהדורה ביקורתית ואפיון שיטתו הפרשנית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: