השימוש במילה המנחה לבירור גבולות הפרשיות בבראשית לב-לה

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: