'למה תתענו ה'?' מעורבותו של אלוהים בשקרים ובהטעיות בסיפור המקראי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: