מזמורי שלמה לאור ספרות החכמה מתקופת בית שני

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: