סיפורי מאבקי אחים במקרא: סוגה, מבנה ומשמעות

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: