אדם ואלוהיו במגילה החיצונית לבראשית (1QapGen) ובספרות היהודית הקדומה

תואר: 
סטודנט/ית: