עימות בן-דורי בסיפור המקראי: היבטים ספרותיים ותמאטיים

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: