החוט המשולש: קשרי גומלין בין ספרי שמואל, רות ואסתר

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: