ד"ר יחיאל צייטקין

ד"ר
ד"ר יחיאל צייטקין
דוא"ל: 

קורות חיים

ד"ר יחיאל צייטקין

נולד בשנת 1973 בברית המועצות (היום אוקראינה) ועלה לארץ בשנת 1990.

תואר ראשון עשה במכללת הרצוג להכשרת מורים בהתמחות: 1. תנ"ך, 2. לימודי ארץ ישראל.

תואר שני באוניברסיטת בר אילן. נושא העבודה: שאלות יסוד בספר תהילים בעיני רד"ק. בהנחיית פרופ' יוסף עופר.

דוקטורט באוניברסיטת בר אילן בנושא: מאפייני פרשנות המקרא ביצירותיהם של פרשני הפשט בני האסכולה המימונית של פרובנס במאות ה-13–14. העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' יוסף עופר ופרופ' חנה כשר.

פירסומים

פרסומים

1. "תוספות מאוחרות של רד"ק לספר השורשים ומגמתן הרעיונית", עיוני מקרא ופרשנות י"א (בדפוס).

2. "ר' יצחק די לאטש – מחבר מיימוני פרובנסאלי ופירושו לתורה (בכתב יד)", שנתון לחקר המקרא ומזרח הקדום כ"ב (בדפוס).

3. "קטעים מפירושו האבוד של ר' יוסף כספי למעשה בראשית – מזרק כסף, מתוך  חיבורו של ר' יצחק די לאטשׂ (בכתב יד) שערי ציון", דעת (בדפוס).

4. "ר' מנחם המאירי כפרשן המקרא", JSIJ (בדפוס).

קורסים

קורסים

מלמד השנה:

1. הגאונים והקראים

2. פרשני הפשט בעקבות הרמב"ם

 

בעבר לימד:

1. משפחה אחת – שלושה סגנונות, פרשנות המקרא של בני משפחת קמחי

2. סוגיות מבוא בפרשנות היהודית לספר תהילים

3. פרשנות רבנית למקרא בעקבות ההשכלה

תחומי מחקר

תחומי מחקר:

חקר הפרשנות, בעיקר פרשנות פרובנסאלית ופרשנות המושפעת מהגותו של הרמב"ם.

 

עוסק בההדרת פירושי הראשונים במכון 'מקראות גדולות הכתר'.