ד"ר איילת סיידלר

ד"ר
ד"ר איילת סיידלר
אוניברסיטה: 

קורות חיים

       השכלה

תואר ראשון              B.A. מכללה ירושלים בית וגן      תנ"ך – מחשבים     1987 – בהצטיינות

תואר שני        M.A.          אוניברסיטת בר אילן     פילוסופיה יהודית       1994 – בהצטיינות

תואר שלישי    Ph.D             אוניברסיטת בר אילן        תנ"ך                         2004

 

נושא עבודת הדוקטורט:

"דרכיו הפרשניות של רבי דוד קמחי מודגמת על פי פירושיו לשמואל ולישעיהו"

שמות המנחים: פרופ' ישעיהו מאורי, פרופ' עמוס פריש

 

מלגות ופרסים / מענקי מחקר

 

1987            פרס הצטיינות בלימודי התנ"ך מטעם המכללה

1991          פרס סטודנט מצטיין מטעם המחלקה לפילוסופיה יהודית

2000          קבלת 'מלגת הנשיא והדיקן לדוקטורנטים מצטיינים'

2011          פרס "מרצה מצטיין" מטעם אוניברסיטת בר אילן

 

הרצאות בכנסים מדעיים
 1. 'דרכו של רד"ק בעיצוב הדמויות בסיפור המקראי', שבעים פנים לתורה, מגוון פניה של פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים, כנס בינלאומי אוניברסיטת חיפה,  יח-כ אייר תשע"א ( 22 – 24 במאי 2011)
 2. 'בין פרשן לבלשן: עיון ביחסו של רד"ק להתאמה המספרית בפסוקים המקרא', יהודי פרובנס, כנס בינלאומי, אוניברסיטת אקס-מרסיי, אוניברסיטת בר –אילן, 13.2.12 – 15.2.12.
 3. " Rashbam's and Radak's Approach Towrds Midrash: A Comparative Study" , SBL International Meeting, University of St. Andrews, St. Andrews Scotland, 10.7.13  
 4. " 'כנגד'  ו'הפך' - יחסו של אבן עזרא לזיקות לשוניות במזמורי תהלים ובנבואה" – הקונגרס העולמי למדעי היהדות,השישה עשר למדעי היהדות,  ירושלים, כא-כה אב תשע"ג (28.7 – 1.8.2013 (
 5. 'Biblical Psalms in the Light of Medieval Spanish Poetry – The case of Avraham Ibn Ezra', Xth Congress of the European Association of Jewish Studies, Paris, 20-24 July 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירסומים

מאמרים בכתבי עת

 1. " 'אומר לך כלל...' כלל ויישומו בפירושי ראב"ע לסמיכותן של מצוות", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יז (תשס"ח), עמ' 253 – 278.
 2. " 'הכפל לחזק [] [כ]שאין לו טעם אחר'  - 'טעמו האחר' של הכפל בפירושי רד"ק", תרביץ עז (תשס"ח), עמ' 555 - 571 .
 3. "מזמור כז - בטחון, חשש ותקווה", בית מקרא נו (תשע"א), עמ' 100 – 125.
 4. "חיי הנפש של גיבורי הסיפור המקראי בפרשנות רד"ק", בית מקרא נז,1 (תשע"ב), עמ' 86 – 106
 5. "פירושי רד"ק למצג המקראי", בתוך: מ' אביעוז, י' שמש וא' עסיס (עורכים), זר רימונים – מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר, אטלנטה 2013, עמ' 524 -538
 6.  מאמרי "בין בלשן לפרשן – יחסו של רד"ק לתופעת ההתאמה המספרית במקרא" התקבל  ל HUCA . תשע"ג – 7.2013
 7.  מאמרי: Literary Devices in the Psalms – The Commentary of Ibn Ezra Revisited, התקבל לכתב  העת JSQ  ב כסלו תשע"ה  12.2014 (יפורסם במהלך 2015)

תחומי מחקר

פרשנות המקרא בימי הביניים

מזמורי תהלים

קריאה ספרותית של המקרא