פרופ' שמואל ורגון

פרופ'

קורות חיים

ק ו ר ו ת    ח י י ם

 

 

1. פרטים אישיים:

 

שם: שמואל ורגון  Shmuel Vargon

ת"ז: 0423646

מקום לידה: תל-אביב, ישראל

תאריך לידה: א' באדר, ת"ש; 10.02.1940

מצב משפחתי: נשוי + 4

נתינות: ישראלית

כתובת: רח' הרב נריה צבי, פתח-תקווה, 49752, ישראל

מס' טלפון בבית: 03-9236506; פקס: 03-9236506

שרות בצה"ל: שרות סדיר מלא בשנים 1958–1960

 

2. השכלה

 

תש"ו – תשי"ג             ביל"ו, תל-אביב

תשי"ד – תשי"ז           מדרשית נעם, פרדס-חנה

תשכ"א – תשכ"ה         אוניברסיטת בר-אילן: תנ"ך, תולדות ישראל, חינוך – ב"א, תעודת הוראה

תשכ"ז – תשכ"ט          אוניברסיטת בר-אילן: תנ"ך, מ"א

תשל"א                        האוניברסיטה העברית – גיאוגרפיה-היסטורית ונבואה (השתלמות)

תשל"ב                          אוניברסיטה תל-אביב – גיאוגרפיה-היסטורית, ארכיאולוגיה (השתלמות)

תשל"ג – תשל"ט            אוניברסיטת בר-אילן – תנ"ך – דוקטוראט.

 

3. ניסיון בעבודה ובהוראה

 

תשכ"ב – תשל"ג             מורה לתנ"ך ותו"י, מחנך – בי"ס תיכון דתי "בר-אילן", נתניה; (ישב"ע                          נתניה)

תשל"ד                          מורה בי"ס תיכון דתי "הרא"ה", רמת-גן

תשכ"ו – תשס"ט מרצה במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן

תשמ"ב (שבתון)             פרופסור אורח לתנ"ך ב–

 Bernard Revel Graduate School and Stern College, Yeshiva University, New York

תשמ"ג – תשמ"ח מורה לתנ"ך במכללת "אורות ישראל", אלקנה

תשמ"ט (שבתון)             פרופסור אורח לתנ"ך ב– Jews’ College, affiliated to University of

        London

תש"ן   – תשס"ד             מרצה לתנ"ך, וראש החוג לתנ"ך במכללת תלפיות

תשנ"ד – תשע"ב             מרצה לתנ"ך, וראש החוג לתנ"ך במכללת "מורשת יעקב" – [אורות ישראל]

תשע"ב –                       ראש היחידה ללימודי היצירה היהודית, מכללת אשקלון

                                  

 

4. דרגות אקדמיות באוניברסיטת בר-אילן:

תשכ"ו – תש"ל              אסיסטנט

תשל"א – תשל"ט  מדריך

תש"ם (סמסטר א)         מדריך ד"ר

תש"ם – תשמ"ד                        מרצה

תשמ"ה – תשנ"ב  מרצה בכיר (קביעות)

תשנ"ג –            תשס"א            פרופסור חבר

תשס"א – תשס"ח            פרופסור מן המניין

תשס"ט –                      פרופסור אמריטוס

 

5. תפקידים במנהל האקדמי של האוניברסיטה:

תש"ם                           סגן ראש המחלקה לתנ"ך

תשמ"א                         מרכז המחלקה לתנ"ך

תשמ"ו – תשמ"ח ראש המחלקה לתנ"ך

תשמ"ח–תשמ"ט                חבר בוועדת פנימייה.

תש"ן–תשנ"א                    חבר בוועדה לסטודנטים מחו"ל.

תשנ"ג – תשנ"ז              ראש המחלקה לתנ"ך

תשנ"ו                           חבר בוועדה לקשרים עם החינוך העל-יסודי דתי

                                    חבר בוועדה הבינאוניברסיטאית לכנסים – המקרא ועולמו

תשנ"ו – תשנ"ט             יו"ר הוועדה המייעצת ללימודי יסוד ביהדות מטעם הסנט.

תשנ"ח                          ממלא מקום דקן.

                                    חבר בתת הוועדה לתואר שני של הפקולטה למדעי היהדות מטעם הסֶנט

                                    חבר בוועדת הערעורים למשמעת סטודנטים.

                                    חבר הנהלת הקתדרה ע"ש הרב וייזר לחקר פרשנות המקרא היהודי בימי הביניים.

תשנ"ח–תשס"ו              חבר הנהלת המכון לחינוך ולמחקר קהילתי.

תש"ס (קיץ)                   ממלא מקום דקן.

תש"ס-תשס"א               מרכז הוועדה האקדמית המארגנת את הכנס הבינלאומי: "התנ"ך כספרות וכהיסטוריוגרפיה".

                                    חבר הוועדה המייעצת ללימודי יסוד ביהדות מטעם הפקולטה למדעי היהדות.

                                    חבר הנהלת המכון למילונאות

                                    חבר הנהלת הקתדרא ע"ש הרב וייזר לחקר פרשנות המקרא היהודי בימי הביניים.

                                    ראש "המרכז לקידום חקר ההוראה של מקצועות היהדות ע"ש רוש וזיגמונד סטרוכליץ".

תשס"ב – תשס"ג               ראש המחלקה לתנ"ך

תשס"ה                         חבר (מ"מ) בוועדת המינויים העליונה

תשס"ו–תשס"ז              חבר סנט

תשס"ו–תשס"ח             חבר בוועדת המינויים העליונה

 

6.     פעילויות ותפקידים מקצועיים אחרים מחוץ לאוניברסיטת בר-אילן

א.       כתיבת ערכים לאנציקלופדיה עולם התנ"ך לספרים שמואל ומלכים בשנים תשמ"ה–תשנ"ד.

ב.    תשנ"ז ואילך – חבר בוועדת העורכים של הרבעון לתנ"ך "בית מקרא".

ג.         שופט בוועדות מקצועיות להעלאה בדרגה באוניברסיטת תל-אביב.

ד.       שופט הצעת מחקר לעבודת דוקטור באוניברסיטת תל-אביב.

ה.       שופט-בודק מאמרים לכתב העת מחקרי יהודה ושומרון.

ו.        ממליץ מן האקדמיה לחברי הוועדה הבין-אוניברסיטאית למדיניות קבלה לאוניברסיטאות וקביעת מעמד של מקצוע מקרא ברמה מוגברת של 5 י"ל בחינוך הממלכתי כמקצוע כללי (31 בינואר 1996).

ז.       שופט אקדמי של ספרים בתחום המקרא, עבור הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.

ח.      שופט עבודת דוקטור באוניברסיטת חיפה.        

ט.      חבר בוועדת המשנה של המועצה להשכלה גבוהה (יהודה ושומרון) לבדיקת בקשתה של מכללת הרצוג לקבלת היתר להענקת תואר B.Ed.

י.        חבר בוועדה המלווה למתן היתר להענקת תואר B.Ed במכללת הרצוג שליד אלון שבות.

יא.   יושב-ראש ועדת המשנה של המועצה להשכלה גבוהה לבדיקת בקשתה של מכללת שאנן בחיפה לקבלת היתר להענקת תואר B.Ed.

יב.    יושב-ראש הוועדה המלווה למתן היתר להענקת תואר B.Ed. במכללת שאנן בחיפה.

יג.     חבר בוועדה העליונה למינוי פרופסורים במוסדות האקדמיים להכשרת עובדי הוראה.

    

תחומי התמחות מדעיים:

         גיאוגרפיה היסטורית והיסטוריוגרפיה מקראית; ספרות הנבואה; הפואטיקה של

        הסיפור המקראי; הפרשנות היהודית של המקרא במאה ה-19.

 

 

 

 

חברות באגודות מקצועיות:

     האיגוד העולמי למדעי היהדות

     החברה לחקר המקרא בישראל

     האגודה הישראלית לאשורולוגיה ולחקר המזרח הקדום

     האגודה לרפואה ולמשפט בישראל          

 

הרצאות בכנסים:

"לבעיית הרקע החברתי-סוציאלי של תוכחות הנביאים במחצית השנייה של המאה השמינית לפנה"ס". הרצאה בקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות תשמ"ו.

"חזקיהו ותקופתו" – הרצאה בכנס "המקרא ועולמו", י"ג בסיוון תשנ"ב (14.6.92) באוניברסיטת תל-אביב.

"מסורת וביקורת בפירוש דברי הנבואה", הרצאה בחוג למקרא של האוניברסיטה העברית, י"ג בתשרי תשנ"ד (18.9.94). פגישה לזכרו של אריה טוויג ז"ל.

"המלך מנשה במערבולת הפוליטית של הקשת הפורייה",כנס חוקרים בבר-אילן, כ"ג בכסלו תש"ן (21.12.89) [במסגרת: המרכז לחקר תולדות ארץ ישראל וישובה].

"התייחסותו של שד"ל למדרשי אגדה" – כנס חוקרים במדעי היהדות ברומא: יהדות איטליה – אתרים חיבורים ומחברים. פברואר תשס"ה.

"הנביא כמבקר חברתי על רקע תקופתו" – כנס באוניברסיטת חיפה, כסלו תשס"ו.

"מסע סנחריב ללכיש", סמינר אבות ומייסדים – "אל אדמות לכיש" – לרגל 50 שנות התיישבות בחבל לכיש (כ"ז טבת תשס"ו, מלון שורש, לקהל הרחב).

"רש"י בפירושיו של שד"ל", כנס "רש"י, רבותיו ותלמידיו – מוורמס עד טרואה" – פברואר תשס"ו.

"גישתו של שמואל דוד לוצאטו לפרשנות נוכרית", בכנס "ישראל והעמים – חזון ומציאות", ניו-יורק, קיץ תשע"א.   

“Samuel David Luzzato’s Attitude towards Non-Jewish Exegesis”, The international conference for Judaic Studies, Israel and the Nations – Vision and Reality (5–7/7/2011)

 

"שמואל דוד לוצאטו – מחנך יהודי איטלקי המפיץ את דרכו ברבים" בכנס "היהודים באיטליה: תרומתם ליצירה התרבותית היהודית ולהפצתה", שלוחה של אוניברסיטת בולוניה ברוונה, ובאוניברסיטת פירנצה, איטליה, תשע"א. [ו–י באלול תשע"א; 5-9/09/2011]

“Samuel David Luzzatto—an Italian Jewish Educator Propagating his Philosophy”,

conference for The Jews in Italy: Their Contribution to the Development and Spread of Jewish Heritage in Europe, to be held on Monday through Friday, September 5–9, 2011 (6–10 Ellul 5771), at the University of Bologna, Ravenna Campus, and at the University of Florence.

הדרכת סטודנטים לתארים גבוהים:

לתואר שני: רות פז, יהונתן יעקובס, אברהם גוטליב, אבי שוויקה, מוטי לקסמן, דוד טי.

לתואר שלישי: רחל רייך, חיה כ"ץ, נורית אור-ירח.


 

פרופיל אקדמי / שמואל ורגון

א.  תחומי מחקר

שלושה הם תחומי המחקר העיקריים בתנ"ך שבהם אני עוסק:

1.       גיאוגרפיה היסטורית והיסטוריוגרפיה מקראית

בתחום מחקר זה השתלמתי באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת תל-אביב. פרסמתי מספר מחקרים הקשורים לתחום זה. במחקרים אלה העליתי דיונים חדשים בטופונומיה (כמו מורשת, בת-גדוד), בתולדות ערים (כמו אשקלון) ובתחום הבנת נבואות הכוללות רשימות גיאוגרפיות של ערים על רקע תקופתן (כמו ישעיה י 28–32; מיכה א 10–16). כן פרסמתי מחקר נרחב העוסק ברדיפות שאול אחרי דוד בארץ יהודה ורִקען הגיאוגרפי.

2.       נביאי המאה השמינית לפנה"ס

במחקריי בנביאי המאה השמינית לפנה"ס בספרים ישעיה ומיכה באות לידי ביטוי הדיסציפלינות השונות של חקר המקרא וחקר התחומים הנושקים לו. המחקרים בנבואות מבוססים על שיקולים לשוניים, ספרותיים, היסטוריים, ארכיאולוגיים, סוציולוגיים וכדומה. בתחום זה יצא לאור בהוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן בשנת תשנ"ד ספרי "ספר מיכה – עיונים ופירושים", ושנה מאוחר יותר יצא פירוש על ספר מיכה במהדורה מעודכנת ומעובדת מחדש במסגרת ספר תרי-עשר, ב, בסִדרת הפירושים "עולם התנ"ך". ערכתי את הספר מחדש, הוספתי ושיניתי לא מעט מהמהדורה הראשונה (העורך הכללי של הספר הוא פרופ' זאב וייסמן). בספרים אלה באים לידי ביטוי הישגי המחקר המקראי המודרני על שיטותיו השונות.

מחקריי בספר ישעיה עוסקים בניתוח ספרותי והיסטורי של נבואות שונות בספר במטרה להאיר את דברי הנביא על רקע התקופה וקורותיה. המאמרים נערכו מחדש והם אמורים להתפרסם באסופה: בארצות המקרא: מחקרים בנבואה, בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה נבואית, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן (אושר לפרסום, תשע"א, נמצא בעריכה לשונית).

3.       הפרשנות היהודית של המקרא במאה ה-19

תחום מחקר רחב זה,  היה עיקר מעייניי בשנים האחרונות. במסגרת זו למדתי על תולדות חקר המקרא בקרב יהודים ונוכרים במאות ה-18 וה-19, וכן התוודעתי לשפה האיטלקית. פרסמתי, לפי תכנית שקבעתי מראש, מחקרים שונים העוסקים בדרכו הביקורתית והמורכבת של שמואל דוד לוצאטו (שד"ל) בפירושיו למקרא. את המאמרים שפרסמתי עבדתי מחדש לכלל ספר מונוגרפי מקיף בשם: שמואל דוד לוצאטו – ביקורתיות מתונה בפירוש המקרא.

4.        נוסף על תחומים אלה, שלחתי ידי בנושאים אחרים שעניינו אותי: במחקר העוסק בדרכי                עיצוב הסיפור המקראי, כגון המאמר הדן במוטיב הנכים בסיפורי דוד; בניתוח מזמור  קכ"ח    בתהלים; במשמעות הסימבולית של השׂערוֹת בסיפור המקראי ובחוק, ועוד.

ב.  תחום ההוראה

מאז התחלתי ללמד במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן, לימדתי קורסים רבים ומגוונים, הן לתואר הראשון והן לתארים הגבוהים. בין השאר לימדתי קורסי מבוא: הדרכה ביבליוגרפית, מבוא למקרא. בספרות ההיסטוריוגרפית לימדתי את הספרים יהושע, שופטים, שמואל ומלכים. בספרות הנבואה לימדתי קורסים בספרי עמוס, ישעיה, מיכה ובפרקי הנחמה בספר ישעיה. כן לימדתי קורסים מונוגרפיים: הסיפור המקראי, מקורות חיצוניים לתולדות ישראל בימי המלוכה ותולדות ישראל בימי המלוכה.

בלימודי היסוד ביהדות למדתי מספר קורסים מונוגרפיים, כגון מבוא לספרות המקראית (לתלמידי המחלקה ללשון עברית); תהליך כיבוש הארץ וההתנחלות בה; סוגיות במקרא לאור הגיאוגרפיה והארכיאולוגיה של ארץ ישראל; השופטים ומלחמותיהם, מלחמה ושלום במקרא; פרקים באומנות הסיפור המקראי, דרכו של דוד למלוכה; נביא ומלך.

 

ג.  תחום המנהל האקדמי

מאז סיימתי את עבודת הדוקטור (ואף לפני כן כאסיסטנט), נשאתי בעול הנהגת המחלקה לתנ"ך, לסירוגין במשך למעלה מעשר שנים. גם מחוץ למחלקה השתתפתי באופן פעיל בוועדות אקדמיות שונות. במשך השנים מילאתי תפקידים אקדמיים בתחום המקצועי כאיש אוניברסיטת בר-אילן מחוץ לאוניברסיטה. שימשתי קורא ביקורתי של מחקרים בכתבי עת; חבר מערכת של כתבי עת מקצועיים; מחווה דעת של ועדות מקצועיות של אוניברסיטאות אחרות; שופט של הצעות לעבודות מחקר; שופט של עבודות דוקטור; שופט מעריך של הוצאות ספרים מדעיים, וכדומה. שימשתי ואני משמש גם עתה חבר בוועדות משנה של המועצה להשכלה הגבוהה לבדיקת בקשות של מכללות לקבלת היתר להענקת תואר B.Ed. וכן חבר בוועדה העליונה של המועצה להשכלה גבוהה, המופקדת על מינוי פרופסורים במוסדות האקדמיים להכשרת עובדי הוראה.

 

 

 

 

 

 


 

פירסומים

רשימת פרסומים לפי סדר כרונולוגי

פרופ' שמואל ורגון

                              

חיבורים:

1. עבודת מ"א: ישעיהו וחזקיהו: עיונים בפרשת היחסים בין הנביא ובין המלך על רקע התקופה וקורותיה, תשכ"ט (בהדרכת פרופ' יהודה אליצור).

2. עבודת דוקטור: נאומי התוכחה בספר מיכה: עיונים בנבואות לאור הריאליה וההיסטוריה של  התקופה, תשל"ט (בהדרכת פרופ' פנחס ארצי ופרופ' אהרן סקייסט).

3. ספר מיכה – עיונים ופירושים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ד.

4. ספר מיכה, בתוך: עולם התנ"ך, תרי-עשר ב (עורך ראשי פרופ' זאב ויסמן), הוצאת דודזון-עתי, תל-אביב תשנ"ה. [מהדורה מעודכנת ומעובדת מחדש של ספר מיכה – עיונים ופירושים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ד].

5. שמואל דוד לוצאטו – ביקורתיות מתונה בפירוש המקרא, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן  תשע"ג (בדפוס).

Samuel David Luzzatto – Moderate Criticism in Biblical Exegesis, Bar-Ilan University Press, Ramat-Gan

6. בארצות המקרא: מחקרים בנבואה, בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה נבואית, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן (אסופה; אושר לפרסום, תשס"א, בעריכה לשונית).

 Studies in Biblical Prophecy, History, and Historiography, Bar-Ilan University Press, Ramat-Gan

 

עריכת ספרים וכתבי-עת:

1. מחקרי מורשתנו, עיוני מחקר במדעי היהדות והחינוך, המכללה האקדמית 'מורשת יעקב', א (תשנ"ט) [יחד עם פרופ' שלמה זלמן הבלין וד"ר צבי בצר].

2. עיוני מקרא ופרשנות, ה, מנחות ידידות והוקרה לאוריאל סימון , רמת-גן תש"ס [יחד עם פרופ' משה גרסיאל, פרופ' ג'יימס קוגל וד"ר עמוס פריש]

3. עיוני מקרא ופרשנות, ז, מנחות ידידות והוקרה למנחם כהן, רמת-גן תשס"ה [יחד עם פרופ' י' קליין, ד"ר י' פנקובר וד"ר יוסף עופר].

4. עיוני מקרא ופרשנות,ח, מנחות ידידות והוקרה לאלעזר טויטו (יחד עם פרופ' ע' פריש [אוניברסיטת בר-אילן], מ' רחימי [מכללת אורות ישראל]), המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן בשיתוף עם "מכללת אורות" אלקנה, רמת-גן תשס"ח.

5. עיוני מקרא ופרשנות, ט, מנחות ידידות והוקרה למשה גרסיאל  (עם פרופ' ר' כשר, פרופ' עמוס פריש ופרופ' יעקב כדורי [קוגל]), רמת-גן תשס"ט.

 

 

 

מאמרים:

1. "מלכות דוד – מחקרים ועיונים בהיסטוריוגרפיה" (ביקורת על ספרו של מ' גרסיאל), הצפה, י"ז באב תשל"ה (25.7.75).

2. "תתגדדי בת-גדוד" (מיכה ד', יד), בית מקרא, כ"א (תשל"ו), עמ' 392–401.

3. "גמולו של ירא ה'" (תהלים קכ"ח), בית מקרא, כ"ב (תשל"ז), עמ' 112–119.

4. "הנבואה נגד חפצי הפולחן הזר במיכה ה', ט–יד", הגות במקרא, ג', תל-אביב תש"ם, עמ' 155–167.

5. "שתי קינות על ערים ביהודה, עיון ספרותי-היסטורי במיכה א', י–טז", ספר בן-יהודה (החברה לחקר המקרא בישראל), תל-אביב תשמ"א, עמ' 259–280.

6. "מדרש החפץ – לרבי זכריה בן שלמה הרופא לספר בראשית" (מאיר חבצלת – מהדיר), שמעתין, כ (תשרי–כסלו תשמ"ג), עמ' 81–82.

7. "משא פלשת (ישעיה יד, כח–לב)", מלאת – מחקרי האוניברסיטה הפתוחה בתולדות ישראל ובתרבותו, ב, (עורכים: ש' ספראי, י' גילת, ש' אטינגר), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב תשמ"ד, עמ' 49–65.

8. "נדודי דוד – ניתוח גיאוגרפי היסטורי", הגות במקרא, ד, תל-אביב תשמ"ד, עמ' 128–110. ובמהדורה שונה בתוך: תלפיות, שנתון המכללה, תל-אביב תשמ"ב, עמ' 23–33.

9. "אנאלוגיות ומקבילות בספר שמואל" (ביקורת על ספרו של מ' גרסיאל, 'ספר שמואל א; עיון ספרותי במערכי השוואה, באנאלוגיות ובמקבילות', רמת-גן תשמ"ג), בית מקרא, כט (תשמ"ד), עמ' 182–188.

10. "Analogies and Parallels in the Book of Samuel" (Book Review),Immanuel, 19 (Winter 1984/85), pp. 22–29

11. "... וחֻבל עֹל מִפני שמן", (ישעיה י', כז), בית מקרא, ל (תשמ"ה), עמ' 402–405.

12. "יהודה אליצור - המורה והחוקר", עיוני מקרא ופרשנות, ב, מנחות ידידות ליהודה אליצור (עורך: אוריאל סימון) רמת-גן תשמ"ו, עמ' 9–19.

13. "בשורת עידוד מפי מיכה לעמו" (מיכה ז', 8–10), עיוני מקרא ופרשנות, ב, מנחות ידידות ליהודה אליצור (עורך: אוריאל סימון) רמת-גן תשמ"ו, עמ' 135–150.

14. "לבירור האוריינטציה החברתית המשתקפת בתוכחות הנביאים ביהודה במחצית השנייה של המאה השמינית לפנה"ס", דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, ירושלים תשמ"ו, עמ' 81–86.

15. "נבואת התראה למנהיגי יהודה (יש' י' כח–לב)", שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום, ט, ירושלים תשמ"ז, עמ' 95–113.

16. "התפילה שבמיכה ז', יד–יז — ניתוח ספרותי ורקע היסטורי", ספר משה גולדשטיין, (עורך: ב"צ לוריא), ירושלים תשמ"ח, עמ' 103–116.

17. "מוטיב העיוורים והפיסחים בספר שמואל", הגות במקרא, ה, תל-אביב תשמ"ח, עמ' 149–166.

18. “Symbolic Significance of Hair in the Biblical Narrative and in the Law”, Koroth, Vol. 9 (1988), Special Issue, pp. 173–179

(יחד עם ד"ר חיים טראו ופרופ' ניסן רובין)

       19.  ”El-Amarna Mu'rašt and Biblical Moreshet”, Bar-Ilan Studies in Assyriology, Bar-Ilan University Press, Ramat-Gan 1990, pp. 207–212     

20. "אשקלון בימי המקרא", בתוך: אשקלון – 4000 ועוד ארבעים שנה, א, (עורך: נ' ארבל), תל-אביב תש"ן, עמ' 25–46. ובמהדורה שונה בתוך: תלפיות, שנתון המכללה, תל-אביב תשנ"א–תשנ"ב, עמ' 65–86.

21. "Gedud, A Place Name in the Shephela of Judah", Vetus Testamentum, Vol. 22  XLII, no. 4 (1992), pp. 557–564.

22. "ההיבט הגיאוגרפי וההיסטורי בלימוד המקרא בישיבות תיכוניות", ניב המדרשיה, כד–כה (תשנ"ג), עמ' 173–191.

23. "זמנה של מחלת חזקיהו וביקור המשלחת מבבל", בית מקרא, לט (אלול תשנ"ד), עמ' 289–305.

24. "גדוד – שם יישוב בשפלת יהודה", תלפיות שנתון המכללה, ח (תשנ"ה–תשנ"ו), עמ' 58–63 (מהדורה עברית למאמר בלשון האנגלית, מס' 21).

25. "נשימה נא שקים במָתנינו וחבלים בראשנו..." (מל"א כ לא), מורשתנו, שנתון המכללה "מורשת יעקב", ט (תשנ"ה), עמ' 11–18.

26. "הוויכוח בין שד"ל לשי"ר על ראב"ע על רקע הדיונים בפרשנות המקרא בתקופת ההשכלה", מורשתנו – שנתון המכללה "מורשת יעקב", י (תשנ"ו), עמ' 31–44.

27. "The Blind and the Lame", Vetus Testamentum XLVI. 4(1996), pp. 498–514  (מהדורה אנגלית מעודכנת למאמר בעברית מס' 17)

28. "המבנה והמשמעות של ישעיה א 18–20", עיוני מקרא ופרשנות, ד (עורכים: פרופ' ר' כשר, ד"ר מ' צפור וד"ר י' צפתי), רמת-גן תשנ"ז, עמ' 37–54.

29. "מחקרים במקרא ובחינוך – מוגשים לפרופ' משה ארנד", בית מקרא, מב (תשנ"ז), עמ' 90–94.

30. "נבואת ישעיהו על רקע המרד של אשדוד בסרגון הב' ודיכויו (אינטרפרטציה היסטורית של טקסט נבואי – ישעיהו כ')", בית מקרא, מג, א (תשנ"ח), עמ' 1–20.

31. " Mu'raštמאל-עמרנה ומורשת המקראית", תלפיות, שנתון המכללה, י (תשנ"ח), עמ' 59–64 (מהדורה עברית מורחבת למאמר שהופיע באנגלית, מס' 19).

32. "עמדתו של שד"ל בשאלת אחדותו של ספר ישעיה", מחקרי מורשתנו, א (תשנ"ט), עמ' 7–27.

33. "תיאור בוא האויב בישעיה ה 26–30", בית מקרא, מד, ד (תשנ"ט), עמ' 289–305.

34. “Isaiah 56:9–57:13: Time of the Prophecy and Identity of the Author According to Samuel David Luzzatto”, Jewish Studies Quarterly, Vol. 3 (1999), pp. 251–266.

35. “Isaiah 7:18-25: Prophecy of Rebuke or Consolation?”, Journal of the Ancient Near Eastern Society of Columbia University [=JANES], 26 (1999), pp. 107–120

36. "'דרך הפשט' בפירושו של שד"ל למקרא", תלפיות יא (תשנ"ט–תש"ס), עמ' 59–73 [הוצאה מיוחדת לכבודו של מ"צ קדרי, לרגל קבלת פרס ישראל].

37. "מיהותו וזמנו של מחבר ספר קהלת על פי שד"ל", עיוני מקרא ופרשנות, ה, מנחות ידידות והוקרה לכבוד אוריאל סימון (עורכים: מ' גרסיאל, ש' ורגון, ע' פריש, י' קוגל), רמת-גן תש"ס, עמ' 365–384.

38. "מנחם הרן – חתן פרס ישראל לחקר המקרא, תש"ס: קווים לדרכו ומשנתו המדעית", בית מקרא מה (תש"ס), עמ' 193–199 [יחד עם פרופ' אביגדור ויקטור הורוויץ, אוניברסיטת בן-גוריון].

39. "The Historical Background and Significance of Isaiah 1:10–17", Studies in Historical Geography and Biblical Historiography to Zechariah Kallai (M. Weinfeld and G. Gallil eds.), Supp. Vetus Testamentum, Leiden 2000, pp. 177–194

40. ”The Prophecy of Isaiah in the Light of the Revolt of Ashdod against  Sargon II and Its Suppression”, Jerusalem and Eretz Israel, Arie Kindler Volume (Eds. J. Schwartz, Z. Amar, I. Ziffer), Tel Aviv 2000, pp. 10*–29*

41. "הרקע ההיסטורי והמשמעות של ישעיה א 10–17", בית מקרא, מה, ד (תש"ס), עמ' 189–204. (מהדורה עברית של המאמר באנגלית, 39).

.42 "זהותו של מחבר ישעיה נו 9–נז 13 וזמנה של הנבואה על-פי שד"ל", בית מקרא, מה (תש"ס), עמ' עמ' 97–109 [מהדורה עברית של המאמר באנגלית מס' 34).

43. “The Date of Composition of the Book of Job in the Context of Samuel David Luzzatto’s Attitude to Biblical Criticism”, JQR, Vol. 91, Nos. 3–4 (January–April, 2001), pp. 377–394.

44. "נבואת נחמה או נבואת פורענות (ישעיה ז, יח–כה)", בית מקרא, מו, ד (תשס"א), עמ' 290–303. [מהדורה עברית של המאמר באנגלית מס' 35].

45. “S.D. Luzzatto’s Approach Regarding the Unity of the Book of Isaiah”, The Review of Rabbinic Judaism, Ancient, Medieval and Modern, Vol. IV, 2 (2001), pp.272–296

46. "הביקורת הגבוהה לתורה בעיני שד"ל", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, יג (תשס"ב), עמ' 271–304.

47.  “S. D. Luzzatto on פשוטו של מקרא”, Hebrew Studies, 42 (2001), pp. 167–186.

48. “The Controversy between I.S. Reggio and S.D. Luzzatto on the Date of the Writing of the Pentateuch”, HUCA, Vol. 72 (2001), pp. 139–153.

49. "בעיית זמנם של מזמורי תהלים במשנתו של שד"ל", תלפיות, שנתון המכללה, ספר לכבודו של פרופ' יעקב רנד (תשס"ב), עמ' 76–84.

50. "שד"ל כחלוץ חוקרי המקרא היהודים: על גישתו לבעיות בנוסח המקרא", עיוני מקרא ופרשנות, ו, ספר זיכרון ליהודה קומלוש, ר' כשר מ' צפור(עורכים), רמת-גן תשס"ג, עמ' 71–148.

51. "יחסו הביקורתי של שד"ל כלפי פרשנות ההלכה של חז"ל הנוגדת את פשוטו של מקרא", Jewish Studies –Internet Journal (כתב-עת אלקטרוני למדעי היהדות, בעריכת פרופ' י' קוגל, אוניברסיטת בר-אילן), כרך ב (תשס"ג), עמ' 97–122.

52. ש' ורגון ומ' צפור, "השימוש בתרגום השבעים בפירושי שד"ל לתנ"ך", בתוך: ר' בונפיל, י' גוטליב וחנה כשר (עורכים), איטליה, כינוסים, סדרת מוספים, 2 : שמואל דוד לוצאטו – מאתיים שנה להולדתו, ירושלים תשס"ד, עמ' נה–עז.

53. "הוויכוח בין שד"ל לעמיתיו על היחס לראב"ע כחלק מעולמה של תנועת ההשכלה", בתוך: ר' בונפיל, י' גוטליב וחנה כשר (עורכים), איטליה, כינוסים, סדרת מוספים, 2 : שמואל דוד לוצאטו – מאתיים שנה להולדתו, ירושלים תשס"ד, עמ' כה–נג.

54. "שאלת זמן חיבורו של ספר איוב כחלק מתפיסת עולמו של שד"ל", מחקרי מורשתנו, עיוני מחקר במדעי היהדות והחינוך, ב–ג (תשס"ד), עמ' 51–67. [הוצאה מיוחדת: ספר זיכרון לד"ר צבי בצר].

55. ש' ורגון ומ' צפור, "יחס שד"ל לנוסח השומרוני של התורה", ש' ורגון, י' עופר, י' פנקובר, י' קליין (עורכים), עיוני מקרא ופרשנות, ז – מנחות ידידות והוקרה למנחם כהן, רמת-גן תשס"ה, עמ' 345–362.

56. "יחסו הביקורתי של שד"ל כלפי פירושי חז"ל שלא בתחום ההלכה", מ' בר-אשר, י' לוינסון, ב' ליפשיץ (עורכים), מחקרים בתלמוד ובמדרש – ספר זיכרון לתרצה ליפשיץ, ירושלים תשס"ה, עמ' 135–158.

57. "המחלקה לתנ"ך: דרכה ותולדותיה", דב שוורץ (עורך), אוניברסיטת בר-אילן – מרעיון למעש, כרך א, אבני דרך ותולדותיהן של המחלקות, רמת-גן תשס"ו, עמ' 175–191.

58. "יהודה אליצור: חוקר ומורה דרך", דב שוורץ (עורך), אוניברסיטת בר-אילן – מרעיון למעש, כרך ב, משנתם המחקרית של חוקרים ומייסדים, רמת-גן תשס"ו, עמ' 19–29.

59. "הוויכוח בין שד"ל ליש"ר בדבר זמן כתיבתה של התורה", בית מקרא נב, א (תשס"ז), עמ' 169–184.

60. ש' ורגון ומ' צפור, "יחסו של שד"ל לניקוד נוסח המסורה‏", טקסטוס כג (תשס"ז), עמ' מט–עג.

61. ש' ורגון ומ' צפור, "התופעה של 'תיקון סופרים' / 'כינה הכתוב'" לפי תפיסת שד"ל", ש' ורגון, ע' פריש ומ' רחימי (עורכים), עיוני מקרא ופרשנות, ח – מנחות ידידות והוקרה לאלעזר טויטו , רמת-גן  תשס"ח, עמ' 655–675.

62. "רדיפות שאול אחרי דוד בארץ יהודה ורִקען הגיאוגרפי", ש' ורגון, י' כדורי, ר' כשר וע' פריש (עורכים), עיוני מקרא ופרשנות, ט – מנחות ידידות והוקרה למשה גרסיאל, רמת-גן תשס"ט, עמ'  עמ' 369–392.

63. "המשא ומתן והברית בין ישראל וארם (מל"א כ 31–34)", בתוך: שמיר יונה (עורך), אור למאיר: מחקרים במקרא, בלשונות השמיות, בספרות חז"ל ובתרבויות עתיקות מוגשים למאיר גרובר במלאות לו שישים וחמש, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע תש"ע, עמ' 135–157.

 

64. “The Prayer for the Restoration of the Israelite Kingdom in the Book of Micah: Literary Analysis and the Historical Background”, in: G. Gallil, M. Geller and A. Millard (eds.), Homeland and Exile: Biblical and Ancient Near Eastern Studies in Honour of  Bustenay Oded, Supp. Vetus Testamentum, Supplements, 130, Brill, Leiden–Boston 2009, pp. 597–618 [מהדורה אנגלית מעובדת ומעודכנת של מאמר מס' 16[.

 

65. הפטרת בלק: "תוכחות ותקווה לתושבי יהודה (מיכה ה, ו–ו, ח)", בתוך א' אלדר (עורך), מפטירין בנביא – עיונים בהפטרות ובדברי הנביאים, ירושלים 2010, עמ' 396–402.

 

66. “The Riv with the Inhabitants of Judea in the Time of Ahaz (Mic. 6:1–8)”,

 

K. Abraham and J. Fleishman (eds.), Looking at the Ancient Near East and the Bible Through the Same Eyes: Minha LeAhron A Tribute to Aaron Skaist, CDL Press, Bethesda. MD 2012, pp. 59–79

 

67. "הוויכוח עם תושבי יהודה בימי אחז (מיכה ו 1–8)", מ' אביעוז ויעל שמש (עורכים), עיוני מקרא ופרשנות, יא – מנחות ידידות והוקרה לרימון כשר, רמת-גן (התקבל לפרסום, תשע"ב)