פרופ' אוריאל סימון

פרופ'
פרופ' אוריאל סימון
אוניברסיטה: 
טלפון: 
דוא"ל: 

קורות חיים

אוריאל סימון – מהלך חיים אקדמי

 

 

נולד בירושלים.

1929

תואר שני במקרא, תולדות ישראל והיסטוריה כללית ותעודת הוראה באוניברסיטה העברית בירושלים.

1953

תואר שלישי במקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1961

מרצה, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן.

1962

מרכֵּז המחלקה לתנ"ך.

1967-1964

מרצה בכיר.

1965

ראש המחלקה לתנ"ך.

1975-1968

פרופסור-חבר אורח בסמינר התיאולוגי היהודי, ניו-יורק (שנת שבתון).

1970

בעל הקתדרה לתנ"ך על שם הרב נורוק ז"ל.

1971

מרצה בכיר אורח באוניברסיטת תל-אביב.

1972

מרצה בכיר לתנ"ך ב'נוה שכטר', ירושלים.

1982-1972

פרופסור-חבר.

1973

ראש 'המכון לתולדות חקר המקרא היהודי', אוניברסיטת בר-אילן.

1997-1974

סידרת הרצאות-אורח במחלקה העברית של הסורבון, פריז (בשנת שבתון).

1978

קורסי-קיץ באוניברסיטת Witwatersrand, יוהנסבורג.

1981

פרופ' מן המניין.

1982

עמית ב'מכון ללימודים מתקדמים', האוניברסיטה העברית בירושלים.

1982

עמית ב'מכון ללימודים מתקדמים', האוניברסיטה העברית בירושלים.

1988

בעל הקתדרה לפירושי ראב"ע ובני תקופתו על שם אריה ליב מרקין, אוניברסיטת בר-אילן.

1990

פרופסור אורח, אוניברסיטת Yale.

1991

פרופסור אורח, אוניברסיטת Harvard.

1994

פרופסור אורח, אוניברסיטת Yale.

1996

יציאה לגימלאות, פרופסור אמריטוס.

1997

מנהל מפעל פרשנות ספרד ב'מכון לפרשנות המקרא היהודית', אוניברסיטת בר-אילן.

1997 – הווה

הוראה חלקית במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן.

 

מרצה ב'בית מורשה', ירושלים וב'מדרשת לינדבלום', ירושלים.

200-1997

מרצה ב'עלמא – מכללה עברית', תל-אביב, ומורה במכינה הקדם-צבאית 'בית ישראל', ירושלים.

2002-1998

פרס ביאליק בחכמת ישראל.

2004

פרס הקרן לקידום החינוך והמדע ע"ש זהבה וצבי פרידברג

2011

 

פירסומים

א.      ספרים

 

 

 

ארבע גישות לספר תהלים – מר' סעדיה גאון עד ר' אברהם אבן עזרא, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשמ"ב / 1982, 288 עמ'.

תרגום אנגלי של מהדורה מורחבת:

Four Approaches to the Book of Psalms – From Saadiah Gaon to Abraham Ibn Ezra, State University of New York Press, Albany, N.Y. 1991, 364 pp.

 

1.

שני פירושי ר' אברהם אבן עזרא לתרי עשר – מהדורה מדעית מבוארת, כרך א': הושע-יואל-עמוס, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשמ"ט / 1988, 338 עמ'.

 

2.

יונה עם מבוא ופירוש, סדרת 'מקרא לישראל – פירוש מדעי למקרא', הוצאת 'עם עובד' והוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תל-אביב וירושלים תשנ"ב / 1992, ז' + 96 עמ'.

תרגום גרמני:

3.

Jona – Ein jüdischer Kommentar, mit einem Gleitwort von Erich Zenger, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1994, 163 pp.

תרגום אנגלי של מהדורה מעודכנת ומורחבת:

The Book of Jonah, The Jewish Publication Society, Philadelphia 1999, 117 pp.

 

 

קריאה ספרותית במקרא: סיפורי נביאים, ספריית האנציקלופדיה המקראית,  הוצאת 'מוסד ביאליק' והוצאת אוניברסיטת בר-אילן, ירושלים ורמת גן תשנ"ז / 1997, י"ט + 368 עמ'.

הדפסה שנייה מתוקנת, תשנ"ז / 1997.

הדפסה שלישית, תשס"א / 2001.

תרגום אנגלי:

4.

Reading Prophetic Narratives, Indiana Studies in Biblical Literature, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1997, 383 pp.

 

 

 

 

מעמד המקרא בחברה הישראלית: ממדרש לאומי לפשט קיומי, סדרת 'יריעות', א', ירושלים תשנ"ט / 1989, 35 עמ'.

 

5.

ר' אברהם אבן עזרא, יסוד מורא וסוד תורה – מהדורה מדעית מבוארת, מאת יוסף כהן בהשתתפות אוריאל סימון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ב / 2002, 232 עמ'.

מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת מאת אוריאל סימון, רמת-גן תשס"ז / 2007, 272 עמ'.

 

6.

בקש שלום ורדפהו – שאלות השעה באור המקרא, המקרא באור שאלות השעה, הוצאת 'ידיעות אחרונות', תל-אביב תשס"ב / 2002, 333 עמ'.

מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת, תשס"ד / 2004, 358 עמ'.

תרגום צרפתי: Bruxelles, Editions Lessius (בדפוס).

7.

אוזן מילים תבחן – מחקרים בדרכו הפרשנית של ר' אברהם אבן עזרא, הוצאת אוניברסיטת בר- אילן, 557 עמ', רמת-גן תשע"ג / 2013.

 

8.

 

 

 

 

ב.         עריכה

 

 

 

המקרא ואנחנו, הוצאת 'המכון ליהדות ולמחשבה בת-זמננו' על-ידי 'דביר', תל-אביב תשל"ט / 1979, 228 עמ'.

הדפסה שנייה, הוצאת 'דביר', תשמ"ח / 1987.

 

10.

עיוני מקרא ופרשנות א' – מנחות זיכרון לאריה טוויג (עם משה גושן-גוטשטיין), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תש"מ / 1980, 255 עמ'.

 

11.

עיוני מקרא ופרשנות ב' – מנחות ידידות ליהודה אליצור, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשמ"ו / 1986, 282 עמ'.

12.

ושמואל בקוראי שמו – ספר זיכרון לשמואל לייטר (עם מנחם הירשמן, שמא פרידמן ומשה רוסמן), מוסד ביאליק (בדפוס).

13.

 

 

 

 

ג.            מאמרים

 

 

"שני ספורי-הפוגה ל-ס. יזהר", הארץ, 21.10.1949. [ביקורת על "ספור חרבת-חזעה" ו"השבוי"].

 

14.

"ספור-מלחמה מומחז ל-מ. שמיר", הארץ, 13.1.1950. [ביקורת על "קילומטר 56"].

 

15.

"מעבר ל'ציונות', מעבר לציניזם", מולד מס' 31 (אוקטובר 1950), עמ' 60-59.

[ביקורת על "שיירה של חצות" ליזהר].

 

16.

"אמנות מתקדמת או אמנות מקדמת", משא, שנה א', מס' 3 (16.8.51).

 

17.

"כך נדריך ילדי עולים?", החינוך, כרך כ"ו (תשי"ד / 1954), עמ' 441-432.

 

18.

"יוצאי ארצות האיסלאם במשבר ההיקלטות", החינוך, כרך כ"ח (תשט"ז / 1956), עמ' 17-7.

 

19.

“Integration of Eastern Immigrants”, Focus 1 (1956), pp. 15-33.

[תרגום אנגלי של מס' 19].

 

20.

“Problemas de Absorcion de los Inmigrantes de los Paises Islamicos”, Cuadernos para el Jalutz, vol. 1 (1956), pp. 490-510.

[תרגום ספרדי של מס' 18].

 

21.

“L’educazione e l’integrazione dei nuovi immigranti”, Il Ponte 16, no. 12 (Dicembre 1958), pp. 1749-1765.

[תרגום איטלקי של מס' 19].

 

22.

"'מזרח' ו'מערב' – להכרת השוני העדתי בישראל", החינוך, כרך כ"ח (תשט"ז /

1956), עמ' 433-423.

נדפס מחדש בתוך: אפרים שמואלי (עורך), בעיות העם היהודי בזמן הזה, תל-אביב תש"ך / 1960, עמ' 179-166.

 

23.

“’Oriente’ y ‘Occidente’”, Cuadernos para el Jalutz 2 (1957), pp. 149-169.

[תרגום ספרדי של מס' 23.

 

24.

"בעית אבות ובנים אצל ילדי עולים מארצות האיסלאם", מגמות, כרך ח' (תשי"ז / 1957), עמ' 55-41.

נדפס מחדש בתוך: רבקה בר-יוסף ואילנה שלח (עורכות), המשפחה בישראל – מקראה, ירושלים תשכ"ט / 1969, עמ' 482-465.

 

25.

"קוים לדמותו של החינוך היהודי המסורתי בארצות האיסלאם", החינוך, כרך כ"ט (תשי"ז / 1957), עמ' 160-156.

 

26.

"מבצע קדש – 'מעמד סיני' מחודש?", בטרם, מס' רכ"ז-רכ"ח  (אדר א' תשי"ז / פברואר 1957), עמ' 12-9.

 

27.

"'התודעה הישראלית-יהודית' – מפנה בחינוך העברי?", הארץ, 6.12.1957 + 8.12.1957.

 

28.

"מבנה מרכז הנוער לילדי עולים וסדריו", החינוך, כרך ל' (תשי"ח / 1958), עמ' 198- 204 .

 

29.

“Die Buber-Rosenzweig’sche Verdeutschung in den Händen des hebräischen Lesers”, Mitteilungsblatt des Irgun Olej Merkas Europa, Sonderbeilage, 7.3.1958.

 

30.

הערכים הבאים ב-האנציקלופדיה החינוכית, כרך ב', ירושלים תש"ט / 1959:

"דמותו של בית הספר [בישובי עולים]", טורים 305-299.

"חינוך גופני [בישובי עולים]", טורים 322-320.

"הוראת מלאכה [בישובי עולים]", טורים 324-323.

"הוראת חקלאות [בישובי עולים]", טורים 327-324.

"פעולות שמחוץ ללימודים [בישובי עולים], טורים 332-328.

 

31–35.

"משל יותם – המשל ושברו ומסגרתם הסיפורית", תרביץ, כרך ל"ד (תשכ"ה / 1965), עמ' 30-1.

36.

"לדרכו הפרשנית של הראב"ע על-פי שלושת ביאוריו לפסוק אחד", בר-אילן, כרך ג' (תשכ"ה / 1965), עמ' 138-92.

37.

"תורה וחירות", בת קול – עיתון הסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן, מס' 2, 17.2.1965.

 

38.

"בין פרובינציאליות והתנשאות", אמות, מס' 20 (תשרי-חשון תשכ"ו / אוקטובר-נובמבר 1965), עמ' 78-77.

 

39.

“The Poor Man’s Ewe-Lamb – an Example of a Juridical Parable”, Biblica 48 (1967), pp. 207-242.

 

40.

"ראב"ע ורד"ק – שתי גישות לשאלת מהימנות נוסח המקרא", בר-אילן, כרך ו' (תשכ"ח / 1968), עמ' 237-191.

 

41.

"שירו לה' שיר חדש", דעות – בטאון האקדימאים הדתיים, מס' ל"ו (חורף תשכ"ט / 1969), עמ' 35-33.

 

42.

[ביקורת על] אוצר לשון המקרא, כרך ג', מולד, כרך ב' [סדרה חדשה], מס' 11 / 12 (אלול תשכ"ט / 1969), עמ' 721-716.

 

43.

"משל כבשת הרש בחינת 'משל שיפוטי'", בר-אילן, כרך ז'-ח' (תשכ"ט-תש"ל / 1969 – 1970), עמ' 37-9.

[נוסח עברי של מס' 40].

 

44.

"סיפור מקראי בתפיסה אירונית – על האינטרפרטאציה של סיפור דוד ובת שבע", הספרות, כרך ב', מס' 3 (תש"ל / 1970), עמ' 607-598.

 

45.

"העוז לדרוש של אברהם קריב", מולד, כרך ג' [סדרה חדשה], מס' 13 (שבט-אדר תש"ל), עמ' 119-114.

[ביקורת על שבעת עמודי התנ"ך].

 

46.

[דברי זכרון לברוך קורצווייל ע"ה], פרופ' ברוך קורצווייל – דברים לזכרו באוניברסיטה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשל"ה / 1974, עמ' 9-6.

47.

"מלחמה ומוסר", יערי – ספר זיכרון ליערי שטרן ז"ל, תל-אביב 1974, עמ' 76-67.

48.

[תרומה לדיון על] "חופש אקדימי – 'פרה קדושה'?", חדשות אוניברסיטת בר-אילן, אדר תשל"ה / פברואר 1975, עמ' 5-3.

 

49.

"יעודי המקרא – הבטחות מותנות", פתחים, מס' 32 (ניסן תשל"ה / מרץ 1975), עמ' 24-22.

 

50.

"לימוד הסידור כתרומה לתקנת התפילה", ספר הזיכרון לראובן שפורן, רמת-גן תשל"ה / 1975, עמ' 159-154.

נדפס מחדש בתוך: גבריאל חיים כהן (עורך), התפילה היהודית – מסורת וחידוש, ירושלים תשל"ח / 1978, עמ' 228-219.

 

51.

"מלכים א', י"ג – אות נבואי גובר על מפיריו", הגות במקרא, ב', גבעתיים-תל-אביב 1976, עמ' 185-171.

 

52.

“I Kings 13: A Prophetic Sign – Denial and Persistence”, Hebrew Union College Annual 47 (1976), pp. 81-117.

[נוסח אנגלי מורחב של מס' 52].

 

53.

[ביקורת על] אשר וייזר, פירושי התורה לרבינו אברהם אבן עזרא עם מבוא, ביאורים, ציוני מקורות ומקבילות, קרית ספר, נ"א (תשל"ו / 1976), עמ' 654-646.

 

54.

[ביקורת על] Leo Prijs,  Abraham Ibn Esra’s Kommentar zu Genesis Kapitel 1, קרית ספר, נ"א (תשל"ו), עמ' 658-654.

 

55.

“Israel zwischen Exil und Erlösung”, Die Furche, No. 35, 2. 9. 1977.

[נוסח גרמני של מס' 50].

 

56.

“Spiritual and Political Dangers of Politicized Religion”, New Outlook 19 (November 1976), pp. 7-11; 20 (January-February 1977), pp. 71-72.

 

57.

“Peace is to be Sought and Pursued”, New Outlook 20 (October-November 1977), pp. 66-67, 76.

58.

"דת, מוסר ופוליטיקה", בתפוצות הגולה, מס' 82-81 (תשל"ז / 1977), עמ' 13-8.

 

59.

“Religion, Morality and Politics”, Forum (Winter 1977), pp. 102-110.

[תרגום אנגלי של מס' 59].

 

60.

“Religion, moral y politica”, Dispersion y unidad, No. 20-21 (1977), pp. 35-43.

[תרגום ספרדי של מס' 59].

 

61.

"בקשת האמת המתחייבת מיראת שמים ומאהבת התורה – לקט מקורות", המקרא ואנחנו (לעיל מס' 10), עמ' 41-28.

 

62.

"הערות למאמרו של מרדכי ברויאר", המקרא ואנחנו (לעיל מס' 10), עמ' 168-166.

 

63.

"משמעותם הדתית של הפְשָטוֹת המתחדשים", המקרא ואנחנו (לעיל מס' 10), עמ' 152-133.

 

64.

"הדמויות המשניות בסיפור המקראי", דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות – מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון, ירושלים תשל"ט / 1979, עמ' 36-31.

 

65.

"אריה טוויג עליו השלום", עיוני מקרא ופרשנות, א' (לעיל מס' 11), עמ' 6-3.

 

66.

"מלחמת אליהו בעבודת הבעל (מל"א י"ז-י"ח) – אחדות הסיפור ומבנהו", עיוני מקרא ופרשנות, א' (לעיל מס' 11), עמ' 118-51.

[נוסח מעודכן ומורחב – במס' 4]

67.

"האמנם מצווים אנו על רצח-עם וגזענות?", בת קול – עתון הסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן, 16.4.1980.

 

68.

"הקדשת הנער שמואל לנבואה", דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות – מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון, ירושלים תשמ"א / 1981, עמ' 93-85.

[נוסח מעודכן ומורחב – במס' 4].

 

69.

“Samuel’s Call to Prophecy – Form Criticism with Close Reading”, Prooftexts 1 (1981), pp. 119-132.

[נוסח אנגלי מורחב של מס' 69].

 

70.

"למוסר המלחמה היהודי – מקראות ומדרשים מוערים", שפיכות דמים – היבטים הלכיים ומוסריים, ירושלים תשמ"א / 1981, עמ' 16-10.

 

71.

"יהונתן בן שאול יפה-נפש", שדמות, מס' נ"ח (ניסן תשמ"א / 1981), עמ' 4-3.

 

72.

"קטע נוסף של השריד מ'שיטה ראשונה' של פירוש ראב"ע לתהילים", קרית ספר, נ"ז (תשמ"ב / 1982), עמ' 714-709.

 

73.

"לדרכה של המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן", דעות – בטאון האקדימאים הדתיים, מס' מ"ט (תשמ"ב / 1982), עמ' 235-229.

 

74.

"פרשני ספרד", האנציקלופדיה המקראית, כרך ח', ירושלים תשמ"ב / 1982, טורים 683-659.

נדפס מחדש בתוך: משה גרינברג (עורך), פרשנות המקרא היהודית – פרקי מבוא, ירושלים תשמ"ג / 1983, עמ' 60-29.

 

75.

"סיפור יונה – מבנה ומשמעות", בתוך: יאיר זקוביץ ואלכסנדר רופא (עורכים), ספר יצחק אריה זליגמן, כרך ב', ירושלים תשמ"ג / 1983, עמ' 318-291.

 

76.

“The Contribution of R. Isaac b. Samuel Al-Kanzi to the Spanish School of Biblical Interpretation”, Journal of Jewish Studies 34, No. 2 (Autumn 1983), pp. 171-178.

 

77.

“The Election and Vocation of Israel”, Lutheran World Federation Studies, Geneva 1983, pp. 77-84.

 

78.

“De uitverkiezing en de roeping van Israel”, Ter Herkenning 12, No. 1 (maart 1984), pp. 16-23.

[תרגום הולנדי של מס' 78].

 

79.

“Biblical and Rabbinic Passages on the Jewish Ethics of Warfare”, Violence and the Value of Life in Jewish Tradition, Jerusalem 1984, pp. 18-25.

[תרגום אנגלי של מס' 71].

 

80.

"טרור יהודי – יראת שמים ללא יראת חטא", נקודה, מס' 75 (ו' בתמוז, תשמ"ד / 6.7.1984), עמ' 32-27.

 

81.

"התיתכן גזענות יהודית?", הרצאה ביום עיון על "הנחלת אורחות הדמוקרטיה במערכת החינוך", שהתקיים במשכן הכנסת ב-כ"ו אדר תשמ"ה / 19.3.85 ונתפרסם מטעם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, עמ' 14-10.

 

82.

“Ibn Ezra between Medievalism and Modernism: The Case of Isaiah XL-LXVI”, Supplements to Vetus Testamentum, Vol. 36 (Congress Volume Salamanca), Leiden 1985, pp. 257-271.

 

83.

“Von der religiösen Bedeutung des Wortsinns der Schrift heute”, Judaica, vol. 41, No. 4 (Dezember 1985), pp. 217-236.

[תרגום גרמני מקוצר של מס' 64].

 

84.

"חייב אדם לומר: מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי", בתוך: ברוך פליקס מונק, תולדות משפחת מונק, ירושלים תשמ"ה / 1985, עמ' 104-101.

 

85.

"סיפור הולדת שמואל – המבנה, הסוג והמשמעות", עיוני מקרא ופרשנות, ב' (לעיל מס' 12), עמ' 110-57.

[נוסח מעודכן ומורחב – במס' 4].

 

86.

“The Religious Significance of the Peshat”, Tradition, vol. 23, No. 2 (Fall 1988), pp. 41-63.

[תרגום אנגלי של מס' 64].

87.

"ר' אברהם אבן עזרא – בין המפרש לקוראיו", דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות – ישיבות מרכזיות מקרא ומזרח קדמון, ירושלים תשמ"ח / 1988, עמ' 42-23.

 

88.

"ארץ ישראל ומדינת ישראל", ינאי – נר לזכרו של ינאי ויינשטוק, ירושלים תשמ"ח / 1988, עמ' 70-64.

נדפס מחדש בתוך: נתיבותיה שלום, מס' 1 (אב תשנ"ו / אוגוסט 1996).

 

89.

“A Balanced Story: The Stern Prophet and the Kind Witch”, Prooftexts 8 (1988), pp. 159-171.

נדפס מחדש בתוך:

M. Augustin & K.-D. Schunck (Hrsg.), “Wuenchet Jerusalem Frieden” – IOSOT Congress Jerusalem 1986, Frankfurt am Main 1988, pp. 281-287.

 

90.

"עוז לדעת, עוז להבין, עוז לשנות", לא תוכל להתעלם, פירסומי 'עוז ושלום – נתיבות שלום', ירושלים תשמ"ח  /  1988, עמ' 21-15.

 

91.

“Ibn Ezra’s Harsh Language and Biting Humor: Real Denunciation or Hispanic Mannerism?” in: Fernando Diaz Esteban (ed.), Ibn Ezra and his Age, Madrid 1990, pp. 325-334.

 

92.

“Minor Characters in Biblical Narrative”, Journal for the Study of the Old Testament 46 (1990), pp. 11-19.

[נוסח אנגלי מורחב של מס' 65].

 

93.

"הלקח החשוב ביותר של השואה הוא עצם התרחשותה", סקירה חודשית – ירחון לקציני צה"ל, כרך 37, מס' 3 (22.4.1990), עמ' 17-12.

 

94.

“Territory and Morality from a Religious Zionist Perspective”, in: David Burell & Yehezkel Landau (eds.), Voices from Jerusalem – Jews and Christians Reflect on the Holy Land, New york 1992, pp. 107-117.

 

95.

“Territorium en Moraliteit vanuit een religieus zionistisch standpunt”, in: G.H. Cohen Stuart (ed.), Een bevrijdend word uit Jeruzalem?, Gravenhage 1991, pp. 118-131.

[תרגום הולנדי של מס' 95].

96.

“La leccion mas importante de la Shoa es el hecho mismo que haya acontecido”, Dialogo, No. 22 (1992), pp. 20-23.

[תרגום ספרדי של מס' 94].

נדפס מחדש בתוך:

Panorama – B’nai B’rith del Uruguay, vol. 10, No. 92 (April 1993), pp. 6-10.

 

97.

"פרשנות המקרא על דרך הפשט – האסכולה הספרדית", בתוך: חיים ביינארט (עורך), מורשת ספרד, ירושלים תשנ"ב / 1992, עמ' 109-95.

[נוסח מקוצר ומעודכן של מס' 75].

תרגום אנגלי:

98.

“The Spanish School of Biblical Interpretation”, in: Haim Beinart (ed.), Moreshet Sepharad: The Spanish Legacy, vol. 1, Jerusalem 1992, pp. 115-136.

תרגום ספרדי:

 

“La escuela hispanojudia de exegesis bilica”, in: Haim Beinart (ed.), Moreshet Sefarad: El Legado de Sefarad, vol. 1, Jerusalem 1992, pp. 120-142.

 

 

"שאול בעין דור – איזון סיפורי בין הנביא הדוחה ובעלת האוב המקרבת", בתוך: משה בר-אשר (עורך), ספר היובל לרב מרדכי ברויאר, כרך א', ירושלים תשנ"ב / 1992, עמ' 124-113.

[המקור העברי של מס' 90].

 

99.

"לשונו החריפה והשנונה של הראב"ע – גינוי אמיתי או דרך ויכוח ספרדית?", בתוך: ישראל לוין ומאשה יצחקי (עורכים), מחקרים ביצירתו של אברהם אבן עזרא, תל- אביב תשנ"ב / 1992, עמ' 120-111.

[נוסח עברי מורחב של מס' 92].

100.

[תרומה לרב-שיח על] "האם יש למסורת תוקף מחייב?", מכון שפינוזה בירושלים, ירושלים תשנ"ב / 1992, עמ' 46-39, 58-57.

 

101.

“Yizchaki: A Spanish Biblical Commentator ‘whose Book Should be Burned’, According to Abraham Ibn Ezra”, in: Marc Brettler & Michael Fishbane (eds.), Minhah le-Nahum (Nahum Sarna Festschrift), Shefield 1993, pp. 300-317.

 

102.

“Who was the Proponent of Lexical Substitution whom Ibn Ezra Denounced as a Prater and a Madman?”, in: Barry Walfish (ed.), The Frank Talmage Memorial Volume, vol. 1, Haifa 1993, pp. 217-232.

 

103.

“Interpreting the Interpreter: Supercommentaries on Ibn Ezra’s Commentaries”, in: Isadore Twersky and Jay M. Harris (eds.), Rabbi Abraham Ibn Ezra: Studies in the Writings of a Twelfth-Century Jewish Polymath, Cambridge, Mass. 1993, pp. 86-128.

 

104.

"בין פלורליזם ואוניפורמיזם", גיליון נאמני תורה ועבודה, ניסן תשנ"ג / 1993, עמ' 17-12.

 

105.

ערכים אחדים על הפרקים י"ג ו-כ' בספר מלכים א', בתוך: שמריהו טלמון (עורך), ספר מלכים א', אנציקלופדיה עולם התנ"ך, תל-אביב 1994, עמ' 139-138, 145-140, 186-184, 193-190.

 

106.

"ר' אברהם אבן עזרא: המפרש שהיה למפורש – תולדות כתיבת פירושים לפירושיו מראשיתה ועד תחילת המאה החמש-עשרה", בתוך: שרה יפת (עורכת), המקרא בראי מפרשיו – ספר זיכרון לשרה קמין, ירושלים תשנ"ד / 1994, עמ' 411-367.

[נוסח מורחב של מס' 104].

 

107.

“Il metodo esegetico di rabbi Abraham ibn Ezra”, in: Sergio J. Sierra (ed.), La lettura ebraica delle scritture, Bologna 1995, pp. 203-219.

 

108.

"רצח גדליהו – אנטומיה של הרס עצמי (ירמיהו פרקים מ' - מ"ג)", דף שבועי מלימודי היסוד, הוצאה מיוחדת לציון יום השלושים למותו של ראש הממשלה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, י"ב בכסלו תשנ"ו / 5.12.1995, עמ' 4-1.

נדפס מחדש: עמודים, כרך מ"ד (תשנ"ו), מס' 3 (593), עמ' 73-71.

 

109.

"מצוקתה של אוניברסיטת בר-אילן", עת – לעט, מס' 7 (תשנ"ו / 1996), אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 5-3.

[הנוסח המקורי של מאמר שהופיע בקיצורים ב-הארץ 30.11.95].

 

110.

“Teaching Siddur to Enhance Devotion in Prayer”, in: Gabriel H. Cohen & Harold Fisch (eds.), Prayer in Judaism – Continuity and Change, Northvale, N.J., 1996, pp. 189-197.

[תרגום אנגלי של מס' 51].

 

111.

"שני עקרונות-יסוד של פירוש התורה לראב"ע: 'בעבותות הדקדוק נקשר ובעיני הדעת יכשר'", בתוך: דב רפל (עורך), מחקרים במקרא ובחינוך מוגשים לפרופ' משה ארנד, ירושלים תשנ"ו   1996, עמ' 113-109.

 

112.

"קדושת המקום וקדושת הזמן במקרא", בתוך: לוח השנה העברי, חוג בית הנשיא לתנ"ך ולמקורות ישראל, ירושלים תשנ"ו / 1996, עמ' 21-11.

 

113.

“The Centrality of Israel for World Jewry” and “Zionismm in a Post-Ideological Era”, in: The Tribes of Israel Together – A Dialogue with the President of Israel, Jerusalem 1966, pp. 12-17.

 

114.

"שותפות חילונית-דתית בבניית 'מדינה יהודית דמוקרטית'", אלפיים, מס' 13 (תשנ"ז / 1997), עמ' 166-154.

תרגום ספרדי:

115.

“La coparticipacion laico-religiosa en la construccion de un estado judio y democratico”, Dialogo vol. 22, No. 28 (1997), pp. 1-9.

 

 

"האם יש לסובלנות שורשים במקרא?", גיליון נאמני תורה ועבודה, ניסן תשנ"ז / 1997, עמ' 18-6.

תרגום איטלקי:

“Il concetto di tolleranza ha un fondamento nella Bibbia?”, La Rassegna Mensile di Israel, vol. 43, No. 2 (August 1997), pp. 107-120.

116.

"סובלנות ושמירת הלשון בעידן של מתחים פוליטיים עזים", בתוך: יעקב עירם וזהבית גרוס (עורכים), סובלנות ופלורליזם בחברה הישראלית, בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשנ"ז / 1997, עמ' 46-41.

נדפס מחדש: חינוך בראש על-יסודי, משרד החינוך, התרבות והספורט, מס' 3 (סיון תשנ"ז / מאי 1997), עמ' 111-108.

 

117.

"הפרשנות הפשטית של ההיסטוריה המקראית – בין היסטוריות, דוגמטיות וביניימיות", בתוך: אליהו דב אייכלר, יעקב חיים טיגאי ומרדכי כוגן (עורכים), תהלה למשה – מחקרים במקרא ובמדעי היהדות מוגשים למשה גרינברג, וינונה לייק, אינדיאנה תשנ"ז / 1997, עמ' 171*-203*.

 

118.

"עקידת ישמעאל", שבת שלום, מס' 4, פרשת 'וירא' תשנ"ח, עמ' 4-2.

 

119.

"אל תדחקו את הקץ", מימד, מס' 11 (שבט-אדר תשנ"ח / פברואר-מרץ 1998), עמ' 10-8.

 

120.

"משה ואהרן בתווך בין עם נרגן ואל קנא", שבת שלום, מס' 36, פרשת 'קורח' תשנ"ח, עמ' 3-2.

 

121.

"בין פלורליזם ואוניפורמיזם", בתוך: מאיר רוט (עורך), הציונות הדתית בראיה מחודשת, עין צורים תשנ"ח, עמ' 34-27.

[נוסח מעובד ומורחב של מס' 105].

 

122.

"האם יש לסובלנות שורשים במקרא?", בתוך: מאיר רוט (עורך), הציונות הדתית בראיה מחודשת, עין צורים תשנ"ח, עמ' 140-129.

[נוסח מעובד ומורחב של מס' 116].

 

123.

"קטעי הפירוש לירמיה ויחזקאל שיוחסו לראב"ע הינם לר' מנחם בן שמעון מפוסקייר", תרביץ ס"ז (תשנ"ח), עמ' 572-563.

 

124.

"יוסף המשביר מרפא את שבר בית אביו", שבת שלום, מס' 62, פרשת 'ויגש' תשנ"ט, עמ' 3-2.

 

125.

“Isaac ben Samuel Al-Kanzi”, in: Dictionary of Biblical Interpretation, Nashville 1999, vol. 1, p.549.

 

126.

"שאול ויונתן – שתי דרכי מנהיגות", בתוך: נחם אילן (עורך), עין טובה: דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל – ספר יובל למלאת עי"ן שנים לטובה אילן, בני ברק 1999, עמ' 462-433.

 

127.

"יוסף משעבד את המצרים לפרעה", שבת שלום, מס' 113, פרשת "ויגש" תש"ס, עמ' 4-2.

 

128.

"תפילה אמתית ותשובה אמתית – תגובה על מאמרו של דוד הנשקה, 'למשמעו של ספר יונה'", מגדים ל"א (טבת תש"ס), עמ' 131-127.

 

129.

The Chapters: “Isaac b. Samuel Al-Kanzi” and “Abraham Ibn Ezra”, in: Magne Saebo (ed.), Hebrew Bible / Old Testament – The History of its Interpretation, Oslo 2000, pp. 372-376; 377-387.

 

130–131.

“The Place of the Bible in Israeli Society – From National Midrash to Existential Peshat”, Modern Judaism 19 (1999), pp. 155-177.

[תרגום אנגלי של מס' 5].

 

132.

[תרומה לרב-שיח על] "החברה הישראלית – מכונני הייחוד והיחד", בתוך: יעקב עירם (עורך), חינוך לערכים, לסובלנות ולשלום, רמת-גן תש"ס, עמ' 49–56.

 

133.

"הדקדוק הפנימי של ההלכה מפוענח בעבור מקיימיה ושוללי תוקפה" [ביקורת על אדם ברוך, סדר יום – חיי יום-יום בראי ההלכה], הארץ – ספרים, כ"ז אלול תש"ס / 27.9.2000.

 

134.

"חוויה מכוננת אחת", ארץ אחרת מס' 2 (כסלו-טבת תשס"א / דצמבר-ינואר 2001/2000), עמ' 43-42.

[נוסח מורחב של מס' 119].

 

135.

"יוסף ואחיו – סיפור של השתנות", בתוך: נפתלי רוטנברג (עורך), פותחים שבוע – אנשי רוח ותרבות ישראלים כותבים על פרשת השבוע, תל-אביב וירושלים תשס"א, עמ' 131-103.

 

136.

"הפרשן ניכר לא רק בשיטתו אלא גם בשאלותיו", בתוך: משה ארנד, רות בן-מאיר וגבריאל כהן (עורכים), פרקי נחמה – ספר הזיכרון לנחמה ליבוביץ, ירושלים תשס"א, עמ' 257-237.

137.

"ארכאולוגיה פוסט-מקראית ופוסט-ציונית", בתוך: ישראל לוין ועמיחי מזר (עורכים), הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא, ירושלים תשס"א / 2001, עמ' 140-135.

 

138.

"קדושה כנתון וכמטלה", קדושת האדם מול קדושת האדמה, חוג יושב ראש הכנסת למקרא ולמחשבת ישראל בשיתוף עם האוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"א, עמ' 24-19.

 

139.

"אברהם המקראי – ברכת הניגודים", בתוך: משה חלמיש, חנה כשר ויוחנן סילמן (עורכים), אברהם אבי המאמינים, רמת-גן תשס"ב, עמ' 46-41.

תרגום אנגלי:

“Biblical Abraham – The Blessing of Contrasts”, in: R. Livneh-Freudenthal & E. Reiner (eds.), Streams into the Sea – Studies in Jewish Culture and its Context Dedicated to Felix Rosen, Tel Aviv 2001, pp. 121-127.

140.

"וילך מנוח אחרי אשתו – מקום האישה בחברה המקראית", מסכת א', תשס"ב / 2002, עמ' 61-38.

 

141.

"באזיקים וברוח חופשייה", הקדמה לספר: יוסף הלפרין, נעורים באזיקים – בפולין ובבֶלוֹרוּס במלחמת העולם השנייה, תל-אביב 2002, עמ' 11-9.

 

142.

“Joseph and his Brothers – A Story of Change”, Perspectives on Jewish Education, II, Ramat-Gan 2002, pp. 5-39.

[תרגום אנגלי של מס' 136].

143.

"קידוש המקרא – מכשול או מנוף לחקירתו המדעית?" [תשובה למאמר ביקורת מאת יאירה אמית], מימד מס' 24 (מנחם-אב תשס"ב / יולי 2002), עמ' 19-16.

 

144.

"האם היצחקי הוא בעל 'השאלות העתיקות'?", עיוני מקרא ופרשנות ו' – ספר זיכרון ליהודה קומלוש, רמת-גן תשס"ג / 2002, עמ' 192-185.

 

145.

"The Bible in Israeli Life", in: Adel Berlin & Marc Zvi Brettler (eds.), The Jewish Study Bible, Oxford 2004, pp. 1990-2000.

[נוסח מעובד של מס' 132].

 

146.

"פרשת הבריאה בהיבט ספרותי", בתוך: הדס אחיטוב ואריאל פיקאר (עורכים), לקראת שבת – קריאות אישיות בפרשת השבוע, עין צורים תשס"ו/2006, עמ' 22-11.

 

147.

"מבט לאחור, מבט קדימה", מימד, גליון 30 (כסלו תשס"ו/דצמבר 2005), עמ' 25-22.

 

148.

"Ibn Ezra, Abraham ben Meir", Encyclopaedia Judaica, Second Edition, Jerusalem 2006, vol. 9, pp. 665-669, 671-672.

 

149.

"אֹזֶן מִילִין תִבְחָן: העצמאות הפרשנית של בני הדורות האחרונים בתפיסת ר' אברהם

אבן עזרא", בתוך: משה בר-אשר, נילי ואזנה, עמנואל טוב ודלית רום-שילוני (עורכים), ש"י לשרה יפת – מחקרים במקרא, בפרשנותו ובלשונו, ירושלים תשס"ח/2008, עמ' 87-67.

 

150.

"דלתיים פתוחות ודלתיים סגורות – תשובה לרב יעקב מדן", מגדים, מ"ח (תשס"ח), עמ' 131-125.

 

151.

"שניים אוחזים ב'סוד השנים-עשר' של ר' אברהם אבן עזרא", מגדים, נ"א (אייר תש"ע), עמ' 77–85.

152.

"המחאה במקרא: 'הרצחת וגם ירשת?'", בתוך: קטלוג התערוכה 'זכות המחאה', מוזיאון על התפר, ירושלים 2010, עמ' 35–40.

תרגום אנגלי: שם, עמ' 198–204.

153.

"הוראת המקרא באוניברסיטת בר-אילן: בין מחוייבות מדעית ואחריות ציבורית", בתוך: יהודה פרידלנדר, יעקב עירם ושמעון אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית, רמת-גן (בדפוס).

 

154.

"Transplanting the Wisdom of Spain to Christian Lands: The Failed Efforts of R. Abraham Ibn Ezra", Simon Dubnow Institute Yearbook, 8 (2009), pp. 139-189.

155.

"מקומה של הפרשנות הפשטית של ראב"ע במפעלו הספרותי בארצות אדום", בתוך: שרה יפת וערן ויזל (עורכים), ליישב פשוטו של מקרא: קובץ מחקרים בפרשנות המקרא, ירושלים תשע"א, עמ' 158-139.

156.

"בין הפשטות של נחמה לדרשות של ישעיהו", מגדים  נד (תשע"ג), עמ' 11 - 125..

157.

"מדוע עזב ראב"ע את ספרד 'בנפש נבהלת'?",בתוך: מ' אביעוז, י' שמש וא' עסיס (עורכים), זר רימונים - מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לרופ' רימון כשר, אטלנטה 2013, עמ' 502-489.

158.

"למה לא הצטרף ראב"ע לריה"ל במסעו לארץ ישראל?", בתוך: מנחם הירשמן, אוריאל סימון, שמא פרידמן ומשה רוסמן (עורכים), ושמואל בקוראי שמו – ספר זכרון לשמואל לייטר (בדפוס).

159.

"The Biblical Destinies – Conditional Promises", in: Isaac Kalimi (ed.), Jewish Bible Theology, Winona Lake, Indiana (in press).

[תרגום אנגלי של נוסח מעודכן של מס' 50].

160.

 

 

 

ד.         עזרי הוראה

 

 

 

ילקוט הקדמות לפירושי המקרא, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשל"ג / 1973.

 

161.

תולדות הגישה הבקורתית למקרא (ילקוט מקורות), המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשל"ד / 1974.

 

162.

מדריך לההדרת כתבי מפרשי המקרא, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן, תשל"ה / 1975.

 

163.

לקט שירי עקידה ישנים גם חדשים, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תש"ן / 1990.

מהדורות  מורחבות: תשנ"ד / 1994; תשנ"ז / 1997; תשס"א / 2001; תשס"ה / 2004.

164.