ד"ר תמימה דוידוביץ

ד"ר
מורה בכיר
ד"ר תמימה דוידוביץ
אוניברסיטה: 
טלפון: 

קורות חיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      פרטים אישיים

       שם ושם משפחה: תמימה דוידוביץ

          

 

2.      השכלה, תעודות ותארים

 

תואר / תעודה

מחלקה

שם המוסד

B.A.

תנ"ך וספרות עם ישראל

אוני' בר-אילן

תעודת הוראה

חינוך

אוני' בר-אילן

M.A.

תנ"ך

אוני' בר-אילן

Ph.D.

תנ"ך

אוני' בר-אילן

 

 

נושא עבודת הגמר לתואר שני: "שני פירושי הראב"ע לספר שמות – מחקר השוואתי".

מנחה: פרופ' אוריאל סימון.

 

נושא העבודה לתואר שלישי: "דרכו הפרשנית של ר' מנחם בן שמעון מפושקיירש לאור פירושו ליחזקאל".

מנחה: פרופ' רמון כשר.

 

 

ב. השתלמויות (בקורסים שנתיים)

 

     תחומי התמחות

מחלקה

שם המוסד

שנות לימוד

    פרשנות ימה"ב, הסיפור המקראי

תנ"ך

אוני' בר-אילן

תשמ"ה

    פרשנות המקרא, התפילה במקרא

תנ"ך

אוני' בר-אילן

תשנ"ג

    שירת הקודש והחול בספרד; האגדה     

    בראי הפיוט; מקרא ומדרש בספרות

    העברית

ספרות עם ישראל

אוני' בר-אילן

תשמ"ט-תשנ"א

    א"י והציונות בספרות; קורסים בתנ"ך

יהדות

מכון שכטר

תשנ"ז

    אמנות ימה"ב, תולדות האמנות,  

    אמנות יהודית

 

אוני' בר-אילן

תש"ס-תשס"א, תשס"ט

    סמינרים וימי עיון בנושא משפט עברי,   

    אלימות במשפחה ובחברה, פיקוח נפש   

    (מורשת המשפט העברי בהנהלת פרופ'

    רקובר; מכללת נתניה)

 

משפט עברי

האגודה לרפואה ומשפט  

תשנ"ט-תשע"ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      תפקידים בהוראה ובמנהל האקדמי

 

תפקיד

שם המוסד

מרצה במחלקה לתנ"ך ובלימודי יסוד ביהדות

אוני' בר-אילן

 

ייעוץ לסטודנטים בהכנת תכנית הלימודים;

סיוע בארגון מפגשי המחלקה.

אוני' בר-אילן

השתתפות בצוות בוחן לתואר שני (מסלול ב')

אוני' בר-אילן

חברות בוועדה לסקר רמת הוראה

הוראת לימודי תנ"ך (תש"מ-תשס"ח)

אוני' בר-אילן

מכללת תלפיות

 

 

4.      קורסים שנתנו

 

1.      אמנות הסיפור המקראי

2.      משופטים למלוכה

3.      הצומח והחי במקרא

4.      התפילה במקרא

5.      רש"י וראב"ע

6.      מכינה בפרשנות המקרא

 

7.      תחומי מחקר

 

1.      פרשנות ימי הביניים

2.      אמנות הסיפור המקראי

3.      תשתיות מקראיות ובתר-מקראיות בשירה ופיוט

 

 

 

 

7. השתתפות בימי עיון ובכנסים  (מתן הרצאות)

 

נושא ההרצאה

מקומו מועדו

הכנס

בעיות בהוראת ספר דברים ודרכים לפתרונן

אוני' בר-אילן (אדר תשמ"ח)

ביה"ס לחינוך: הוראת התנ"ך ובעיותיה

הכרת דרכי הסיפור המקראי

מכללת לוינסקי (10.5.91)

הוראת תנ"ך

השווה והשונה בסיפורי השופטים

אוני' בר-אילן (אדר תשנ"ח)

יום עיון בביה"ס לחינוך

'פרשת המלך' – דב' י"ז: יד-כ – הדגמה להוראה קורלאטיבית בתנ"ך

הקתדרא ע"ש הרב ד"ר אוקס ז"ל (תשנ"ו)

דרכים במקרא ובהוראתו

השופט כמנהיג כריזמטי

יד בן-צבי, ירושלים (1.2000)

יום עיון בתנ"ך

דרכים להוראת ספר שופטים

מכללת "אורות", אלקנה (קיץ 2000)

יום עיון בתנ"ך

עקרונות דידקטיים בהוראת ספר שופטים

מכללת שאנן, חיפה (1.2001)

יום עיון בתנ"ך

 

 

 

בעלי-חיים במקרא – היבט ערכי וספרותי

 

היחס לבעלי-חיים במקרא – היבט ערכי וספרותי

יצירתו הפרשנית של הראב"ע באיטליה

 

קווים מאפיינים לפרשנותו של הנצי"ב מוולוז'ין

 

הערכת דמויות מקראיות לאור פרשנות רש"י

 

קווים מאפיינים לפרשנותו של הנצי"ב מוולוז'ין

 

נושאים תנ"כיים בציורי רמברנדט לאור תמונות המוצגות במוזיאון ההרמיטאז' בסט. פטרסבורג)

 

החוכמה הסינית (ספר המאמרות לקונפוציוס) בזיקתה למקרא ולמחשבת חז"ל)

 

נופי הארץ ביצירתה של אסתר ראב: פרוזה מול שירה

 

 

 

אוני' בר-אילן (סיוון תשס"ג)

 

מכללת שאנן (חיפה, 2005)

 

איטליה (רומא, חורף תשס"ה)

 

פולין (קרקוב, קיץ תשס"ה)

 

 

אוני' בר-אילן (אייר תשס"ו)

 

 

ירושלים (קיץ תשס"ו)

 

רוסיה (סט. פטרסבורג, תמוז תשס"ז)

 

 

 

 

סין (בייג'ין, תמוז תשס"ח)

 

 

 

 

אוני' בר-אילן (אייר תשס"ט)

 

 

 

 

 

 

אתיקה , יהדות ובעלי חיים

(כנס אקדמי)

 

יום עיון בתנ"ך

 

יהדות איטליה וחכמיה

(כנס אקדמי)

 

יהדות פולין וחכמיה

(כנס אקדמי)

 

יהודי צרפת – עבר, הווה, עתיד (כנס אקדמי)

 

קונגרס עולמי ה-י"ד למדעי היהדות

 

כנס חוקרים ברוסיה

 

 

 

 

כנס חוקרים בסין

 

 

 

 

נופים וכיסופים: א"י בשירה ובפיוט (כנס אקדמי)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירסומים

1.      "מרד שבע בן בכרי – רקעו, מהלכו ותוצאותיו" (עיונים בספר שמ"ב פרק כ), תלפיות ג (תשמ"ה), עמ' 20-32.

2.      "עיצוב דמותו של אליהו הנביא בסיפורי י"ל פרץ", תלפיות ד (תשמ"ז), עמ' 241-2461.

3.      "פירושי הראב"ע לאסתר", סיני קא (כסלו-טבת תשמ"ח), עמ' קיג-קכה.

4.      "בעיות בהוראת חומש דברים ופתרונן", תלפיות ה (תשמ"ט-תש"ן), עמ' 35-43 (נדפס מחדש בתוך: שיטות ודרכים בהוראת תנ"ך, שמעתין, מאסף נבחר מתוך מאמרים בשנים תשכ"ד-תש"ס, בעריכת ד' שחור ומ' זיכל, עמ' 214-223).

5.      "פרשת מינוי השופטים ודיני משפט כדגם להוראה קורלאטיבית של ספר דברים",                                     שמעתין, גיליון היובל מס' 100 (1990), עמ' 61-71.

6.      "יחס הראב"ע למדרשי חז"ל לאור פירושיו לאסתר", סיני קד (אב-אלול תשמ"ט), עמ' רכד-רלט.

7.      "תשתיות מקראיות במקאמה העשרים ושמונה בספר 'תחכמוני' ליהודה אלחריזי", תלפיות ו (תשנ"א-תשנ"ב), עמ' 248-261.

8.      "מקרא ומדרש  במבחר פיוטים לפרשת 'קרח'", תלפיות ז (תשנ"ג-תשנ"ד), עמ' 91-106

9.      "שירת היין לר' משה אבן עזרא", תלפיות ח (תשנ"ה-תשנ"ו), עמ' 274-283.

10.  "מקרא ומדרש במבחר פיוטים לפרשת 'ויגש'", תלפיות ט (תשנ"ז), עמ' 68-79.

11.  "'פרשת המלך' – דברים יז: יד-כ: הדגמה להוראה קורלאטיבית בתנ"ך", בתוך: מ' ארנד וש' פוירשטיין (עורכים), דרכים במקרא ובהוראתו, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ז, עמ' 73-92.

12.  "השווה והשונה בסיפורי השופטים", תלפיות י (תשנ"ח), עמ' 96-109.

13.  "ציורי התנ"ך ביצירות רמברנדט", תלפיות יא (תשנ"ט-תש"ס), עמ' 369-386.

14.  "היחס לבעלי-חיים במקרא ובמקורות היהדות", תלפיות יב (תשס"א- תשס"ב), עמ' 85-95.

15.  "ענייני סמנטיקה בפירושו של ר' מנחם בן שמעון לספר יחזקאל", ספר זיכרון לצבי בצר, מחקרי מורשתנו ב-ג (תשס"ד), עמ' 29-49.

16.  "המשל בנבואת יחזקאל: ייעודו ופענוחו בפרשנות ר' מנחם בן שמעון", בקורת ופרשנות 39 (תשס"ז), עמ' 169-189.

17.  "מבנה החזרה בנבואת יחזקאל: דפוסיה ומגמותיה בפירושו של ר' מנחם בן שמעון", ספר טויטו, עיוני מקרא ופרשנות ח (תשס"ח), עמ' 573-587.

18.  "בעלי-חיים במקרא: היבט ערכי וספרותי", תלפיות יג-יד (תשס"ו), עמ' 33-46.

19.  "קווים מאפיינים בפרשנותו של הנצי"ב מוולוז'ין", איגוד – מבחר מאמרים  במדעי היהדות א', (תשס"ח), עמ' 85-102.

20. "ספר המאמרות לקונפוציוס בזיקתו למקרא ולמחשבת חז"ל" בתוך: מזרח: מחקרים יהודיים במזרח הרחוק, בעריכת ב' קוטלרמן, כרך ב', פרנקפורט תשע"א, עמ' 212-191.

21.  "הערכת דמויות מקראיות בספר בראשית לאור פרשנות רש"י: קין, ישמעאל, יעקב ועשו", בתוך: א' כה (עורך), רש"י ובית מדרשו, בר-אילן, רמת-גן תשע"ג, עמ' 56-27.

22.  "מעשים סמליים בספר יחזקאל לאור פירושו של ר' מנחם בן שמעון בפושקירש", עיוני מקרא ופרשנות י"א, ספר רימון כשר (בדפוס)

23. "הקינות ('קול בכי') בשירתו של ר' עמרם אלבאז (תשתיות מקראיות ובתר מקראיות)", ספר בר-תקוה, אוניבריסטת בר-אילן (בדפוס)

 

קורסים

1.      אמנות הסיפור המקראי

2.      משופטים למלוכה

3.      הצומח והחי במקרא

4.      התפילה במקרא

5.      רש"י וראב"ע

6.      מכינה בפרשנות המקרא

תחומי מחקר

1.      פרשנות ימי הביניים

2.      אמנות הסיפור המקראי

3.     תשתיות מקראיות ובתר-מקראיות בשירה ופיוט